Szolgálati idő gyermekekre, és más hozzátartozókra tekintettel – apasági szabadság, szülői szabadság, gondozói szabadság


A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) tartalmaz mind gyermekszüléshez, mind gyermekneveléshez kötődő szolgálati időt. Jó tudni, hogy ezek sok esetben nemcsak az anyák, hanem az apák, esetleg a nagyszülők részére is megállapításra kerülhetnek.

Anyukáknak – többlet szolgálati idő az 1968 előtt született gyermekek után

Nyugdíjszabályaink szerint önmagában a gyermekszülés csak egy esetben van hatással a szolgálati időre. A Tny. végrehajtási rendelete, a 168/1997. (X.6.) kormányrendelet (a továbbiakban: TnyR.) 29.§ (10) bekezdése szerint az anya ténylegesen megszerzett szolgálati idejét – az egyszeres számításra tekintet nélkül – annyiszor 365 nappal növelni kell, ahány gyermeke 1968. január 1-je előtt született. Tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek esetén ez az időtartam 550 nap.

Gyermekgondozási-, gyermeknevelési idők – szolgálati időként

A Tny. 38.§ (1) bekezdés c) pontja szerint szolgálati időnek kell figyelembe venni a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, és a gyermekgondozási segély, illetve a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

A Tny. 38.§ (1) bekezdés e) pontja szerint szolgálati idő a terhesség-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj és az örökbefogadói díj folyósításának időtartama. Szolgálati idő a gyermekgondozási díj 2000. január 1. előtti időtartama, és 2000. január 1. utáni ideje is, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

Amennyiben az anya helyett az apa veszi igénybe ezeket a gyermekgondozási, gyermeknevelési ellátásokat, természetesen az apa részére kerül elismerésre szolgálati időként az adott időszak.

Sőt, a még nem nyugdíjas nagymama és a nagypapa is szerezhet szolgálati időt az unoka gondozása, nevelése időtartamára, ha a nagyszülői gyedet, vagy a nagyszülői gyest veszi igénybe a szülők helyett.

A 2023-as munkajogi változások, újdonságok és a szolgálati idő

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény több új szabadidő kedvezményt is bevezetett a munkavállalók részére. Ezek a szabadidők a jogszabályban a pótszabadság, illetve a mentesülés a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól esetkörében találhatóak.

Apasági szabadság = szolgálati idő

Tíz munkanap szabadság illeti meg apasági szabadságként az apát, illetve az örökbefogadó apát a gyermek születését, illetve az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően. Az apasági szabadság alatt annak első öt munkanapjára a távolléti díj, második öt munkanapjára a távolléti díj negyven százaléka illeti meg a munkavállalót.

Az apasági szabadság, mint a munkavállalót megillető szabadság biztosítási időnek, tehát szolgálati időnek is minősül.

Szülői szabadság = szolgálati idő

Újdonságként ismerhetjük meg a szülői szabadság igénybevételének lehetőségét. A vonatkozó rendelkezés szerint a munkavállalót gyermeke három éves koráig negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg. a szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony egy éve fennálljon.

A szülői szabadság alatt a távolléti díj tíz százaléka illeti meg a munkavállalót, mely összeget csökkenteni kell a részére megfizetett gyed, illetve gyes összegével.

A szülői szabadság, mint a munkavállalót megillető szabadság biztosítási időnek, tehát szolgálati időnek is minősül.

Abban az esetben, ha a szülői szabadságot a gyedben, gyesben részesülő szülő venné igénybe, részére a gyed, gyes időtartama már egyébként is szolgálati időt jelent, itt az ugyanarra az időtartamra kapott szülői szabadság már nem lesz szolgálati idő.

A gondozói szabadság nem szolgálati idő

A szintén újdonságnak számító gondozói szabadság a Munka Törvénykönyvében a Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól esetkörében került meghatározásra nem fizetett távollétként. A rendelkezés szerint a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozó, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személy részére nyújtott személyes gondozás céljából évente öt munkanapra mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alól.

Ez az időtartam azonban nem lesz számára szolgálati idő, mivel nem minősül szolgálati időnek a fizetés nélküli szabadság, illetve a munkavégzés alóli mentesítés időtartama, ha erre az időre nyugdíj járulék alapul szolgáló kereset-, jövedelem kifizetés nem történt. (Lásd: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 42.§ (1) bekezdése.)


Kapcsolódó cikkek

2023. június 9.

Június 15-én indul a regisztráció az idei Nyári diákmunka programra

A kormány a háború és az elhibázott szankciók okozta súlyos gazdasági helyzetben is mindent megtesz a családok, a nyugdíjasok, a munkahelyek védelme érdekében. A kormány 2010 óta a teljes foglalkoztatottság elérésén és a munkaalapú gazdaság kiépítésén dolgozik. 2010-hez képest ma 1 millióval dolgoznak többen, a foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,7 milliót – közölte Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) közleményében.

2023. június 9.

Magán-munkaközvetítés elméleti és gyakorlati vonatkozásai a hazai munkaerőpiaci igényekkel összefüggésben

Az elmúlt időszakban hazánk számos régiójában több külföldi vállalkozás Magyarországra történő települését jelentették be, melyek jelentős munkaerő iránti keresletet generálnak. Ennek kiszolgálása bizonyos volumenig problémáktól mentesen megoldható a hazai munkaerőpiacról saját toborzással is, ugyanakkor találkozhatunk nagyságrendekkel, ami szükségessé teszi professzionális piaci szereplő bevonását. A jelen cikkünkben a magán-munkaerő közvetítés keretrendszerét és annak legfontosabb jogi aspektusait ismertetjük.

2023. június 8.

Jogviszonytól is függ, hogyan alakul a nyáron munkát vállaló diák nettó jövedelme

A jövő héten beköszönt a nyári szünidő, ami a diákmunka kezdetét is jelenti a tanulók tízezrei számára. A részben anyagi megfontolásból, részben szakmai gyakorlat szerzése céljából végzett munkából származó jövedelem után a diákok többsége nem fizet SZJA-t a 25 év alatti fiatalok kedvezményének köszönhetően. Ugyanakkor nem árt figyelni, hogy milyen jogviszonyban történik a foglalkoztatás, mert az eltérő formákhoz tartozó különféle adózási kötelezettségek jelentős hatással vannak a nettó jövedelem alakulására. A főbb lehetőségeket járja körül a Moore Hungary alábbi elemzése.