Tovább dolgozhatnak a nyugdíjasok a közszférában


Egy friss kormányrendelet nyomán nemcsak augusztus végéig, hanem korlátozás nélkül dolgozhatnak nyugdíjasok ellátásuk folyósítása mellett a szociális- és oktatási intézményekben.

Mind a munkaadókat, mind a nyugdíj mellett munkát végzőket jelentősen érinti, hogy 2022. szeptembertől változott a jogszabály, lehetővé téve, hogy meghatározott területeken történő foglalkoztatás esetén nem kell szüneteltetni a nyugdíj folyósítását közszférában történő munkavégzés esetén.

A mentesítés a közfeladatok folyamatos ellátása érdekében először egy meghatározott időtartamra, 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig tette lehetővé, hogy a korábbiaktól eltérően nem kerül szüneteltetésre azon személy öregségi nyugdíja, korhatár előtti ellátása, szolgálati járandósága, átmeneti bányászjáradéka, illetve táncművészeti életjáradéka ( a továbbiakban együtt: ellátása),

  • aki szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve
  • köznevelési vagy szakképző intézményben

folytat keresőtevékenységet az ellátás mellett.

Új rendelkezés, új időtartam

Már határozatlan a mentesítés időtartama: a 159/2023.(IV.28.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Kormányrendelet) módosította az ellátás folyósításának szüneteltetése alóli mentesítés szabályait, hatályon kívül helyezve a korábbi időpontot, a 2023. augusztus 31-ig történő mentesítést, így már nem csak 2023. augusztus 31-ig, hanem ezt követően is mód van az ellátások melletti, közszférában történő feladatellátásra.

Bővül a kör

A Kormányrendelet újabb területtel bővítette a közszférában az ellátás folyósítása melletti feladatellátás lehetőségét, kiterjesztve azt az érettségi vizsga, középiskolai tanulmányi verseny szervezése érdekében az Oktatási Hivatalnál, vagy a kormányhivataloknál történő foglalkoztatásra, megbízásra.

A 268/2022.(VII. 29.) Korm. rendelet és a 269/2022.(VII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti mentesítés a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C §-a alapján történő nyugellátás folyósításának szüneteltetési kötelezettsége alól ad felmentést, mely szüneteltetésre a nyugdíjas személy ott megnevezett tizennégy féle jogviszonyban, közszférában történő foglalkoztatása alatt kerül sor. (Ugyanígy rendelkezik a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11/A§-a is.)

A mentesítés továbbra is csak a fent meghatározott területeken, kizárólag a fenti feladatokat ellátó foglalkoztató esetében áll fenn, nem vonatkozik a közszféra többi, egyéb feladatot ellátó foglalkoztatójánál végzett tevékenységre, ahol nem történt változás az ellátás folyósításának szüneteltetésére vonatkozó szabályoknál.


Kapcsolódó cikkek

2023. június 9.

Varga Mihály az egészségügy fejlesztését ígéri

A kormány folytatja az egészségügy fejlesztését, az ágazatban dolgozók megbecsülését és az infrastruktúra fejlesztését is – mondta a pénzügyminiszter pénteken a Szent Margit Kórház Margit-napi ünnepségén Budapesten.