Tovább dolgozhatnak a nyugdíjasok a közszférában


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egy friss kormányrendelet nyomán nemcsak augusztus végéig, hanem korlátozás nélkül dolgozhatnak nyugdíjasok ellátásuk folyósítása mellett a szociális- és oktatási intézményekben.

Mind a munkaadókat, mind a nyugdíj mellett munkát végzőket jelentősen érinti, hogy 2022. szeptembertől változott a jogszabály, lehetővé téve, hogy meghatározott területeken történő foglalkoztatás esetén nem kell szüneteltetni a nyugdíj folyósítását közszférában történő munkavégzés esetén.

A mentesítés a közfeladatok folyamatos ellátása érdekében először egy meghatározott időtartamra, 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig tette lehetővé, hogy a korábbiaktól eltérően nem kerül szüneteltetésre azon személy öregségi nyugdíja, korhatár előtti ellátása, szolgálati járandósága, átmeneti bányászjáradéka, illetve táncművészeti életjáradéka ( a továbbiakban együtt: ellátása),

  • aki szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve
  • köznevelési vagy szakképző intézményben

folytat keresőtevékenységet az ellátás mellett.

Új rendelkezés, új időtartam

Már határozatlan a mentesítés időtartama: a 159/2023.(IV.28.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Kormányrendelet) módosította az ellátás folyósításának szüneteltetése alóli mentesítés szabályait, hatályon kívül helyezve a korábbi időpontot, a 2023. augusztus 31-ig történő mentesítést, így már nem csak 2023. augusztus 31-ig, hanem ezt követően is mód van az ellátások melletti, közszférában történő feladatellátásra.

Bővül a kör

A Kormányrendelet újabb területtel bővítette a közszférában az ellátás folyósítása melletti feladatellátás lehetőségét, kiterjesztve azt az érettségi vizsga, középiskolai tanulmányi verseny szervezése érdekében az Oktatási Hivatalnál, vagy a kormányhivataloknál történő foglalkoztatásra, megbízásra.

A 268/2022.(VII. 29.) Korm. rendelet és a 269/2022.(VII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti mentesítés a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C §-a alapján történő nyugellátás folyósításának szüneteltetési kötelezettsége alól ad felmentést, mely szüneteltetésre a nyugdíjas személy ott megnevezett tizennégy féle jogviszonyban, közszférában történő foglalkoztatása alatt kerül sor. (Ugyanígy rendelkezik a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11/A§-a is.)

A mentesítés továbbra is csak a fent meghatározott területeken, kizárólag a fenti feladatokat ellátó foglalkoztató esetében áll fenn, nem vonatkozik a közszféra többi, egyéb feladatot ellátó foglalkoztatójánál végzett tevékenységre, ahol nem történt változás az ellátás folyósításának szüneteltetésére vonatkozó szabályoknál.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 16.

Így lehet rokkantsági ellátásból nyugdíj

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nemcsak azok számára nyitja meg a nyugdíj-igénylés lehetőségét, akik megelőzőleg folyamatosan dolgoztak. Megnyílik ez a lehetőség azok számára is, akik egészségi állapotuk miatt rokkantsági ellátásban részesülnek.