Ellenőrzési határidők és zárlati teendők végelszámolás esetén

Lakatos Zsuzsa
 • Értesítő a rovat cikkeiről

A végelszámolás során végrehajtandó ellenőrzési határidőkről, az adószámla rendezéséről és a pénzforgalmi számla fenntartási kötelezettségről is fontos tudniuk a végelszámolást tervező, vagy már éppen végelszámolást végző társaságoknak, szervezeteknek.

1. Ellenőrzési határidők a végelszámolásban

Az ellenőrzési határidő adóellenőrzés és ismételt ellenőrzés esetében kilencven nap, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében és központosított ellenőrzés esetében százhúsz nap, jogkövetési vizsgálat esetében harminc nap.

Az ellenőrzési határidő jogszabály alapján meghosszabbítható. Az ellenőrzés határidejét a megbízólevél kézbesítésétől, átadásától, tárhelyen történő elhelyezésétől kell számítani.

Az adó- és vámhatóság az adóellenőrzést, illetve jogkövetési vizsgálatot a végelszámolási eljárást lezáró adóbevallás kézhezvételét megelőzően is lefolytathatja.

A végelszámolási eljárás során lefolytatott ellenőrzések megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvvel szemben észrevételnek nincs helye. Az általános szabályoktól eltérően ez esetben az ellenőrzési jegyzőkönyv alapján kiadandó határozat meghozatalára nyitva álló határidő 30 nap, a határozattal szemben a határozat közlésétől számított 8 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni.

Amennyiben a végelszámolás alatt álló társaság a végelszámolás megszüntetéséről, a cég működésének továbbfolytatásáról határoz, akkor a változás bejelentését követően az általános eljárási szabályok alkalmazandók, feltéve, hogy az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv átadására még nem került sor.

2. Adószámla rendezése

Amennyiben az adószámlán nyilvántartott túlfizetéssel rendelkezik az adózó, és/vagy visszaigényelhető adója van (beleértve a megszűnéshez kapcsolódóan visszaigényelhetővé váló általános forgalmi adót is), azt a cég törlése előtt, a végelszámolási eljárás alatt – figyelemmel a 3. pontban foglaltakra is – javasolt visszaigényelnie a ’65. számú bevalláson, és/vagy a 17. számú „Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű nyomtatványon.

A cég a törlését követően visszaigénylésre nem jogosult, tekintettel arra, hogy a törlés napjával jogalanyisága megszűnik, így nevében joghatályos jognyilatkozatot többé a végelszámoló sem tehet.

Adóeljárás - jogszabálytükör

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvényt 3 új jogszabály - az adóigazgatási rendtartásról szóló, az adózás rendjéről szóló, valamint az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló törvény - váltja fel 2018. január 1-jétől.

A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja a régi törvény és az új törvények tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. 

Megrendelés >>

 

Ekkor az adózó adószámláján nyilvántartott túlfizetést az adó- és vámhatóság hivatalból számolja el az általa nyilvántartott, az adózót terhelő esetleges adótartozásra. A cég törlését követően az adó- és vámhatóság kizárólag annak a személynek a kiutalás iránti kérelmét teljesíti, aki a legfőbb szerv által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat benyújtásával igazolja, hogy a kiutaláshoz való jogot a társaságtól megszerezte. A jogosult erre irányuló kérelmét formai megkötés nélkül terjesztheti elő a törölt cég székhelye szerint illetékes adó- és vámigazgatóságnál.

3. Pénzforgalmi számla fenntartási kötelezettség

A belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek - ideértve az egyéni vállalkozót is - (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie.

A cégnek a végelszámolási eljárás alatt is legalább egy, az adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie, ezért a kért kiutalást csak abban az esetben tudjuk teljesíteni, amennyiben a végelszámolás alatt álló gazdasági társaság bankszámláját még nem szüntette meg.

Megszüntetett bankszámla esetén a kiutalás postai úton nem teljesíthető. Ez esetben – ha új bankszámlát nem létesítenek – a kiutalni kért összegről és annak jogosultjáról (a 2. pontban foglaltak szerint) a vagyonfelosztási javaslatban kell rendelkezni. E rendelkezés hiányában az összeg kiutalása nem teljesíthető.

Forrás: NAV 60. számú információs füzet a végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról

A cikk szerzője Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő, Tax Revolutions Kft.

 • Értesítő a rovat cikkeiről
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • cafeteria

  Tiltakozik a cafeteria átalakítása ellen a Liga Szakszervezetek, mivel a tervezet szerintük a csökkenti a jövedelmeket.

 • Fotó: shutterstock

  Mivel a nemzetközi nagyvállalatok egyre inkább a belső összhang és a könnyebb kezelhetőség irányába terelik a belső könyvelési eljárásaikat, az egyes országok, így Magyarország, adóhatóságai számára egyre komolyabb fejtörést okoz a cégek helyi szabályok szerinti adózását meghatározó könyvelési adatok rendelkezésre állása. Ezért valószínűleg a jövőben aktívabban alkalmazhatja a magyar adóhatóság is a már 18 éve hatályos számviteli törvényt, hívta fel a figyelmet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.

 • Fotó: shutterstock

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal július 1-je után követi az étel- és italautomaták forgalmát.

 • Európai Unió

  Életbe léptek pénteken az érintett amerikai termékekre kivetett európai védővámok, amelyeket az Egyesült Államok által bevezetett importvámokra válaszul fogadott el az Európai Bizottság.

 • kieges

  Az első félév végéhez közeledve a tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával. Mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban nem csupán az elmaradások pótlásáról célszerű intézkedni, hanem lehetőség szerint az éves szabadságkeretek minél nagyobb mértékű további csökkentéséről is – figyelmeztet a Trenkwalder.