Elektronikus ügyintézés és annak zavarai

mkvkok_kis
 • Értesítő a rovat cikkeiről

2018. január 1-jétől életbe lépett a kötelező elektronikus ügyintézés új szabályrendszere, ami a számviteli és/vagy adószakterületeken dolgozók tevékenységet is sok ponton érinti. Sajnos azt kellett tapasztalni, hogy többen elmulasztották a regisztrációs kötelezettség teljesítését, aminek vélhetően a bizonytalanság volt a legfőbb oka.

Az adóügyeket érintő elektronikus ügyintézés jogszabályi háttere például igen összetett, nem csoda tehát, ha valaki eltéved a jogi útvesztőkben. A legfontosabb szabályok e területen a következőek:

 1. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.);

 2. az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: E-ügyintézési rendelet);

 3. az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.); és

 4. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.).

Fenti jogszabályok együttesen teremtik meg azt a feltételrendszert, amely biztosítja, hogy minden adózó számára a teljes adóeljárási folyamat elektronikus úton intézhető immár.

Az Eüsztv. szerint a már létező gazdálkodó szervezeteknek 2017. augusztus 30-ig be kellett jelenteniük a rendelkezési nyilvántartásba a hivatalos elérhetőségüket. Amennyiben új gazdálkodó szervezet jön létre (pl. most alakul egy kft.), akkor a bejegyzését követő 8 napon belül kell ezt a kötelezettségét teljesítenie. Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben egy vállalkozás esetében együttes képviselet van, akkor az együttesen képviseletre jogosultak mindegyikének külön-külön kell a regisztrációt végrehajtania. Az első jogosult lesz a regisztráció létrehozója, a második, esetleg további jogosult jóváhagyói funkciót kap. Eredményes regisztráció esetén az alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad. (Az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, a fentiek szerinti kötelezettség ezt a kört nem érinti.)

A társas vállalkozók ügyintézése

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény („Eüsztv.”) értelmében 2018. január 1-jétől a gazdálkodó szervek elektronikus ügyintézése a cégkapun keresztül történik. Beleértve ebbe az adóbevallások benyújtását is. Egy ilyen volumenű átállás azonban soha nem zökkenőmentes, ezért 2018. december 31-ig a cégkapu regisztrációra kötelezettek továbbra is használhatják a már megszokott ügyfélkapujukat.

A cégkapus ügyintézés kapcsán meg kell különböztetni a cégkapu megbízottat és a cégkapu ügyintézőt. A cégkapu megbízott fő felhasználónak minősül, aki regisztrálhat majd más személyt is, akik szintén hozzáférhet a cégkapuhoz. A tényleges kapcsolattartást nem feltétlenül a cégkapu megbízott fogja végezni, hanem a cégkapu-ügyintézők. Amennyiben cégkpau-ügyintézőt(ügyintézőket) nem regisztráltak, akkor kizárólag a cégkapu megbízott fér hozzá a tárhelyre érkező küldeményekhez, vagy csak ő kezdeményezheti onnan küldemény továbbítását.

A cégkapu biztonságos kézbesítési szolgáltatási címként kerül nyilvántartásra, így már a regisztráció során rendelkezhetünk arról, hogy a cégkapu legyen egyúttal a rendelkezési nyilvántartásba is bejelentve a gazdálkodó hivatalos elektronikus elérhetőségeként. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem élünk, kötelesek vagyunk (a már akkor működő cégeknek december 31-éig kötelesek voltak) a hivatalos elektronikus elérhetőségünk bejelentésére. Erősen figyelni kell majd arra, hogy a gazdálkodó szervek hivatalos elérhetőségre küldött mindenféle irat esetén beáll a kézbesítési vélelem akkor is, ha az irat a valóságban nem kerül átvételre (Eüsztv. 14. § (4) bekezdés).

 

Ezért sem javasolt feltétlenül, hogy a regisztrációt a könyvelő végezze el, ami az ügyfélkapus ügyintézésnél megszokott. A cégkapu ugyanis nem egyszerűen adóügyi eljárásokhoz használt felület, az lényegében egy elektronikus postafiók, ahova hivatalos irataink érkeznek. A cégkapura érkező iratok megismerése a gazdálkodó szervezet működésének szerves részét kell, hogy képezze. Végig kell gondolni tehát, hogy a cégkapura érkező hivatalos leveleknek (pl. felszólításoknak, keresetleveleknek stb.) célszerű-e a könyvelőn keresztül eljutniuk az ügyfélhez, s egyáltalán ezek továbbítását felvállalják-e az elsősorban könyvvezetési feladatokat ellátó szakemberek. Több cégkapu létesítésben pedig felesleges gondolkodni, hiszen egy gazdálkodó szervezet csak egyetlen cégkapuval rendelkezhet.

Természetesen a könyvelőnek is lehet ügyintézési jogot adni az adott gazdálkodó szervezet cégkapujához. Amennyiben a regisztráló személy meghatalmazottként jár el, a csatolandó iratok között szerepelnie kell az ő meghatalmazásának is.

A nyomtatványok beküldése a NAV-hoz

A NAV részére történő nyomtatványbeküldés esetében eltérő az eljárás, ha a vállalkozás törvényes képviselője, vagy ha annak meghatalmazottja jár el.

A vállalkozás képviselője eldöntheti, hogy a saját korábbi Ügyfélkapus tárhelyről vagy a Cégkapujáról küldi meg a nyomtatványt.

A gazdálkodó szerv nevében eljáró meghatalmazott lehet:

 • magánszemély (egyéni vállalkozó is),

 • képviselő kamarai jogtanácsos, ügyvéd vagy európai közösségi jogász,

 • gazdálkodó szervezet.

Amennyiben a meghatalmazott magánszemély, kamarai tag jogtanácsos, ügyvéd vagy európai közösségi jogász akkor az Ügyfélkaput és a Cégkaput is használhatja a nyomtatványok beküldésére. Ha a meghatalmazott egy szervezet (pl. a könyvelési feladatokat ellátó kft.), akkor a szervezet Cégkapuján keresztül történik a kommunikáció.

Jelenleg nem javasolt mindenkinek a cégkapu használata. Ez most csak akkor praktikus, ha a Cégkapu megbízottja útján már kiosztotta a Cégkapu használatához szükséges valamennyi hozzáférési jogosultságot és a Cégkapu használata már zökkenőmentes.

A hivatalból indított küldeményeket az adóhatóság az átmeneti időszakban az adózó cégkapu-használatának megkezdésétől függetlenül még az ügyfélkapus tárhelyre küldi.

Adóeljárás - jogszabálytükör

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvényt 3 új jogszabály - az adóigazgatási rendtartásról szóló, az adózás rendjéről szóló, valamint az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló törvény - váltja fel 2018. január 1-jétől.

A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja a régi törvény és az új törvények tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. 

Megrendelés >>

 

Az egyéni vállalkozók – természetes személyek ügyintézése

Az egyéni vállalkozók és a természetes személyek továbbra is a már ismert ügyfélkapun keresztül intézhetik adóügyeiket (pl. a bevallások beküldését). Esetükben, ahogy fent jeleztük nem is lehetséges a Cégkapu létesítése.

Az adóhatóság kizárólag a vállalkozó hivatalos elérhetőségén, vagyis az ügyfélkapunk keresztül kommunikál a regisztrált személlyel. Továbbra is ide érkeznek a bevallások befogadásával kapcsolatos igazolások, a hibajavításra történő figyelmeztetések, valamint az adóellenőrzéssel kapcsolatos dokumentumok, amihez a 2018. január 1. előtt regisztrált Ügyfélkaput nem kell külön megerősíteni vagy újra regisztrálni.

Új adatlap

2018-tól kétirányú (NAV – ügyfél) elektronikus kapcsolattartás valósul meg az ellenőrzési tevékenység során. Az elektronikus iratok fogadásának biztosítására új, ellenőrzés specifikus nyomtatvány (ELÜGY) került kialakításra az ÁNYK felületen.

Az ellenőrzési eljárás során az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket (meghatalmazás, iratanyag, nyilatkozat, észrevétel stb.) a postai út, vagy személyes megjelenés mellőzésével, az ELÜGY nyomtatvány alkalmazásával elektronikus úton lehet teljesíteni a NAV felé.

 

A cikk szerzője Sándorné Új Éva okleveles adószakértő, GBA Consulting Kft., a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója

MKVOK embléma

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • munka

  A Belügyminisztérium sajtóközleményében kiemelte, hogy az átmeneti időszak csak a NAV-val való kommunikációra vonatkozik. A jogi személyeknek január 1-jétől minden más hatósági ügyet a Cégkapujukon keresztül kell intézniük.

 • munka

  A 700 ezer cég helyett csak 300 ezer vállalkozás regisztrált. December végéig még lehet pótlólagosan regisztrálni.

 • online vásárlás

  Két éve indult, de még alig ismerik. Mit kell tudni róla és hogyan, milyen ügyek intézésére használható a weboldal?

 • Fotó: shutterstock

  Először áttekintjük azokat a számvitelt érintő változásokat, amelyeket november közepén a szokásos őszi – elsősorban adókérdéseket érintő – szabályváltozásokon belül fogadott el az Országgyűlés. Ezek után a szakma előtt álló rövid- és középtávú kihívásokról ejtünk szót.

 • irattartó_iroda_akta

   …avagy mire érdemes a szakembereknek ebben az időszakban figyelmet fordítaniuk?

 • naptár

  A 2018-as adótörvény-változások alapvetően az adózás rendjének újraszabályozásáról szólnak, azonban ne feledkezzünk meg emellett az anyagi jogszabályokat érintő változásokról se. Módosul a Tao, Szja, Áfa tv, de változásokat hoz az új év a szocho, eho, reklámadó, termékdíj, illeték vonatkozásában is. Ezen változások egy része szintén az adózás rendjének újrakodifikálásával áll összefüggésben. 

 • jog

  Vajon lehet-e olyan adószabályt írni, amelyet üdvözölnek az emberek?

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • e-keresekedelem

  A félrevezető online kereskedelmi gyakorlat kiszűrésére a szaktárca a társhatóságokkal közösen rendszeresen ellenőrzi a webáruházakat az erre a célra kidolgozott akcióterv alapján - közölte Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

 • parlament

  Az Országgyűlés ötnapos üléssel folytatja munkáját a jövő héten. A képviselők szerdától péntekig - a tervek szerint 30 órás időkeretben - véleményezhetik a kormány jövő évi költségvetési javaslatát, emellett öt órában vitathatják meg a 2019-es adóváltoztatási terveket. 

 • Gulyás Gergely

  További adócsökkentéseket ígért a Miniszterelnökséget vezető miniszter a következő években.

 • cafeteria

  Elutasítja a cafeteria-rendszer módosítását a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és egyeztetést sürget a tervezetről a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának összehívásával.  

 • adó, adózás, adótörvény

  A kormány 2018. június 19.-én beterjesztette az idei első adómódosító csomagot, majd pár órával később a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényt is.