10 dolog, amire érdemes figyelni a KIVA kapcsán


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A NAV napokban tett bejelentése alapján a KIVÁ-s adózók 2021 májusától az adóhatóság kiemelt figyelmével számolhatnak. A NAV mindenekelőtt a kedvezmények, az elhatárolt veszteség és a beruházások elszámolását fogja vizsgálni. Az adóellenőrzések előtt a KIVA alanyoknak érdemes átvilágítani ezeket a pontokat.

2021. január 1-től a bevételi és mérlegfőösszeg limitek emelkedésének és az adómérték folyamatos csökkenésének köszönhetően a KIVA újfent a kkv-k érdeklődésének fókuszába került. A KIVA előnye az is, hogy az adózóknak évközben bármikor lehetőségük van az átlépésre. Azon társaságnál, ahol a KIVA belépési feltételek teljesülnek, a megtermelt nyereséget visszaforgatják a cégbe, illetve előre látható, hogy a nyereségüknél magasabb lesz a bértömeg, javasolt megfontolni az év közi áttérést.

A KIVA kedvező adókulcsa és egyéb előnyei mellett ugyanakkor a beruházási és veszteségelhatárolási szabályok meglehetősen bonyolultak, főként ezekre a pontokra fókuszálnak a NAV vizsgálatok is. Emellett a közelgő bevallási határidőre tekintettel is indokolt tisztában lenni néhány KIVA specifikus szabállyal.

1. Kiva belépés bármikor, kilépés csak év végén

A KIVA év közben bármikor választható. A KIVA-alanyiság a bejelentést követő hónap első napjával jön létre. Amennyiben az összehasonlító kalkulációk alapján látható, hogy megéri a vállalkozásnak a KIVA, nem érdemes halogatni az áttérést. A bejelentés 30 napon belül akár vissza is vonható, így a részletek alapos átgondolására így is marad még egy hónap. Fontos azonban, hogy a KIVÁ-ból kilépni csak az adott év december 1.-20. között tett bejelentés alapján, a következő naptári évtől lehet.

2. Az évközi KIVA belépés esetén két tört adóévvel kell számolni

A KIVÁ-t csak naptári évvel megegyező üzleti éves adózók választhatják. Az évközi KIVA belépésre van lehetőség, de ezzel egy tört adóév keletkezik. Az áttérést megelőző nappal a régi – jellemzően társasági adós – üzleti év lezárul, a KIVÁ-ba való áttéréssel pedig egy új – KIVÁ-s – adóév kezdődik. A cégnek így mindkét adóév tekintetében el kell készíteni a vonatkozó beszámolókat és adóbevallásokat is.

Az évközi átlépésnek van egy adminisztratív oldala, de emellett az is fontos, hogy a 2021-es naptári év első adóéve lesz az a bázis, amelynek alapján meg kell állapítani, hogy a KIVÁ-ba történő belépési feltételek teljesülnek-e vagy sem! Ez azonban csak a KIVÁ-ba belépő egyedi vállalkozásra igaz, a kapcsolt vállalkozásaikra nem! Amennyiben tehát egy adott vállalkozás naptári év közben lép át a KIVÁ-ba, úgy a saját arányos bevétel, mérlegfőösszeg és létszámadatait a tört adóévre tekintettel kell megállapítani. Amennyiben rendelkezik kapcsolt vállalkozásokkal, úgy ez utóbbiak hasonló adatait az utolsó rendelkezésre álló beszámolóval lefedett adóévek alapján szükséges meghatározni.

3. Belépéskor aggregálni – kikerüléskor szeparálni?

A KIVA belépési feltételek számításakor a bevétel és a létszámadatok tekintetében a kapcsolt vállalkozásokat össze kell számítani. A mérlegfőösszeg adatokat belépéskor azonban csak egyedi vállalkozás szintjén szükséges figyelembe venni.

A KIVÁ-ból való kikerüléskor- tekintettel arra, hogy a törvény kifejezetten nem irányoz elő összeszámítási szabályt – némi bizonytalanság volt a tekintetben, hogy mely paramétereket kell a kapcsolt vállalkozások és melyeket egyedi vállalkozás szintjén nézni. A közelmúltban megjelent NAV által kiadott tájékoztató is megerősítette, hogy a kikerülési értékhatár számítása során a bevételi összeghatár tekintetében nem kell tekintettel lenni a kapcsolt vállalkozásokra.

Ez a jogértelmezés két szempontból is üdvözlendő: egyrészt egy folyamatos és nehezen teljesíthető figyelési kötelezettség alól mentesíti a KIVÁ-s vállalkozásokat, másfelől tágra nyitja a jövőbeli növekedés kapuit a KIVÁ-ba belépő vállalkozások számára.

4. Beruházásösztönző hatás átlépéskor és a KIVA-alanyiság alatt

A KIVA beruházásösztönző hatása közhelyszámba megy, ezért ezzel kapcsolatban csak két konkrét mozzanatra szeretnénk felhívni a figyelmet.

A kkv-beruházásokat egyaránt erőteljesen ösztönzi a TAO és a KIVA. A TAO kapcsán az utóbbi években folyamatosan lazuló fejlesztési tartalék szabályok motiválóak. 2021-ben már ott tartunk, hogy a teljes adózás előtti eredmény terhére lehet fejlesztési tartalékot képezni, azaz egyfajta kamatmentes adóhitelt felvenni az államtól a tárgyi eszköz beruházásainkra. Amennyiben a fejlesztési tartalékot képző társaság szabályosan realizálta a beruházást, majd később rendeltetésszerűen áttér KIVÁ-ra, úgy további jelentős adóelőny érhető el. Mivel az áttérés ilyen esetekben számtalan buktatót is rejthet magában, így ennek tisztázása mindenképpen szakértő közreműködését igényli!

kiva

A KIVA-alanyiság alatt megvalósított beruházások kapcsán – a főszabálytól eltérően – csak akkor csökkenhet a KIVA alap a minimum adóalap (személyi jellegű ráfordítások) alá, ha a KIVA -alap másik komponense a beruházás évében, illetve már azt megelőzően is negatív (volt). Ez a negatív egyenleg eredhet pl. korábbi tőkebevonásból, de akár a korábbi TAO-s időszak veszteségéből is. Tekintettel arra, hogy a KIVA alatti veszteségelszámolás és elhatárolási előírások jelentősen eltérnek a TAO-ban megszokott szabályoktól e vonatkozásban is indokolt szakértővel konzultálni, hogy biztonságosan kiaknázható legyen az ebből fakadó KIVA előny.

5. A KIVA beruházási extraelőny kapcsán ügyeljen a finanszírozásra!

A KIVÁ-s időszakban megvalósított beruházásokhoz kapcsolódó kedvezmény szempontjából kiemelt jelentősége van a választott finanszírozási formának. A KIVA ugyanis csak egyes tőkén keresztüli finanszírozási formákat preferál, a hitelalapú forrásteremtést nem. A tőkefinanszírozás kapcsán számos részletre kell odafigyelni (pl. a külföldi osztalékra vonatkozó szabályokra, illetve tekintettel kell lenni arra is, hogy egyes széles körben elterjedt finanszírozási formák nem feltétlenül eredményeznek KIVA előnyt is egyben).

6. Nulla KIVA-alap? K+F projektcégek előnyben.

Felmerülhet a kérdés, hogy elérhető-e az az állapot, amelyben nem kell KIVÁ-t fizetnie egy cégnek? Amennyiben – a KIVA beruházási előnyeit jogszerűen maximalizáló – beruházó társaság egyébként szocho-kedvezményekre jogosító foglalkoztatottakat is alkalmaz, úgy előfordulhat olyan adóév, amikor a KIVA kötelezettség közelíthet a nullához. Ez esetben ugyanis a beruházási költség már egy eleve csökkentett adóalapot fog tovább csökkenteni.

A KIVA kinullázása tehát nem lehetetlen, csak sok körülmény jótékony együtt állása szükségeltetik hozzá. A szerencsés csillagállás alatt leginkább a K+F cégek állhatnak. Esetükben a szellemi termékekkel, kísérleti fejlesztéssel kapcsolatban felmerülő költségekkel összefüggésben egyszerre érvényesülhet a KIVA beruházásösztönző és személyi jellegű ráfordítás csökkentő hatása. Ehhez persze nem szabadna osztalékot fizetni az adott évben!

7. Az osztalékfizetés a KIVA hátulütője? Mikor és kinek fizessünk osztalékot?

Szintén közhelyszerű, hogy a KIVA addig jó adózási forma, amíg a pénz a vállalkozásban marad. Amint kiveszi profitot a tulajdonos, úgy a KIVA is megdrágul, hiszen az osztalékot a társaság oldalán is le kell adózni. Bár ebben az állításban van igazság, ez a probléma egyben egy lehetőség is. Fontos, hogy a fenti kijelentés csak a KIVÁ-s időszak eredménye és eredménytartaléka terhére jóváhagyott osztalékra vonatkozik, a KIVA-alanyiságot megelőző időszak osztalékforrása terhére történő kifizetésre nem. Nem mindegy tehát mikor és miből fizet a cég osztalékot, illetve, hogy az osztalékkifizetés KIVA-alap növelő hatását milyen csökkentő tételek ellensúlyozzák az adott időszakban.

8. KIVA és HIPA

A KIVA sokaknak önmagában a sajátos adóalapmegállapítási mód által biztosított HIPA-előny miatt is rentábilis megoldásnak tűnt már eddig is. Az egyébként jelentős árbevétellel rendelkező cégeknél jóval alacsonyabb adóalap merül fel KIVA alatt, másrészt nem kell bajlódni a közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések nehézkes adminisztrációjával, egyúttal a forráshiányos önkormányzatok szigorú ellenőrzéseinek való kitettség is jelentősen csökken a KIVA alatt. Az egyébként is kedvező HIPA szabályozást 2021-ben tovább erősíti az 1 százalékos HIPA, amely a KIVÁ-sok számára kétszeres előnyt is jelenthet egyben.

9. KIVA és az ingatlanszektor

A pandémia helyzet javulása után 2021. minden bizonnyal a gazdaság újraindulásának éve lesz, de az ingatlanszektor növekedésének további erősödését több adórendszeren belüli ösztönző is (pl. rozsdaövezeti lakások kedvező áfakulcsa, 5 százalékos új lakásáfa, lakásfelújítási támogatás, ideiglenes telephelyszabály eltörlése HIPÁ-ban stb.) segítheti. A KIVA-értékhatárok emelkedése egyes ingatlanberuházással foglalkozó projektcégeket is megfontolásra késztethet az átállás tekintetében.

10. 2021. A KIVA éve lesz? Nem árt már most gondolni a visszatérésre!

A KIVA választása például: az IT, magánegészségügyi, mérnöki , reklám és marketing, őrzés-védelmi és takarítási, jogi és tanácsadói, művészeti és oktatási szektorokban működő vállalkozások számára jelenthet adómegtakarítást. A KIVA választása jóval több, mint egy aktuális adóelőny rendeltetésszerű, rövidtávú kiaknázása. A KIVA a kkv -szektor megerősödésének egyik fontos támogatója lehet, ugyanakkor már a KIVA választásakor érdemes tisztában lenni a TAO-ba való visszatérés szabályaival és következményeivel.

A bejegyzés szerzője Csepei Kinga, az RSM Hungary adóüzletágának vezető menedzsere. Az RSM Blog az Adó Online szakmai partnere. 


Kapcsolódó cikkek

2024. április 22.

Árfolyam az áfában (XI. rész)

Az alkalmazandó árfolyam szolgáltatásimportnál eltér attól függően, hogy az ügylet teljesítési helyére milyen jogszabályi rendelkezés vonatkozik, míg adómentes Közösségen belüli termékértékesítés esetén a Közösségen belüli termékbeszerzéshez hasonlóan alakul. Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletekre speciális árfolyamszabály irányadó.