A 2024-től hatályos áfa-szabályokat elemzi az Áfa-kalauz friss száma


A szaklap legfrissebb számában olvashat még az automata üzletek működtetésével kapcsolatos problémákról, valamint az áru mozgatásához használt göngyölegek áfa-kezeléséről.

Az Áfa-kalauz tartalmából:

Magony Krisztina: Az általános forgalmi adózás területét érintő 2024 évközi és azt követő változások

Az Országgyűlés a tavaszi és az őszi törvényalkotás keretében több tekintetben is módosította az áfaszabályozást. Ezek egy része jellegénél fogva már idén hatályba lépett, egy része a jövő évtől, míg további részek ezt követő időpontokban lépnek hatályba. A 2025-től hatályba lépő szabályok elfogadását és kihirdetését az ezekre történő megfelelő felkészülés biztosítása indokolta. A módosítások egy része a jogalkalmazás egyértelművé tételére irányul, egyes rendelkezések az iparági szabályozásban történt módosításokhoz történő alkalmazkodást, mások az uniós jogharmonizációt, illetve az adóelkerülés elleni fellépést, az adminisztratív terhek könnyítését célozzák. Tekintettel a módosítások számosságára és sokszínűségére, valamint a terjedelmi korlátokra, a cikk nem mutatja be a módosításokat teljes részletességgel.

dr. Boda Péter: Automata üzletek működtetésével kapcsolatos problémák az áfában

Cikkünkben azt vizsgáljuk meg, hogy az általános forgalmi adó alanyainak milyen feltételek mellett kell teljesíteniük az adókötelezettségeiket abban az esetben, ha a köznyelvben „állandó személyes felügyelet nélkül működő üzletekként” vagy „automataüzletekként” megnevezett értékesítési mechanizmusok alkalmazása útján teljesítenek termékértékesítéseket.

dr. Váradi Adrienn: Az áru mozgatásához használt göngyölegek kezelése az általános forgalmi adó szempontjából

Az adóalanyok széles körének tevékenysége igényli azt, hogy az általuk előállított, forgalmazott, értékesített termékek – különösen a szállítás során való megrongálódás elkerülése érdekében – valamilyen göngyöleg (például ládák, raklapok) felhasználásával kerüljenek kiszállításra a megrendelők (vevők) felé. Tekintettel arra, hogy a gyakorlati életben a jelzett esetekben – vagyis amikor a göngyölegeket a termékértékesítések során a termékkel együtt mozgatják – a helyes áfakezelés módját az adott tényállás sajátosságai befolyásolják (vagyis nincs egyetlen, egységesen elfogadott módja az alkalmazandó bizonylatolási struktúrának), minden egyedi tényállás esetén érdemes jobban átgondolni, hogy az adott helyzetben a göngyölegnek az érintett felek közötti átadása, mozgatása hogyan kezelendő megfelelően az általános forgalmi adónem szempontjából, így többek között az milyen bizonylatolási konstrukció kialakítását teszi szükségessé. A jelen cikkben több – az áfa szempontjából releváns – aspektusból vizsgáljuk a göngyölegek kérdéskörét, mely remélhetőleg segítséget fog nyújtani e témában jobban eligazodni kívánó olvasónak.

Az Áfa-kalauz 2023/12-es számát itt rendelheti meg.
Kapcsolódó cikkek

2024. február 23.

Energiahatékonysági beruházások adókedvezménye – még nem késő élni vele

Az energiahatékonysági beruházásokkal összefüggő adókedvezmények rendszere jelentősen átalakult tavaly év végén és ez nehéz helyzetbe hozza a cégeket. Egyúttal fontos hangsúlyozni, hogy a folyamatban lévő beruházások esetén még nem késő élni az adókedvezmény adta lehetőséggel – olvasható a Niveus Consulting Group közleméényében.

2024. február 23.

E-kereskedelem: a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó szabályok alkalmazása – forgatókönyvek (1. rész)

A vélelmezett értékesítők minősége szinte kimeríthetetlen tárházát jelenti a témával foglalkozó cikkeknek. A következőkben olyan konkrét forgatókönyvekkel fogunk foglalkozni, amelyek a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról szólnak. Ezek a forgatókönyvek sematikusan mutatják be, hogy a vélelmezett értékesítővé váló elektronikus felületekre az áfa, és adott esetben a vám tekintetében milyen feladatok hárulnak.