A bejelentett részesedéshez kapcsolódó adóalap-korrekciók


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A társasági adóalap korrekciós tételek bemutatását folytatva mostani cikkünkben a bejelentett részesedéshez kapcsolódó adóalap-csökkentő és adóalap-növelő elszámolásokat ismertetjük.


Röviden összefoglalva a bejelentett részesedéssel kapcsolatban elérhető adóelőnyt elmondható, hogy társasági adózás szempontjából, amennyiben egy társaság részesedést szerez egy másik társaságban és ezt a részesedés szerzést a Tao. törvényben meghatározott feltételekkel bejelenti az adóhatóságnak, akkor a részesedés egy esetleges jövőbeli értékesítésével kapcsolatban elszámolt árfolyam-nyereség után nem kell társasági adót fizetnie. A Tao. törvény ezt a tényleges társasági adómentességet eredményező jogcímet a „bejelentett részesedés” fogalmi körében (a Tao. törvény 4. § 5. pontjában) nevesíti, azzal kapcsolatban számos feltételt és részlet szabályt határoz meg, az alábbiak szerint:

  • A belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és külföldi személyben szerzett részesedést lehet bejelentett részesedésként kezelni – kivéve az ellenőrzött külföldi társaságban szerzett részesedést,

  • Legalább 10 százalék mértékű részesedés szerzést lehet bejelentett részesedésként kezelni; továbbá

  • Minden további megszerzett részesedés (illetve részesedés értékének a növekedése) bejelentett részesedésként kezelhető,

  • A 10 százalékot meghaladóan szerzett részesedés bejelentésének feltétele, hogy az adózó a legalább 10 százalékos mértékű részesedését bejelentette az adóhatósághoz,

  • Az adózó a részesedés megszerzését a szerzést követő 75 napon belül jelentheti be az adóhatóságnak (ide nem értve a részesedés értékének a növekedését). E határidő elmulasztása jogvesztő, kimentési lehetőség nincs, azaz igazolási kérelem előterjesztésének ezzel kapcsolatban nincs helye. Szerzés időpontjának a cégbírósági bejegyzés napja minősül, tehát a 75 napon belüli bejelentési határidő kezdő napját a cégbírósági bejegyzés napjától szükséges számítani. Cégbírósági bejegyzés hiányában szerzési időpontnak az alapul szolgáló jogügylet hatályosulásának napja minősül.

  • A részesedést az adózó (ideértve jogelődjét is) az értékesítését megelőzően legalább egy éven át folyamatosan eszközei között kell, hogy nyilvántartsa, annak érdekében, hogy az értékesítéssel összefüggésben a társaság adóalap csökkentő tételt számolhasson el.

A bejelentett részesedés adójogi jogkövetkezményei:

  • Társasági adó szempontból az adózás előtti eredményt csökkenti, azaz társasági adóalap csökkentő tétel a bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége (Tao. törvény 7.§ (1) bekezdés dz) pontja).

  • A bejelentett részesedéshez kapcsolódó értékvesztés és értékvesztés visszaírása társasági adóalap módosító tétel. (Ettől eltérően a nem bejelentett részesedésen elszámolt értékvesztés illetve annak visszaírása nem módosítja a társasági adó alapját.) A Tao. törvény 7.§ (1) bekezdés dz) pontja alapján társasági adóalap csökkentő tétel a bejelentett részesedésre az adóévben visszaírt értékvesztés. A Tao. törvény. 8.§ (1) bekezdés m) pont b) alpontja alapján társasági adóalap növelő tétel a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés.

  • Bejelentett részesedés kivezetésével kapcsolatban is társasági adóalap módosítási kötelezettség áll fenn. A Tao. törvény 7.§ (1) bekezdés dz) pontja szerint adóalap csökkentő tétel „a bejelentett részesedés nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része”. A Tao. törvény. 8.§ (1) bekezdés m) pont b) alpontja alapján adóalap növelő tétel „a részesedés bármely jogcímen történő kivezetése (ide nem értve az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti elszámolást) következtében elszámolt ráfordításnak (ideértve az üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítást is) az elszámolt bevételt meghaladó része”.

Ennek megfelelően tehát, ha a későbbi értékesítésen vagy apportáláson (kivezetésen) a társaság nyereséget ér el, akkor a nyereséggel csökkenti, ha pedig veszteséget kénytelen elszámolni, akkor a veszteséggel növeli a társasági adó alapját. Amennyiben például a bejelentett részesedés értéke 25.000.000 Ft, amelyet a társaság minden egyéb feltétel megtartása mellett 35.000.000 Ft-ért értékesít, akkor e keletkező 10.000.000 Ft-os árfolyamnyereséggel jogosult csökkenteni a társasági adó alapját. Ugyanakkor azonban, ha a társaság a bejelentett részesedést nem értékesíti, hanem apportálja és apport szerződés szerinti értéke 20.000.000 Ft, akkor a keletkező 5.000.000 Ft árfolyamveszteséggel növelnie szükséges a társasági adó alapját. Itt hívnánk fel a figyelmet a transzferárak kérdésére, tehát, ha a kivezetés, értékesítés kapcsolt vállalkozásnak történik, akkor annak szokásos piaci áron kell történnie, ellenkező esetben adóalap kiigazítás válhat szükségessé az elszámolt bevétel és a szokásos piaci árak megtartása mellett elszámolandó bevétel különbözetével.

A bejelentett részesedés kapcsán a részesedés szerzést szükséges bejelenteni, a részesedés értékének növekedését nem. Ezt több adóhatósági állásfoglalás is megerősíti, amelyet a 2014/59-es adózási kérdés az alábbi példával szemléltet.

„Ha „A” cég 30%-os mértékű (30 M Ft névértékű) bejelentett részesedéssel rendelkezik „B” cégben és a 2014. évben a – tagok által összesen 10 M Ft-tal történő – jegyzett tőke-emelésből „A” cég 5 M Ft-ot teljesít, akkor a részesedésének a mértéke marad 30%, miközben annak névértéke 35 M Ft-ra nő. Az „A” cég részesedésének ezt az 5 M Ft-os értéknövekedését nem kell bejelenteni (az bejelentett lesz), továbbá az [..]1 éves tartási idő az eredeti 30% szerzésének a napján kezdődik az 5 M Ft értéknövekedés tekintetében is.Ha azonban az „A” cég – a 30%-os, 30 M Ft névértékű bejelentett részesedésén felül – 2014-ben egy másik tag 5 M Ft névértékű részesedését szerzi meg és ezzel a részesedésének a mértéke 35%-ra nő, akkor ezt az 5 M Ft-nak megfelelő növekményt (5%-os részesedést), annak szerzését követő 75 napon belül be kell jelentenie ahhoz, hogy ez utóbbi is bejelentett részesedésnek minősüljön. Ez esetben az 1 éves tartási idő az 5 M Ft névértékű, 5%-os részesedés tekintetében annak megszerzése napján kezdődik.”

Három Navigátor adózási, számviteli témában,

15% kedvezménnyel

A csomag tartalmazza az Art. Navigátort, az Áfa Navigátort, és a Számviteli Navigátort, amelyek a csomagkedvezménytől függetlenül külön is rendelhetőek!

Megrendelés >>

Egy másik adóhatósági állásfoglalás pedig azt erősítette meg, hogy a társaság élhet a csökkentő tétel alkalmazásával, függetlenül attól, hogy a szerzést követő egy éven túl a bejelentett részesedés egészét értékesíti, vagy akár több részletben kerül sor az értékesítésre, s annak sincs jelentősége, hogy ennek következtében – utóbbi esetén – az adózó eszközei között nyilvántartott bejelentett részesedése” a törvényi minimum – így 10 % -os mérték alá esik, mivel az csak a részesedés megszerzésekor és egy éves tartás alatt feltétel.

A bejelentett részesedéshez kapcsolódó adóalap kedvezmények, ahogyan a fentiekből is látható nagyon jó adótervezési lehetőséget biztosíthatnak a vállalkozások számára, így az egyes felvásárlások, részesedés szerzések megvalósítása során érdemes az adózási előnyökre is figyelemmel döntést hozni.

A cikk szerzője Dr. Petrányi Gábor és dr. Csernyák Szabolcs; mindketten a BDO Magyarország tax managerei. A BDO Magyarország az Adó Online szakmai partnere.  


Kapcsolódó cikkek

2023. június 7.

Az 5 százalékos kedvezményes áfamérték alkalmazása lakások, parkolók értékesítése és használati jogának átengedése esetén

Egy belföldi áfaalany társaság többlakásos lakóingatlan felépítésére irányuló beruházást valósít meg. A társaság a lakóingatlan tulajdonosaként társasházat alapít és kiárusítja a kialakított lakásokat. A társaság a lakások értékesítése mellett bizonyos esetekben külön helyrajzi számmal (albetétszámmal) rendelkező parkolókat, illetve parkolóhelyeket is értékesít, más esetekben pedig a társasházi osztatlan közös tulajdonban lévő parkolók meghatározott tulajdoni hányadait értékesíti. A vevők úgy is dönthetnek, hogy a lakás megvásárlásával egyidejűleg a társasházi osztatlan közös tulajdonban lévő parkolók, parkolóhelyek kizárólagos használatára vonatkozó jogosultságot szereznek. A lakások, valamint a parkolók és parkolóhelyek fenti módon megvalósuló értékesítése esetén alkalmazható-e a kedvezményes 5 százalékos áfamérték?

2023. június 7.

Adótörvények 2024: számos veszélyhelyzeti rendelet törvényként él tovább

Jövőre emelkedik az üzemanyagok jövedéki adója, és törvényként hatályos marad – időnként némi korrekcióval – a bankadó, a tranzakciós illeték és az energiaellátók jövedelemadója, a foglalkoztatók ekho-mentessége. Zöldadóként él tovább a légitársaságok extraprofit adója, és jön az adótanácsadók, adószakértők hatósági képzése. Kiemeltük a legfontosabb tételeket a kormány 2024-es adócsomag-tervezetéből.

2023. június 6.

A kormány benyújtotta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlésnek

A kormány megőrzi a személyi jövedelemadó alacsony szintjét, a családi adókedvezményt, a négygyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak adómentességét, emellett továbbra is garantálja az alapvető élelmiszerek kedvezményes áfakulcsát – hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium (PM) közleménye, amellyel bejelentette, hogy a kormány kedden benyújtotta az adótörvényeket, és még a nyári szünet előtt elfogadhatja az Országgyűlés azokat.