A kilenc százalékos járulék megfizetése


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult, április elsejétől köteles havonta, a minimálbér 9 százalékának megfelelő egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. Csak negatív módon határozható meg azonban, hogy konkrétan kik is tartoznak ebbe a körbe.

Biztosított:

 • munkaviszonyban álló (országgyűlési, európai parlamenti képviselő is),
 • közalkalmazotti, közszolgálati, ügyészségi szolgálati, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban álló,
 • hivatásos nevelőszülő,
 • a Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, illetve a Honvédség, Határőrség szerződéses állományú tagja, valamint a szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
 • az ösztöndíjas foglalkoztatott,
 • a szövetkezet tagja – kivéve az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját -, ha munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik,
 • a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató,
 • az álláskeresési támogatásban részesülő,
 • az ellátások igénybevételének időtartamára az, akinek az álláskeresési járadék, munkanélküli-járadék, vállalkozói járadék folyósítását tgyás, gyed vagy gyes miatt szüneteltetik,
 • a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó,
 • a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói, megbízási, vállalkozási szerződés alapján, segítő családtagként) személyesen munkát végző – a közérdekű önkéntes tevékenységet végzők kivételével –, ha a járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, naptári napokra annak harmincad részét,
 • a szolgálatot teljesítő egyházi személy, szerzetesrend tagja, kivéve a saját jogú nyugdíjast,
 • mezőgazdasági őstermelő, kivéve a közös őstermelői igazolvány alapján őstermelő kiskorút és a gazdálkodó család kiskorú tagját, az egyéb jogcímen – ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző – biztosítottat, a saját jogú nyugdíjast, az özvegyi nyugdíjban részesülőt, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Egyéb jogcímen jogosult:

 • táppénzben, baleseti táppénzben, baleseti járadékban részesülő,
 • saját jogú nyugdíjas, vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülő,
 • öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban részesülő (növelt összegű is),
 • átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, egészségkárosodási járadékban, fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban részesülő,
 • nemzeti gondozási díjat (pótlékot), hadigondozotti ellátást kap,
 • bányászati kereset-kiegészítésben részesülő,
 • tgyás-t, gyedet, gyest kap,
 • gyermeknevelési támogatást (főállású anya) vagy ápolási díjat kap,
 • egyházi, felekezeti nyugdíjas,
 • rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, munkanélküliek jövedelempótló, mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásában részesülő,
 • középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló magyar állampolgár,
 • külföldi állampolgár, ha nemzetközi szerződés vagy az oktatási miniszter ösztöndíja alapján tanulói, hallgatói jogviszonyban áll,
 • legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű, ha rendelkezik az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával,
 • aki a nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nem haladja meg a minimálbér 30 százalékát,
 • a belföldi lakóhellyel rendelkező kiskorú,
 • bentlakásos szociális intézményben elhelyezett (kivéve a külföldi állampolgárt),
 • a gyermekvédelmi utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt,
 • ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú,
 • fogvatartott,
 • a hatósági bizonyítvánnyal rendelkező szociálisan rászorult személy,
 • aki az egészségügyi szolgáltatásokra külön megállapodást kötött,
 • a nevelőszülő, ha a járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, naptári napokra annak harmincad részét,
 • hajléktalan.

Az illetékes polgármester a szociális rászorultságát annak a személynek állapítja meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében pedig a 150 százalékát nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal. A bizonyítvány érvényességi ideje legfeljebb 1 év.

Dr. Kovács Ferenc cikke részletesen ismerteti a fenti felsorolásban nem szereplő személyek kilenc százalékos járulékkötelezettségének, illetve az ezzel kapcsolatos bejelentésnek a szabályait.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 15.

Izer Norbert: egyszerűsödnek az adózói adminisztrációs terhek

Uniós szinten is példaértékű változásokat hajtott végre az adóadminisztráció csökkentése terén Magyarország az elmúlt években, ezt folytatta a kormányzat az Eseményalapú Adatszolgáltatási Platform (EMAP) projekttel, amelynek célja a vállalkozások foglalkoztatással összefüggő adminisztrációs terheinek csökkentése – mondta Izer Norbert.

2024. április 15.

Árfolyam az áfában (X. rész)

A cikksorozat soron következő része az előlegfizetéshez és a fordított adózáshoz kapcsolódó egyes kérdéseket tárgyalja.

2024. április 12.

Niveus: milliókat nyerhetnek bizonyos cégek még néhány hétig

A 2024-es adótörvény módosítások egy egyszeri amnesztiát biztosítanak a társaságok számára, lehetővé téve a korábban be nem jelentett részesedések utólagos bejelentését. Így azok is mentesülhetnek a társasági adó (TAO) megfizetése alól, akik korábban nem jelentették be a NAV felé a más társaságokban szerzett tulajdonrészüket és azt most pótolják. Az utólagos bejelentésre május 31-ig van lehetőség-foglalja össze a Niveus Consulting Group.