A közvetett adózás rendszere a Dél-afrikai Köztársaságban (3. rész)


A Dél-afrikai Köztársasság a kontinens egyik legerősebb gazdasága. Az ország különleges áfarendszerét ismertetjük.

A sorozat előző részeit itt találja.

A Dél-Afrikáról szóló cikksorozat előző részében a kimenő oldali áfa bemutatásáról szólt, annak helyi sajátosságait jártuk körbe, amely után érdemes a bejövő oldali áfa érdekességeiről is szót ejteni. Dél-Afrikában is az az áfa, amely adóköteles tevékenységhez kapcsolódik, megfelelően dokumentált, illetve benne van az ötéves elévülési időben, levonható, illetve a feltételek teljesülése esetén visszaigényelhető. Ennek a logikának mentén az adómentes tevékenységhez kötődő beszerzések áfája Dél-Afrikában sem vonható le.

A dél-afrikai áfarendszer is felsorol olyan beszerzéseket, amelyek áfája alapvetően nem levonható. Ilyenek például a magáncélú beszerzések áfája, a személygépjárművek beszerzéséhez kapcsolódó áfa, illetve a különböző szervezetek tagsági díjába foglalt áfa. A személygépkocsiknál érvényes az, amit Európában is ismerhetünk, hogy a tiltás természetesen nem érvényes az autó-kereskedőkre, a különböző autókölcsönzőkre, vagy bizonyos plusz feltételek teljesítése esetén a nyereményjátékokra bocsájtott autó áfája is levonható.

Dél-Afrikában is lehetséges az áfa arányosítása, amennyiben a beszerzés egyszerre szolgál adóköteles és adómentes beszerzést is, és nem lehetséges a beszerzést tételes elkülönítéssel egyik vagy másik tevékenységhez egyértelműen hozzárendelni. Amennyiben ez a lehetőség mégsem hozna olyan arányt, amely valósan tükrözi a levonhatóság arányát, akkor az adóalanynak lehetősége van az adóhatósághoz fordulni és írásban előterjeszteni azt a módszert, ami az adóalany szerint reálisan tükrözi a felhasználhatóság arányát. Amennyiben az adóhatóság ezt elfogadja, akkor az adóalany alkalmazhatja a saját módszerét. Végül van egy olyan szabály is, ami szerint ha az arány 95%-ra, vagy a fölé jönne ki az adóköteles/teljes bevétel viszonyítása során, akkor az áfa teljes összege levonható.

Dél-Afrikában is különös figyelemmel kell eljárni, ha a gazdálkodó olyan eszközöket szerez be, amelyek hosszú időszakon keresztül szolgálják a vállalkozás tevékenységét, ugyanis ezeknek a beszerzése során felmerült áfa előfordulhat, hogy utólagos korrekcióra szorul. Ez elsősorban akkor fordulhat elő, amennyiben az adóalany adóköteles és adómentes tevékenységet is folytat, vagy ilyen tevékenységbe kezd, esetleg szüntet meg. Az utólagos korrekció érintheti a felszámított adót, illetve a levonható adót is. Pótlólagos fizetendő adó akkor keletkezik, amikor az adóalany adóköteles tevékenységhez szerzett be eszközt vagy vett igénybe szolgáltatást, de az végül adómentes tevékenység érdekében hasznosul. Ilyenkor a fizetendő adó, akkor merül fel, amikor az adómentes tevékenységhez használják fel a terméket vagy szolgáltatást. Érdemes azt kihangsúlyozni, hogy ez az utólagos korrekció nemcsak a tárgyi eszközökre korlátozódik, azonban ha kifejezetten a tárgyi eszközökre fókuszálunk, akkor a korrekciónak akkor van helye, ha a felhasználás módja több mint 10%-kal változik meg. Ez a 10%-kos utólagos korrekció, azokra a tárgyi eszközökre alkalmazandó, amelyek értéke 40,000 rand (kb 800,000 Ft) felett van. Természetesen a korrekció a másik irányba is érvényes.

Amikor egy korábbi beszerzéshez kapcsolódóan azért nem vontak le áfát, mert adómentes tevékenységhez volt hozzárendelve, de végül mégis adóköteles tevékenység érdekében hasznosul, akkor utólag levonhatóvá válik az előzetesen felszámított áfa. A tárgyi eszközökre érvényes 10%-os korrekció, amelynek következtében utólag levonható adó keletkezik, azt is ismeri a dél-afrikai adórendszer.

A szerző, Molnár Péter független adótanácsadó.


Kapcsolódó cikkek