A közvetett adózás rendszere Egyiptomban (1. rész)


Egyiptom modern áfa-szabályozása 2016-ra datálható, ekkor lépett életbe az új áfa-törvény, amely felváltotta a korábbi termék-szolgáltatás jellegű adót. A törvény két jelentős módosításon esett át, először 2020-ban, majd 2022-ben.

Afrikai áfa-rendszerek bemutatását célzó utazásunk első állomása legyen egy olyan ország, amely a világ szinte minden országából fogad turistákat, köztük magyarokat is. Ez az ország Egyiptom.

Egyiptom modern áfa-szabályozása 2016-ra datálható, ekkor lépett életbe az új áfa-törvény, amely felváltotta a korábbi termék-szolgáltatás jellegű adót (GST-t). A törvény két jelentős módosításon esett át, először 2020-ban, majd 2022-ben.

Jelenleg az áfa hatálya kiterjed minden termékre és szolgáltatásra, az értékesítési lánc minden fázisában, illetve természetesen áfa-köteles az import is. Termékek alatt alapvetően az árukat értjük, legyen az bármilyen természetű vagy eredetű. Az áruk besorolása vámtarifaszám alapon történik. Szolgáltatásnak tekintenek – nagyon hasonlóan az európai meghatározáshoz – mindent, ami nem termék.

Adókulcs

Az általános áfakulcs jelenleg 14%, ami 1%-kal magasabb, mint az induláskor meghatározott adómérték. Az export 0%-kal adózik, ha az adóalany megfelelő dokumentumokkal tudja igazolni az áruk kiléptetését. A kedvezményes kulcs mértéke 5%, amely bizonyos gépek és felszerelések értékesítése esetén alkalmazandó, ha a megfelelő igazolások rendelkezésre állnak. Ezen felül a 0%-os adómérték alkalmazható bizonyos területek ügyletei során. A terület alatt leginkább a magyar vámszabad-területekhez hasonlítható, annak egyiptomi megfelelőjét értjük.

Adószám kiváltása

Adószám kiváltása kötelező mind természetes, mind gazdálkodó szervezet részére, amennyiben a törvényben meghatározott értékhatárt meghaladja az adóköteles forgalma. Ettől függetlenül van lehetőség ún. önkéntes adóregisztrációra is, amennyiben az adóköteles forgalom nem haladja meg a kötelező határt, de az adózó saját elhatározásából mégis bejelentkezik az áfa hatálya alá.

Az egyiptomi áfa-rendszer nem ismeri a csoportos adóalanyiságot. Az Egyiptomban nem letelepedett adóalanyok, amennyiben Egyiptomban végeznek adóköteles tevékenységet, akkor rendelkezésükre áll egy egyszerűsített regisztrációs felület, ahol adószámot kérhetnek. Így a teljesítési hely alapján Egyiptomban köteles értékesítéseik után Egyiptomban kötelesek az áfát megfizetni.

Adó levonása

Adó levonására jogosult minden olyan áfa-alany, aki adóköteles tevékenységéhez kapcsolódóan végez beszerzést és ennek keretében áfát hárítanak rá át. Az adólevonási jog kiterjed a termék, illetve szolgáltatás-exporthoz kapcsolódó beszerzésekre is. Adó levonására nincsen lehetőség adómentes termékbeszerzésekhez, termékértékesítésekhez kapcsolódóan. Olyan áfát sem lehet levonni, amit költségként számolt el az adóalany, illetve nem vonhat le áfát az az adóalany, aki az előbb említett egyszerűsített rendszerben regisztrál Egyiptomba, hiszen ezek az adóalanyok jellemzően távértékesítést, vagy távolról nyújtható szolgáltatást végeznek.

Az egyiptomi áfa-rendszer ismeri az arányosított áfa-levonását, ez hasonlóan az európai rendszerhez, akkor alkalmazható, amennyiben az adóalany egyszerre végez adóköteles és adómentes tevékenységet, és nem tudja egy az egyben a beszerzését hozzárendelni az adóköteles tevékenységéhez, hanem az egyszerre szolgálja mind az adóköteles, mind az adómentes tevékenységét.

Szintén ismeri a rendszer, hogy az adószám kiváltása előtt felmerült kiadások áfája levonható az adószám kiváltása után, amennyiben az adóköteles tevékenységet szolgált.

A szerző, Molnár Péter független adótanácsadó.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 13.

Hullócsillagok – adócsaló médiavállalat omlott össze

Rövid életű, egyben hamis csillagként ragyogott a médiaiparban az a bűnszervezet, amely megközelítőleg kétmilliárd forintnyi áfa befizetését csalta el. Az elkövetők a bűncselekmény elkövetéséből származó hasznot készpénzben, ingatlanban, illetve drága gépkocsikban halmozták fel. A pénzügyi nyomozók nagyszabású akciója során 52 helyszínen csaptak le egyszerre a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói, a Bevetési Igazgatóság járőrei, valamint a MERKUR bevetési egység.