A közvetett adózás rendszere Egyiptomban (4. rész)


Az Egyiptomban hatályos áfa-rendszert bemutató sorozat utolsó részében többek között az áfa-visszatérítés és a számlázás szabályairól lesz szó.

A sorozat előző részét itt olvashatja.

Az Egyiptomban jelenleg hatályos áfa-rendszert bemutató sorozat utolsó részében olyan kisebb témákról lesz, amikről eddig nem esett szó, viszont érdemes róluk említést tenni.

Az első ilyen érdekes téma az áfa visszatérítésének mechanizmusa. Az adóalany az áfa visszautalására jogosult, amennyiben a beszerzett terméket eredeti formájában, vagy beépítve egy másik termékbe exportálja egy külföldi országba. Szintén jogosult visszatérítésre, amennyiben a levonható áfa számítása során véletlenül hibát vétett az adóalany. Abban az esetben, ha az adózó a levonható adót hat egymást követő hónapon keresztül görgeti, akkor a hatodik hónap végén jogosult azt visszakérni.

Szintén lehetősége van az adóalanynak visszatérítést kérni tárgyi eszköz beszerzése esetén, amennyiben az eszköz termelőtevékenységhez vagy nyújtott szolgáltatás érdekében kerül beszerzésre. Egyiptomban az áfa kiutalása felettébb időigényes folyamat, az adóhatóságnak hat hónapja áll rendelkezésre, hogy azt teljesítse. Tekintettel a folyamat hosszára, idén lett ötéves egy olyan könnyítés, amely alapján, ha az adóalany bankgaranciát tud felmutatni, akkor a visszaigényelt áfa összegének 65%-át rövid időn belül kiutalja az adóhatóság.

Érdemes kitérni a számlaadási rendszerre. Egyiptomban minden adóalany köteles elektronikus számlázásra, amit annyira komolyan vesznek, hogy 2023 júliusa óta áfá nem utalnak vissza papír alapú számla alapján, magyarán a megrendelőnek is érdeke, hogy elektronikus számla ellenében fizesse meg a terméket vagy szolgáltatást.

A számla kötelező tartalmi elemi közé tartozik többek között a számla sorszáma és kelte, a szállító neve, címe adószáma; a vevő neve, címe és adószáma; az ügylet tárgya és értéke, valamint az áfa összege. Utóbbi külön sorban kimutatva szerepeltetendő a számlán.

Bizonyos adózói kör jogosult egyszerűsített számlaadásra, és a magyar olvasók számára is ismerős lehet, a bolt termináljai be vannak kötve az adóhatóság rendszerébe, amelyen az adatforgalom folyamatos. Az áfa-bevallás alapjául szolgáló bizonylatokat öt évig kötelesek az adóalanyok megőrizni. Amennyiben az adóalany megszegi bármely adókötelezettségét, akkor az adóhatóság jogosult az öt éves időszakot, hat évre kiterjeszteni.

Végül jöjjön néhány fontos szabály az e-kereskedelem témájában, először is termékek oldaláról. Minden természetes vagy jogi személy, aki rendszeresen terméket ad el magánszemélyek részére, akár platformon akár közösségi média felületen keresztül és elér egy bizonyos határértéket, be kell jelentkeznie az adóhatóságnál és adószámot kell kiváltania. Azonban, ha a tevékenységük eredményeképpen jutalékra lennének jogosultak, vagy termékexportot segítenek elő akkor a küszöbérték elérését nem kell vizsgálni, az egyiptomi tevékenységük megkezdésének pillanatától kezdődően kötelesek áfára Egyiptomban bejelentkezni.

Az elektronikus szolgáltatásokról pedig annyit érdemes megjegyezni, hogy ebbe a kategóriába tartoznak azok a szolgáltatások, amelyeket az internet, vagy a közösségi média segítségével nyújtanak, illetve az e-learning lehetőségek. Utóbbi szolgáltatások egyébként mentesek az áfa alól, kivéve, ha a szolgáltatásnyújtók egy intézmény keretein belül végzik ezt a tevékenységet. Ahogy ezt már korábban vizsgáltuk, a nem-letelepedett adóalanyok könnyített folyamatban tudnak egyiptomi adószámot kiváltani, az ezzel kapcsolatos szabályozás 2023 márciusában lett hatályos. Azok az alanyok, akik ilyen tevékenységet végeztek, azoknak három hónapjuk volt, hogy az adószámot kikérjék. A piacra újonnan belépő szolgáltatók vizsgálni kötelesek, hogy a nyújtott szolgáltatásuk eredményeképpen éves szinten elérik-e az 500,000 egyiptomi fontos küszöböt (kb. 5,5 millió forint). Amennyiben igen, akkor ők is kötelesek beregisztrálni az elektronikus felületen, könnyített eljárásban.

A szerző, Molnár Péter független adótanácsadó.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 13.

Hullócsillagok – adócsaló médiavállalat omlott össze

Rövid életű, egyben hamis csillagként ragyogott a médiaiparban az a bűnszervezet, amely megközelítőleg kétmilliárd forintnyi áfa befizetését csalta el. Az elkövetők a bűncselekmény elkövetéséből származó hasznot készpénzben, ingatlanban, illetve drága gépkocsikban halmozták fel. A pénzügyi nyomozók nagyszabású akciója során 52 helyszínen csaptak le egyszerre a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói, a Bevetési Igazgatóság járőrei, valamint a MERKUR bevetési egység.