NAV-figyelő, 23. hét: újabb funkció az eÁFA rendszerben


A GitHub felületén elérhető az eÁFA-rendszer gép-gép kapcsolatán benyújtható önellenőrzéshez készített fejlesztői dokumentáció, valamint a hozzá tartozó új XSD-sémát.

Önellenőrzési funkció az eÁFA-rendszer M2M-kapcsolatán

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a GitHub felületén elérhetővé tette az eÁFA-rendszer gép-gép kapcsolatán benyújtható önellenőrzéshez készített fejlesztői dokumentációt, valamint a hozzá tartozó új XSD-sémát.

2024. július 1-jétől az eÁFA-rendszer felhasználói gép-gép kapcsolaton keresztül is helyesbíthetik majd az eÁFA keretében benyújtott bevallásaikat. Az új funkció elindításáig továbbra is a szokott módon, nyomtatványon végezhető önellenőrzés.

Ha az önellenőrzést nyomtatványon adták be, akkor az adott időszak bevallásának adatai ezután is kizárólag nyomtatvánnyal helyesbíthetők.

Az új funkció információival kiegészített, fejlesztéshez szükséges magyar nyelvű dokumentáció (specifikáció), valamint az új XSD-séma elérhető az e-áfához tartozó GitHub oldalon, ami a hatóság oldalán keresztül érhető el.

A családi kedvezmény érvényesítése a családi pótlékra saját jogon jogosult, rokkantsági járadékban részesülő, továbbá tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személyek esetében

Tájékoztatót adott ki NAV a családi kedvezmény érvényesítésének egyes részleteiről. Az alábbiakban ebből a tájékoztatóból néhány fontos elem található.

A családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelmekből (például munkabér, megbízási díj, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói kivett vagy az átalányban megállapított jövedelem, egyéb jövedelem) érvényesíthető.

A családi kedvezményt érvényesítheti

  • az a magánszemély, aki családi pótlékra jogosult, továbbá a vele közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa,
  • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa, továbbá
  • a családi pótlékra saját jogán jogosult személy, vagy – döntésük szerint – a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül az egyik,
  • a rokkantsági járadékban részesülő személy, vagy – döntésük szerint – a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve az ellátásban részesülő személy szüleinek hozzátartozóit is) közül az egyik.

Saját jogán jogosult családi pótlékra a 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.

A rokkantsági járadékot annak kérelmére állapítja meg a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,

  • akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, és
  • nem részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban).

Azokban a hónapokban érvényesíthető a családi kedvezmény, amelyekben a magánszemély saját jogán jogosult családi pótlékra, vagy amely hónapokban rokkantsági járadékot folyósítanak neki.

A családi pótlékra saját jogán jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély esetében a családi kedvezményt vagy ő maga érvényesíti, vagy pedig közös döntés alapján a vele közös háztartásban élő egyik hozzátartozója (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is).

A teljes tájékoztató az adóhatóság honlapján érhető el.

A NAV figyelőben a fentieken túl olvashat a Belarusz köztársaság és Magyarország közötti kettős adóztatást elkerülő egyezmény részleges felfüggesztéséről, és friss adótraffipaxinformációkat is talál.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 13.

Hullócsillagok – adócsaló médiavállalat omlott össze

Rövid életű, egyben hamis csillagként ragyogott a médiaiparban az a bűnszervezet, amely megközelítőleg kétmilliárd forintnyi áfa befizetését csalta el. Az elkövetők a bűncselekmény elkövetéséből származó hasznot készpénzben, ingatlanban, illetve drága gépkocsikban halmozták fel. A pénzügyi nyomozók nagyszabású akciója során 52 helyszínen csaptak le egyszerre a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói, a Bevetési Igazgatóság járőrei, valamint a MERKUR bevetési egység.