A Ptk.-ban néha mást jelentenek a szavak


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Ptk-ban a kell, és a nem lehet, az nem azt jelenti, hogy kell, és nem lehet. Az új Polgári Törvénykönyvnek a gazdasági társaságokra vonatkozó része rengeteg problémát, bizonytalanságot, és ügyvédi költséget generál a vállalkozások számára.


A korábbi gazdasági társaságokról szóló törvény és az új Ptk. közötti legfőbb különbség az, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) kógens szabályozást alkalmazott, az új Ptk.-nak viszont a társaságokra vonatkozó rendelkezései diszpozitívak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új Ptk. megengedi, hogy a felek a társasági szerződésben eltérjenek a törvény rendelkezéseitől, míg a korábbi szabályozás az eltérést csak akkor tette lehetővé, ha erre a törvény kifejezetten utalást tett.

Az új Polgári Törvénykönyv 3:4 § (1)–(2) bekezdése alapvetően arra ad felhatalmazást, hogy a jogi személyekre irányadó szabályoktól a létesítő okiratban a társaság és a tagok a belső, egymás közötti személyi és szervezeti viszonyok tekintetében eltérhetnek. A jogi személy szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg.

Nincs helye azonban eltérésnek az új Ptk. törvényi szabályozásától a 3:4. § (3) bekezdés a)–b) pontja szerint, ha

– az eltérést a törvény kifejezetten tiltja (általában úgy, hogy az eltérő létesítő okirati rendelkezést semmisnek minősíti), illetve – az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.

A vezető tisztségviselő felelőssége

A kézikönyv bemutatja a legfontosabb polgári jogi szabályokat, a polgári jogi felelősség alapjait és a jogágakon átívelve, közérthetően összefoglalja a téma által érintett különböző területek szabályozását is. Lapozzon bele kiadványunkba.

További információ és megrendelés >>

Ez tehát a főszabály, de még ez sem értelmezhető egyértelműen.

Elképzelni sem tudom, hogy egy korlátolt felelősségű társaság vagy egy betéti társaság tagjai tekintetében mit jelent a kisebbség. Vagy, ha van a cégnek négy tulajdonosa, akik megállapodnak valamiben a társasági szerződésben, azt a két fő munkavállalójuk megkifogásolhatja? Esetleg a cégbíróság valamelyik munkatársa mérlegel?

Ennél még nagyobb probléma, hogy az új Polgári Törvénykönyvben foglaltak értelmezése, – ami elsősorban abból adódik, hogy ha a törvény úgy fogalmaz „kell”, attól a társasági szerződésünk eltérhet, – a gazdasági társaságokat az ügyvédekhez láncolja, pedig erre a cégeknek nincs pénzük. Előzetes felmérésem szerint nem is fogják igényelni a részletes, minden lépésükre kiterjedő tanácsadást az ügyvédek díjazása miatt. (Hiába nem beszélünk róla, mindenkinél csökken az árbevétel.)

Az ügyvédeknek valószínűleg fejtörést fog okozni az értelmezés minden társaságra egyedileg, hiszen nekik, mint jogalkalmazóknak adta azt a feladatot az új Ptk., hogy szabadon eldönthessék, az egyes szabályoktól el lehet-e térni vagy sem (a korábban hatályos Gt. konkrétan meghatározta az ilyen eseteket).

A gazdasági szakemberek továbbképzésén nem hangsúlyozzák eléggé ezt az eddigi gyakorlatot és gondolkodást teljesen felborító változást, amelynek adójogi következményei is vannak, nem beszélve a társasági szerződés Ptk. miatti módosításának eldöntéséről.

Sikerült a társasági jogot úgy átalakítani, hogy mindegy mit ír a Ptk., az józan ésszel, nyelvtani szempontból nem értelmezhető.

Például az új Ptk. 3:156.§-a szerint „A kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője.”

Mit jelent ez a mondat? Tiltó rendelkezést? Hát nem.

Hiába írják azt, hogy „nem lehet”, ha a gazdasági társaság tulajdonosai a társasági szerződésben úgy állapodnak meg, hogy a kültag lehet vezető tisztségviselő, akkor eltérhetnek a Ptk. tiltó rendelkezésnek kinéző előírásától. Tehát ha a társaság akarja, akkor maradhat a kültag vezető tisztségviselő. Adó- és járulékkötelezettségeit is ennek megfelelően kell megállapítani. (Azt viszont már nem tudom, hogy a cégbíró elfogadja-e a 85 éves nagypapát ügyvezetőnek, vagy sem, hiszen e remek Ptk. következményeként neki van döntési joga!)

Azonban, ha a társasági szerződés nem tartalmazza, hogy a kültag ügyvezető lehessen, akkor az általános, a törvényben leírt szabály lép életbe, miszerint a kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője.

Riadalmat váltott ki a cégek körében az új Ptk. 3:115.§-a is az összeférhetetlenségről. Eszerint a vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.

„Természetesen” ezt sem így kell érteni. Az érintett gazdasági társaságok társasági szerződéseiben felmentést kell megfogalmazni ezen rendelkezés alól. Mindegyikben. És akkor mégis lehet azonos az ügyvezető. (Ne feledjék a kapcsolt vállalkozás új fogalmát sem!)

Amennyiben azonban az érintett cégek társasági szerződései (tehát az összes!) nem ad felmentést a 3:115. § (1) bekezdésben foglalt tilalom alól, akkor valóban nem lehet több konkurens gazdasági társaságnál vezető tisztséget betölteni és részesedést szerezni ugyanannak a személynek.

Amíg nem változtatjuk meg teljesen az eddigi gondolkodásunkat a cégjogi kérdésekkel kapcsolatban, addig tovább nő a gazdasági életben a bizonytalanság.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 30.

Kávézóban használható hűségkártya értékesítése kapcsán felmerülő áfakötelezettség

Kérdésként merül fel, hogy a kávéknak a hűségkártya-program keretében a hűségkártyák használata útján megvalósított értékesítése egycélú vagy többcélú utalvány alkalmazásának minősíthető-e, illetve, hogy az milyen feltételek mellett keletkeztet a társaság részére áfakötelezettséget. Kérdéses továbbá, hogy az ajándék kávéknak a hűségkártyák értékesítésekor történő biztosítása áfaköteles termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak tekinthető-e vagy sem.

2024. május 29.

NAV: 2025-től lesz teljes az eÁFA rendszer

Számos új funkció bevezetésén van már túl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eÁFA rendszere, melynek fejlesztése egészen 2025-ig el fog tartani. A könyvelőszoftverekre ezen a téren is egyre nagyobb szerep hárulhat, a hagyományos nyomtatványkitöltő rendszer, az ÁNYK kivezetése ugyanis már napirenden van – derült ki a Kulcs-Soft által szervezett kerekasztal-beszélgetésen.