Adóellenőrzés – az adózók kötelezettségei (4)


A vonatkozó jogszabályok bemutatásával és a bírósági gyakorlat ismertetésével elmondjuk, mik az adózó kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Releváns jogszabályok:

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

Az adózói kötelezettségek közé tartozik:

– együttműködési kötelezettség, a helyszíni ellenőrzés feltételeinek biztosítása;

– iratok rendelkezésre bocsátása, a szükséges felvilágosítás megadása;

– adómentesség, adókedvezmény igazolása.

Az együttműködés az adózók legjelentősebb kötelezettsége, amelynek megszegése esetén az adózó eljárási bírsággal sújtható, feltéve, ha igazolható, hogy magatartásával az ellenőrzés lefolytatását akadályozta. Az Air. 69. § (3) bekezdése értelmében az ellenőrzés akadályozása a megjelenési, iratpótlási kötelezettség elmulasztásával, a valótlan tartalmú nyilatkozat megtételével is megvalósulhat.

A megjelenési kötelezettség elmulasztását taglaló Kúria által hozott döntés szerint az akadályozás önmagában a megjelenési kötelezettség elmulasztásával bekövetkezett, ezáltal az eljárási bírság kiszabásának jogalapja fennállt. Az ellenőrzés akadályozásának megállapítása szempontjából irreleváns, hogy az ellenőrzés eredményéhez képest az idézett személy nyilatkozatának mi a jelentősége, …


Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom vagy funkció csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával.
A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, válasszon előfizetést a Wolters Kluwer Hungary Kft. webáruházában.


Kapcsolódó cikkek

2023. október 4.

Adóellenőrzés – milyen adóhatósági iratokba tekinthet be az alperes? (3. rész)

Releváns jogszabály:

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

Az adózó Air. 97. §-ában szabályozott jogai a következők:

– meggyőződés az ellenőrzést végző személyazonosságáról és megbízásáról;

– jelenlét az ellenőrzési cselekményeknél;

– képviselet;

– iratbetekintés;

– kapcsolódó vizsgálat eredményének megismerése;

– határidő-kifogás;

– adóvizsgálat esetén az ellenőrzés megkezdésének vagy ellenőrzési cselekmények elhalasztása 60 napra természetes személy adózó esetén.

A továbbiakban a témát érintő jogesetet mutatunk be. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó és Vámigazgatósága Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály III. Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztály 14. (a továbbiakban: elsőfokú adóhatóság) a felperessel szemben 2014. január 1. – 2015. december 31. időszakra kiterjedő általános forgalmi adó adónemet érintő bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott megismételt eljárásban, amelynek keretében a felperes a 2020. április 28-án és 2020. május 15-én előterjesztett beadványaiban az alap és az új eljárás során felhaszn…