Adóellenőrzés – milyen adóhatósági iratokba tekinthet be az alperes? (3. rész)


Az Air. 97. § (3) bekezdése alapján az adóhatóságot azon bizonyítékok tekintetében terheli ismertetési kötelezettség, amelyre megállapításait alapozni kívánja. Érdekes jogesetet ismertetünk.

Releváns jogszabály:

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

Az adózó Air. 97. §-ában szabályozott jogai a következők:

– meggyőződés az ellenőrzést végző személyazonosságáról és megbízásáról;

– jelenlét az ellenőrzési cselekményeknél;

– képviselet;

– iratbetekintés;

– kapcsolódó vizsgálat eredményének megismerése;

– határidő-kifogás;

– adóvizsgálat esetén az ellenőrzés megkezdésének vagy ellenőrzési cselekmények elhalasztása 60 napra természetes személy adózó esetén.

A továbbiakban a témát érintő jogesetet mutatunk be. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó és Vámigazgatósága Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály III. Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztály 14. (a továbbiakban: elsőfokú adóhatóság) a felperessel szemben 2014. január 1. – 2015. december 31. időszakra kiterjedő általános forgalmi adó adónemet érintő bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott megismételt eljárásban, amelynek keretében a felperes a 2020. április 28-án és 2020. május 15-én előterjesztett beadványaiban az alap és az új eljárás során felhaszn…


Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom vagy funkció csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával.
A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, válasszon előfizetést a Wolters Kluwer Hungary Kft. webáruházában.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

Adóellenőrzés: adózói jogok és kötelezettségek (2. rész)

Releváns jogszabály:

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

A jogalkotó tehát külön csoportba rendezte az adóhatóság jogait és kötelezettségeit, valamint az adózók jogait és kötelezettségeit. E két csoportban találhatóak olyan elemek, amelyek az egyik félnél kötelezettségként, míg a másik félnél jogosultságként jelentkeznek. Így például az adóellenőr az ellenőrzés megkezdését megelőzően köteles magát és ellenőrzési jogosultságát a törvényben előírt módon igazolni. Ennek módja a szolgálati igazolvány és a megbízólevél bemutatása. Amennyiben az adóellenőr ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az adózónak jogában áll felszólítani őt arra, hogy igazolja eljárási jogosultságát, és meggyőződnie arról, hogy valóban azzal a feladattal bízták meg, amely miatt megkereste az adózót. Az adózónak lehetősége van továbbá az eBEV portálon is meggyőződnie arról, hogy az átadott vagy megküldött megbízólevél és értesítő levél érvényes-e, az valóban az adóhatóság által kiállított dokumentum. A funkció az iktatószám megadásával érhető el az „eBEV/Szolgáltatások/Jogosultság, meghatalmazás, igazolás lekérdezése/Adóhatóság…