Áprilistól hatályosak a munkajogi változások


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Április 1-től változik a szabadság kiadása, a munkaerő-kölcsönzés szabályozása, a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás, és a munkaügyi ellenőrzés egyes szabályai is. A 2007. évi XXV. törvény öt jogszabályt módosított, ezek közül emelünk ki néhány fontosabb változást.

Szabadság

Az Alkotmánybíróság tavaly év végi határozatában 2007. március 31-el megsemmisítette a szabadság átvitelére vonatkozó szabályozást a Munka Törvénykönyvében.
A most elfogadott törvény értelmében április 1-től kivételesen fontos gazdasági érdekre hivatkozva csak az alapszabadság egynegyedét lehet az esedékesség évét követő évben kiadni, mégpedig a következő év március 31-ig, kollektív szerződés szerint pedig június 30-ig. A 2006-ról maradt szabadságok legkésőbb 2007. szeptember 30-ig kiadhatók.

Ezentúl a munkavállalónak lehetősége lesz arra, hogy három nap szabadságot akár azonnali bejelentéssel igénybe vegyen, ha valami miatt sürgősen kell intézkednie.
Egyértelművé vált a szabadság kiadására vonatkozó igény elévülésének szabályozása is. A munkavállalónak a szabadság természetbeni kiadására mindaddig igénye van, amíg a szabadság természetben kiadható, tehát a munkaviszony megszűnéséig. Amennyiben a munkáltató nem adja ki a törvényben előírt határidőben a szabadságot, ez nem eredményezi a szabadság elvesztését.

Támogatás a Bérgarancia Alapból

A hatályos szabályozás értelmében ha a felszámoló az esedékessé vált bérköveteléseket nem tudja kielégíteni, a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből köteles támogatás iránti igényt benyújtani az állami foglalkoztatási szervhez (illetékes munkaügyi központhoz). Azoknak a munkavállalóknak a bérkövetelése ebben az eljárásban azonban nem érvényesíthető, akiknek a bérkövetelése a felszámolási eljárás befejeződését követően vált esedékessé. Ezek a munkavállalók elsősorban azok, akik a felszámolási eljárás alatt felmondási védelem alatt állnak (általában táppénzes állomány, vagy gyes miatt).

Ezek a munkavállalók a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének jogcíme miatt járó átlagkeresetüket és végkielégítésüket akkor érvényesíthetik, amikor a bíróságnak a munkáltató megszűnését megállapító végzése jogerőre emelkedik. A felszámolási eljárás ebben az időpontban lezárul, a felszámoló által elkészített záró vagyonmérleget a bíróság már elfogadta, a felszámoló megbízatása és a munkáltató megszűnik. Ebből következően nincs lehetőség arra, hogy a felszámoló a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből a támogatást megigényelje és a felmondási védelem alatt álló munkavállalóknak kifizesse.

Ezt a hiányosságot pótolja a törvénymódosítás. A felmondási védelem alatt álló munkavállalóknak a felszámolási eljárás befejezésekor esedékessé váló bérkövetelését – amennyiben annak kifizetésére nincs elegendő fedezet – a felszámoló köteles a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül a záró vagyonmérleg elkészítését megelőzően a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni, és a bérköveteléssel érintett munkavállalónak kifizetni.

Munkaügyi ellenőrzés

A munkaügyi ellenőrzéseken, különösen az építőiparban gyakran tapasztalható, hogy a munkáltatóként megjelölt alvállalkozó nem található, a munkavégzés helyén a munkáltató képviseletében senki sem tartózkodik, a céget nem találják a hatóságok. A munkavállalók érdekében ilyenkor nem tud a hatóság érdemi intézkedéseket tenni.

A munkaügyi hatóság a munkaviszony minősítésekor többek között azt vizsgálja, hogy kinek az érdekében áll a munkavégzés. Ha más nem állapítható meg, a munkavégzés területén a tevékenységet irányító vállalkozás (fővállalkozó) érdeke egyértelműen fennáll. A tevékenységet irányító vállalkozásnak tudnia kell, hogy a területén milyen vállalkozás melyik munkafolyamatot végzi. Ezért a tevékenységet irányító vállalkozó felelősségét, foglalkoztatói minősítését vélelmezi a törvénymódosítás, amikor a tényleges foglalkoztató kiléte nem deríthető ki.

Korábban írtuk erről a témárólKapcsolódó cikkek