Árfolyam az áfában (XX. rész)


A cikksorozat mostani részében az online számlaadat-szolgáltatás során az árfolyamhoz kapcsolódóan vétett hibákról lesz szó.

Az előző részek itt olvashatók.

Releváns jogszabály:
– 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Online számlaadat-szolgálatás (folyt.)

Adatszolgáltatási hibák

Ahhoz, hogy az Áfa tv. által előírt adatszolgáltatási kötelezettségünknek megfelelően tegyünk eleget, fontos, hogy az általunk használt számlázóprogram a NAV Online Számla rendszer aktuális verziójának interfész specifikációjában meghatározottaknak megfelelően  működjön (tehát valós adatokat továbbítson, és ezt a NAV által előírt módon tegye).

A gyakorlatban előfordul, hogy a számlázóprogram továbbít ugyan árfolyaminformációt a NAV Online Számla rendszerébe, azonban az nem felel meg a valóságnak. Helytelennek minősülnek egyebek közt az alábbi megoldások:

 • Az adatszolgáltatásban az árfolyam értékeként „1.00” van megadva, jóllehet a számla külföldi pénznemben lett kiállítva. Az exchangeRate mező értéke a NAV Online Számla rendszerének interfész specifikációja értelmében egy decimális érték, amely azt adja meg, hogy az alkalmazott pénznemből mennyi egy egység értéke forintban kifejezve. Ez az érték tehát kizárólag akkor lehet 1.00, ha a számla vagy forintban lett kiállítva, vagy a forinttal teljesen azonos értékű pénznemben.
 • A számlán többféle pénznem is szerepel, azonban csak az egyikhez tartozó árfolyam kerül be az adatszolgáltatásba.
 • Az exchangeRate mezőbe nem az árfolyam decimális értéke, hanem egy más érték (pl. a számla áfatartalmának összege) kerül.

Adott esetben, bármennyire nem tűnik ez logikusnak, valós árfolyaminformáció megadásával is elkövethetünk hibát. A cikksorozat XIX. részében leírtakkal összhangban ugyanis a NAV hibásnak tekinti az adatszolgáltatást akkor is, ha a végszámláról továbbított adatok között a beszámított előleg forintra történő átszámítására az előlegszámla árfolyamának, nem pedig a végszámláénak az alkalmazásával kerül sor, annak ellenére, hogy az előlegszámla kibocsátásakor értelemszerűen nem a végszámla árfolyamával történt a forintosítás.

Az esetleges hibák feltárásához támpontot nyújthatnak az Online Számla rendszer figyelmeztető (warn) üzenetei. Ezek közül az alábbiak kapcsolódnak a külföldi pénznemben kibocsátott számlához és az alkalmazott árfolyamhoz:

 • INCORRECT_HEAD_DATA, azaz helytelen számlafejadat csoportba tartozó üzenetek:
  • INCORRECT_HEAD_DATA_CURRENCY_CODE_HUF: a pénznem HUF, de az árfolyam nem 1;
  • INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGE_RATE_1: az árfolyam 1, de a pénznem nem HUF;
  • INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGERATE_EXTREME: a pénznemhez tartozó árfolyam kívül esik a NAV által megjelölt határokon, tehát irreálisan magas/alacsony árfolyam lett megadva (pl. nem egy egységre vetített árfolyam szerepel az adatszolgáltatásban);
 • INCORRECT_LINE_CALCULATION, azaz helytelen tételszámítás csoportba tartozó üzenetek (ezeknél a tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb):
  • INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_NET_AMOUNT_HUF: a tétel nettó összege és a tétel forintban feltüntetett nettó összege eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_NET_AMOUNT_HUF: a gyűjtőszámla tétel nettó összege és a tétel forintban feltüntetett nettó összege eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_VAT_AMOUNT_HUF: a tétel áfaösszege és a tétel áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_VAT_AMOUNT_HUF: a gyűjtőszámla tétel áfaösszege és áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_UNIT_PRICE_HUF: a tétel egységára és a tétel egységára forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_UNIT_PRICE_HUF: a gyűjtőszámla tétel egységára és a tétel egységára forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_HUF: a tétel bruttó összege és a tétel bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_HUF: a gyűjtőszámla tétel bruttó összege és a tétel bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_SIMPLIFIED_HUF: az egyszerűsített számla tétel bruttó összege és a tétel bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
 • INCORRECT_SUMMARY_DATA, azaz helytelen összesítő adatok csoportba tartozó üzenetek (a tolerált eltérés itt is a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb):
  • INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF: a számla áfaösszege a számla pénznemében és a számla áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_NET_AMOUNT_HUF: a számla nettó összege és a számla nettó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_CONTENT_GROSS_AMOUNT_HUF: az egyszerűsített számla adótartalomhoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás bruttó összege és annak forintban meghatározott összege eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_GROSS_AMOUNT_HUF: a számla bruttó összege és a számla bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_RATE_NET_AMOUNT_HUF: a számla adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó összege és nettó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot;
  • INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_RATE_VAT_AMOUNT_HUF: a számla adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás áfaösszege és áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.

A figyelmeztető üzenetek olyan ellentmondásra hívják fel a figyelmet az adatszolgáltatásban, amely a feldolgozást nem akadályozza, de a NAV rendszere érzékeli, hogy vagy a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás – vélhetőleg – helytelen. Előbbi esetben a számlát kell korrigálni, utóbbiban az adatszolgáltatást.

A figyelmeztető üzenetek nyomon követése és a hiba elhárítása azért is lényeges, mert hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú adatszolgáltatás esetén az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 229. §-a értelmében mulasztási bírságot szabhat ki, amelynek maximális összege számlánként akár 500 ezer forint is lehet.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 12.

Megújították a magyar-svájci kettős adóztatás elkerüléséről szóló dokumentumot

A magyar-svájci gazdasági kapcsolatok további erősítése kiemelt fontosságú mindkét fél számára – hangsúlyozta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára, miután aláírta Jean-François Parozzal, a Svájci Államszövetség magyarországi nagykövetével a két ország közötti, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, egyezmény módosító jegyzőkönyvét a Pénzügyminisztérium (PM) pénteki közleménye szerint.

2024. július 12.

NAV: elindult a dohány-kontroll

Elindult a dohány-kontroll: július elején megkezdődött a dohánylevelek betakarításának szezonja, az úgynevezett „törés”, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatósága kiemelt figyelmet fordít a feketekereskedelem megakadályozására – közölte a NAV pénteken.