Árfolyam az áfában (I. rész)


Amikor az áfa rendszerében külföldi pénznemben meghatározott összeggel találkozunk, tudnunk kell, hogy annak forintosításához a jogszabály meghatároz-e kötelezően alkalmazandó árfolyamot.

Releváns jogszabály:

– 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Az általános forgalmi adó rendszerében egyes tövényi szinten meghatározott értékhatároktól kezdve a számlázáson át a bevallások elkészítéséig és az áfa megfizetéséig bezárólag több területen is jelentősége van annak, hogy egy külföldi pénznemben meghatározott összeg forintra történő átváltása milyen árfolyamon történik meg. Bizonyos esetekben a törvény kötelezően előírja az alkalmazandó árfolyamot, míg más esetekben választási lehetőséget biztosít.

Az Áfa tv.-ben meghatározott értékhatárok

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) több helyen is meghatároz értékhatárt. Míg ezek egy része (például az alanyi mentesség felső határa) forintban van megadva, más korlátok euróban szerepelnek a törvényben.

Az Áfa tv. 256. §-a tartalmazza az arra vonatkozó rendelkezéseket, hogy az euróban feltüntetett értékhatárok átszámítása során milyen átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

Az alanyi mentesség 2025-től hatályba lépő szabályrendszerében pedig szerepelni fognak eurótól eltérő pénznemben számított összeg euróra, valamint külföldi pénznemben meghatározott összeg forintra történő átváltásához alkalmazandó árfolyamra vonatkozó előírások is.

Főszabály

A 256. § (1) bekezdésében rögzített főszabály értelmében, ahol az Áfa tv. euróban meghatározott pénzösszeget említ, ott az annak megfelelő forintösszeg megállapításához a 2003. évi uniós csatlakozási szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamot (252,19 forint/euró) kell alkalmazni azzal, hogy az átváltás eredményeként kapott pénzösszeget – a matematikai kerekítési szabályok alkalmazásával –

  • 100 000 forintra, illetőleg
  • ha az átváltás eredményeként kapott összeg nem haladja meg a 100 000 forintot, 1000 forintra

kell kerekíteni.  

A főszabályt kell alkalmazni az alábbi esetekben.

Különleges adózói kör Közösségen belüli termékbeszerzése

Az ún. különleges adózói körbe tartozó adóalanyok az Áfa tv. 20. § (2) bekezdés a) pontja értelmében 10.000 eurós értékhatárig mentesülnek a Közösségen belüli termékbeszerzés utáni áfakötelezettség alól.

A rögzített árfolyamra és a kerekítési szabályra tekintettel a 10.000 euró 2.500.000 Ft-nak felel meg. Ez az értékhatár minden évben 2.500.000 Ft, függetlenül attól, hogy az adott évben az euró árfolyama hogy alakult. Például 2022-ben az euró árfolyama végig 350 forint/euró fölött alakult, mindazonáltal a speciális adózói kör számára ez nem eredményezte a mentességi értékhatár megemelkedését 3.500.000 Ft-ra, az 2022-ben is 2.500.000 Ft volt.

Példa1:

Egy alanyi mentes vállalkozás 2022. minden hónapjában egyszer, alkalmanként nettó 250.000 Ft értékben szerzett be terméket a Közösség területéről. Az év első 10 hónapjában ezt megtehette áfafizetési kötelezettség nélkül. A novemberi 250.000 Ft-os beszerzésével azonban már átlépte a 2.500.000 Ft-os értékhatárt.

Mivel az Áfa tv. 20. § (4) bekezdése értelmében a mentességi szabály alkalmazhatósága megszűnik, és nem alkalmazható az olyan termék Közösségen belüli beszerzésére sem, amelynek adó nélkül számított ellenértékével a beszerző először meghaladja a 10.000 eurós értékhatárt, a novemberi beszerzés után a vállalkozásnak Közösségen belüli termékbeszerzés címén áfafizetési kötelezettsége keletkezett.

Egyszerűsített számla

Az Áfa tv. 176. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható egyebek közt abban az esetben, ha a számla adóval növelt végösszege nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő pénzösszeget, feltéve, hogy a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet nem minősül adómentes Közösségen belüli termékértékesítésnek vagy távolsági értékesítésnek, továbbá nem olyan esetről van szó, amikor az ügylet teljesítési helye ugyan az Áfa tv. területi hatályán kívül esik, de arról a magyar szabályok szerinti számlát kell kibocsátani.

A rögzített árfolyamra és a kerekítési szabályra tekintettel a 100 euró 25.000 Ft-nak felel meg (minden évben, függetlenül attól, hogy az adott évben az euró árfolyama hogy alakult).

A gyakorlatban kérdésként merült fel, hogy a számlán az ellenértéknek forintban kell-e szerepelnie ahhoz, hogy az egyszerűsítés alkalmazható legyen. A válasz az, hogy a számla pénznemére vonatkozó előírást a törvény nem tartalmaz, ezért az egyszerűsítési lehetőség egyaránt vonatkozik a devizában és a forintban kiállított számlákra is.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 15.

Izer Norbert: egyszerűsödnek az adózói adminisztrációs terhek

Uniós szinten is példaértékű változásokat hajtott végre az adóadminisztráció csökkentése terén Magyarország az elmúlt években, ezt folytatta a kormányzat az Eseményalapú Adatszolgáltatási Platform (EMAP) projekttel, amelynek célja a vállalkozások foglalkoztatással összefüggő adminisztrációs terheinek csökkentése – mondta Izer Norbert.

2024. április 15.

Árfolyam az áfában (X. rész)

A cikksorozat soron következő része az előlegfizetéshez és a fordított adózáshoz kapcsolódó egyes kérdéseket tárgyalja.

2024. április 12.

Niveus: milliókat nyerhetnek bizonyos cégek még néhány hétig

A 2024-es adótörvény módosítások egy egyszeri amnesztiát biztosítanak a társaságok számára, lehetővé téve a korábban be nem jelentett részesedések utólagos bejelentését. Így azok is mentesülhetnek a társasági adó (TAO) megfizetése alól, akik korábban nem jelentették be a NAV felé a más társaságokban szerzett tulajdonrészüket és azt most pótolják. Az utólagos bejelentésre május 31-ig van lehetőség-foglalja össze a Niveus Consulting Group.