Átalányadózó egyéni vállalkozó több tevékenységgel


Ha az átalányadózó egyéni vállalkozó az adóév első felében kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytat, de a második félévben emellett már olyan tevékenységből is származik jövedelme, amelyre a 40 százalékos költséghányadot kell alkalmaznia, akkor milyen módon kell megállapítani a költséghányadot?

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 47. §, 53. § (1) bekezdése értelmében az átalányadózó egyéni vállalkozó az átalányban megállapított jövedelmet a bevételből három féle költséghányad levonásával állapíthatja meg:

a) 40 százalék;

b) az adóév egészében kizárólag az Szja tv. 53. § (2) bekezdésében vagy kizárólag az 53. § (2) bekezdésében meghatározott és a c) pont szerinti tevékenységből bevételt szerző egyéni vállalkozó esetén 80 százalék;

c) az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységből bevételt szerző egyéni vállalkozó esetén 90 százalék.

Ha az egyéni vállalkozó az adóév során kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytat, úgy jövedelmének megállapítása során 90 százalékos költséghányad alkalmazására jogosult. Amennyiben e tevékenysége mellett az Szja tv. 53. § (2) bekezdésében felsorolt tevékenységet is folytat, úgy a figyelembe vehető költséghányad 80 százalékos. További, a fenti kategóriákba nem sorolható tevékenység folytatása esetén a főszabály szerinti 40 százalékos költséghányad alkalmazandó.

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó tevékenysége év közben oly módon változik, hogy a korábban alkalmazott költséghányad alkalmazására már nem jogosult, a változás időpontjában az év első napjára visszamenőlegesen át kell térnie a tevékenységének megfelelő alacsonyabb költséghányad alkalmazására. Ebből adódóan az említett egyéni vállalkozó az egész adóévre csak a 40 százalékos költséghányad alkalmazására válik jogosulttá.

Hivatkozott jogszabályhelyek:

–   Szja tv. 53. § (1), (3) bekezdés

(A kérdés és a válasz az Adó szaklapban jelent meg.)


Kapcsolódó cikkek

2023. február 3.

IFRS és a nyereségadók

A pénzügyi kimutatásait az IFRS előírásai alapján összeállító társaságoknak az IAS 12 standard előírásait kell alkalmazni valamennyi nyereség jellegű adó esetében. Az adóhatásokkal szembeni tárgyidőszaki és jövőbeni elszámolásra az IFRS a magyar szabályoktól eltérő, speciális szabályokat alkalmaz függetlenül attól, hogy külföldi, vagy belföldi adókról van szó! Az RSM Hungary szakértőjének cikke.