Az Áfa tv. 58. § alá tartozó ügyletek kezelése (V. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A cikksorozat ötödik része az egymással fő- és mellékszolgáltatási viszonyban álló ügyletekre vonatkozóan segít értelmezni a teljesítési időpont szabályait.

Teljesítési időpont több időszakot érintő díjtételekből összeálló ellenérték esetén

Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletek esetében előfordulhat, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója által kiszámlázott ellenérték több, különböző időszakokhoz kapcsolódó díjtételből áll össze. Ennek többféle oka is lehet:

 • Előfordul, hogy egy vagy több szolgáltatás egyetlen főszolgáltatást alkot, amihez egy vagy több másik járulékosan kapcsolódik. Az ilyen, egymással fő- és mellékszolgáltatási viszonyban álló ügyletek legtipikusabb esetkörét a bérleti díj és a hozzá kapcsolódóan kiszámlázott rezsiköltségek jelentik.
 • Egyetlen szolgáltatás díját is meghatározhatja többféle elem, amelyekhez a számlán különböző időszakok tartoznak. Ez a helyzet a közüzemi és a telekommunikációs szolgáltatásoknál, ahol a fizetendő díj eltérő időszakhoz tartozó alapdíjból és fogyasztási díjból tevődik össze, de akkor is, ha több fogyasztási időszak ellenértékét számlázza együtt a szolgáltató.

Áfa tv. 58. §Teljesítési időpont egymással fő- és mellékszolgáltatási viszonyban álló ügyleteknél

A cikksorozat II. részében már volt szó arról, hogy a NAV álláspontja szerint olyan összetett ügyletek esetében, amelyeknél beazonosítható egy főszolgáltatás, amihez a többi járulékosan kapcsolódik, azt kell megállapítani, hogy

 • melyik szolgáltatás minősül főszolgáltatásnak, és
 • melyik az az időszak, amely a főszolgáltatáshoz kapcsolódik.

Ezt az időszakot kell olyan meghatározott időszaknak tekinteni, amely az elszámolással, fizetéssel érintett, függetlenül attól, hogy az adott ellenérték olyan díjtételeket is tartalmaz, amelyek ténylegesen más-más fizikai időszakhoz kapcsolódnak.

Amikor az ingatlan bérbeadója a tárgyhavi bérleti díjon kívül az ingatlan használata kapcsán felmerült, a közműszolgáltató által a bérbeadó felé kiszámlázott rezsiköltséget is áthárítja a bérlőre, akkor a rezsiköltség jellemzően egy korábbi időszaki fogyasztáshoz kapcsolódik. Ez a közműszámlák átfutási ideje miatt még akkor is igaz, ha a bérleti díjat nem előre, hanem a tárgyidőszakot követően kell fizetni. Ha például a 2022. május havi bérleti díjat 2022. június 5-én számlázza ki a bérbeadó, 2022. június 20-ai fizetési határidővel, akkor felé a közműszolgáltatók a 2022. májusi áram-, víz- stb. fogyasztást valószínűleg még nem számlázták ki, hanem lehet, hogy a rezsiköltségek közül egyesekről a 2022. áprilisi, másokról még korábbi fogyasztást tudja a 2022. májusi bérleti díjjal együtt átterhelni a bérlőre.

A NAV álláspontja alapján ilyenkor nem az a mérvadó, hogy az egyes rezsiköltségek milyen fogyasztási időszakra vonatkoznak, hanem hogy melyik időszaki bérleti díjjal együtt számlázza ki azokat a bérbeadó. A 2022. májusi bérleti díjjal együtt kiszámlázott rezsitételek tekintetében ezért a „meghatározott időszak”, amelyre a felek a szolgáltatásnyújtás ellenértékét megállapítják, 2022. május lesz, függetlenül attól, hogy pl.  a 2022. áprilisi áramdíjat, a 2022. márciusi gázdíjat és a 2022. februári vízdíjat terheli tovább a számlán a bérbeadó.

A gyakorlatban a bérbeadók a rezsiköltségeket nem is feltétlenül a bérleti díjjal egyidejűleg számlázzák ki a bérlők felé, hanem attól eltérő időpontban és fizetési határidővel. A kialakult adóhatósági álláspont ezzel kapcsolatosan az, hogy a rezsiköltség külön történő továbbszámlázás esetén is annak bérleti díjnak a járulékos költségeként kezelendő, amellyel azonos időszakban esedékes.

Van azonban egy jelentős különbség. Egyben történő kiszámlázás esetén a teljesítési időpont azonos lesz a főszolgáltatás (a bérleti díj) és a mellékszolgáltatások (rezsitételek) tekintetében, hiszen a vonatkozási időszak azonos, a számla kelte szintén, az esedékesség nemkülönben. Külön történő kiszámlázás esetén azonban a vonatkozási időszak azonos ugyan, a számla kelte és az esedékesség viszont eltérhet, ezért elképzelhető, hogy az Áfa tv. 58. §-ában foglalt teljesítésiidőpont-szabályok közül nem ugyanaz vonatkozik rájuk. Fontos ezért, hogy minden egyes számla kapcsán vizsgáljuk meg, az Áfa tv. 58. §-ának mely rendelkezése alkalmazandó rá, és ennek megfelelően határozzuk meg a teljesítési időpontot.

Amikor tehát a bérlő felé kiszámlázzuk a rezsiköltséget, mindig tegyük fel magunknak a következő kérdéseket:

 • Milyen esedékességgel számlázzuk ki a közüzemi költséget a bérlőnek?
 • Melyik bérleti időszak bérleti díja esedékes ugyanabban az időszakban, mint a kiszámlázandó közüzemi költség?
 • Az érintett időszak utolsó napjához képest a számla kibocsátása korábban, aznap vagy később történik?
 • Az érintett időszak utolsó napjához képest az ellenérték korábban, aznap, később, de 60 napon belül, vagy 60 napon túl esedékes?

Ha ezekre a kérdésekre megvan a válasz, már meg fogjuk tudni határozni a számlán feltüntetendő teljesítési dátumot is.

Habár a fentiekben a bérbeadott ingatlan rezsiköltségei szerepelnek példaként, más, valamilyen főszolgáltatáshoz járulékosan kapcsolódó költség(ek) esetén is ugyanez a rendezőelv, ha a járulékos költség(ek)et a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója nem az ellenértékbe beépítve, hanem külön számlázza ki:

 • mindig azt kell először megállapítani, mi a főszolgáltatás,
 • aztán azt, hogy melyik időszaki főszolgáltatás díja esedékes ugyanabban az időszakban, mint a kiszámlázandó mellékszolgáltatás,
 • majd pedig azt, hogy az időszak utolsó napjához képest a bizonylatolás és az esedékesség előbbre, aznapra vagy későbbre (ezen belül az esedékesség 60 napon belülre vagy túlra) esik.

Lényeges, hogy míg a főszolgáltatáshoz való hozzárendelés a fentiek szerint mindig az esedékesség alapján történik, ez nem feltétlenül jelenti sem azt, hogy az érintett időszak az esedékesség időszaka lesz, sem pedig azt, hogy a főszolgáltatás és a mellékszolgáltatás teljesítési időpontja ugyanazon időszakra fog esni.

Az érintett időszak (amelynek utolsó napjához képest vizsgáljuk a számlakibocsátás és az esedékesség dátumát) ugyanis mindig a bérleti időszak, és ha a bérleti díj nem a bérleti időszakon belül esedékes, akkor az érintett időszak nem a bérleti díj esedékességének időszaka (hónapja, negyedéve stb.) lesz. Például ha a 2022. augusztusi bérleti díj 2022. szeptemberében esedékes, akkor a 2022. szeptemberi esedékességgel kiszámlázott közüzemi díjak fognak járulékosan hozzá kapcsolódni. Mivel a bérleti időszak 2022. augusztus, mind a bérleti díj, mind az említett közüzemi díjak tekintetében 2022. augusztusa tekintendő érintett időszaknak.

A teljesítési időpontot pedig mindegyik számla tekintetében önállóan, az Áfa tv. 58. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve kell meghatározni, ezért azok nem feltétlenül lesznek azonosak.


Kapcsolódó cikkek

2022. április 28.

Az Áfa tv. 58. § alá tartozó ügyletek kezelése (I. rész)

Időszakos/időszaki elszámolás, határozott időre szóló elszámolás, elszámolási időszakhoz kötött teljesítések, részletfizetés, folyamatos teljesítésű ügyletek – az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó esetköröknek már a megnevezése körül is sok a bizonytalanság, magának a teljesítési időpontnak a meghatározása pedig még több fejtörést okoz a mindennapi jogalkalmazás során, nem is szólva arról, hogy a teljesítés dátuma nem mindig esik egybe az adómegállapítás időpontjával. Cikksorozatunk az Áfa tv. 58. §-ához kapcsolódó kérdések megválaszolásához ad segítséget.