Az e-kereskedelem uniós áfaszabályozása (2. rész)


A határokon átnyúló TBE-szolgáltatások és a termékek Közösségen belüli távértékesítése három feltétel teljesülése esetén áfa-köteles lesz. Ezeket részletezzük.

Az előző cikkben már említettük, hogy az uniós szabályozás alkalmazható a termékek Közösségen belül távértékesítésére, függetlenül attól, hogy az adóalany a Közösségben vagy a Közösségen kívül számít letelepedettednek. Termékek Közösségen belüli távértékesítésére akkor kerül sor, ha a termékeket az értékesítő, vagy az ő nevében eljáró személy olyan tagállamból adja fel vagy fuvarozza el, amely eltér attól a tagállamtól, amelyben a feladott, illetve fuvarozott termékek a beszerzőhöz megérkeznek. A termékértékesítés történhet olyan adóalany részére vagy nem adóalany jogi személy részére, akinek, illetve amelynek a Közösségen belüli beszerzései a 2006/112/EK sz. Tanácsi irányelv (Áfa-direktíva) 3. cikke (1) bekezdésének értelmében nem tartoznak az áfa hatálya alá, vagy bármely más nem adóalany személy részére.

A távértékesítések teljesítési helye az egyik tagállamban letelepedett adóalany (a szolgáltató) által egy másik tagállamban letelepedett nem adóalany részére nyújtott TBE-szolgáltatások teljesítési helye az igénybevevő lakóhelye szerinti tagállamban található. A termékek Közösségen belüli távértékesítése teljesítési helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol a termékek a beszerző részére történő feladás vagy fuvarozás befejezésekor találhatók. Ebből következik, hogy a vevők részére történő Közösségen belüli termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások esetében az áfát egynél több tagállamban kell megfizetni. A fizetendő áfa bevallásához és megfizetéséhez az értékesítő vagy áfa-alanyként regisztrál (minden egyes) érintett tagállamban, de regisztrálhat az uniós egyablakos ügyintézési rendszerben is, általában abban a tagállamban, ahol letelepedett.

A mikrovállalkozások támogatása érdekében 2019. január 1-jétől 10 000 EUR éves árbevételi küszöb került bevezetésre, amely értékig a más tagállamokban lévő fogyasztók részére történő TBE-szolgáltatásnyújtás helye az a tagállamban, ahol a szolgáltató letelepedett. 2021. július 1-jétől ez a küszöbérték vonatkozik a határokon átnyúló TBE-szolgáltatásnyújtásra és a termékek Közösségen belüli távértékesítésére, de nem terjed ki az uniós vevők részére nyújtott más típusú szolgáltatásokra. A küszöbérték kiszámítása a határokon átnyúló TBE-szolgáltatások és a termékek Közösségen belüli távértékesítések összértékének figyelembevételével történik, mind az értékesítőkre, mind a vélelmezett értékesítőkre vonatkozóan.

A határokon átnyúló TBE-szolgáltatások és a termékek Közösségen belüli távértékesítése a három feltétel teljesülése esetén áfa-köteles lesz az értékesítő/szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállamban. Az első feltétel, hogy a szolgáltatás nyújtója egyetlen tagállamban legyen letelepedett, az állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye egyetlen tagállamban legyen található. Másodsorban a TBE-szolgáltatásokat olyan vevők részére nyújtsa, akik, illetve amelyek másik tagállamban telepedtek le, illetve állandó lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük másik tagállamban található illetve, ha termékek Közösségen belüli távértékesítését végzi, akkor a termékeket a letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamba adja fel vagy fuvarozza el. Végül a másik tagállamban lévő vevők részére történő TBE-szolgáltatásnyújtások és Közösségen belüli termék-távértékesítések (áfa nélküli) összesített értéke a folyó naptári év és az előző naptári év során ne haladja meg a 10 000 EUR-t.

A szerző, Molnár Péter független adótanácsadó.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 4.

Az e-kereskedelem uniós áfaszabályozása (1. rész)

Az elektronikus kereskedelem uniós szabályozása a korábbiakhoz képest kettős módon terjesztette ki az uniós rendszer hatályát: egyrészt bővült a bevallható szolgáltatások köre, másrészt szélesedett azon adóalanyok köre, akik jogosultak az uniós szabályozást alkalmazni.