Az eltartott nem köteles járulékbevallást tenni


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az APEH tájékoztatót tett közzé a nem biztosított magánszemélyek egészségügyi szolgáltatási járulékával kapcsolatos eljárási kérdésekről.

A társadalombiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj) 2007. április 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a nagykorú eltartottak (a nappali tagozaton tanulók kivételével) 9 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése fejében válnak jogosulttá az egészségügyi ellátásokra. A járulékfizetés alapja a minimálbér, illetve a család egy főre jutó havi jövedelme, de legalább az öregségi nyugdíjminimum. A minimálbért el nem érő járulékfizetés előfeltétele, hogy a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítványt állítson ki az egy főre jutó havi jövedelemről.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art) értelmében a fenti fizetési kötelezettséget és annak megszűnését az adóhatóságnak az érintett 15 napon belül köteles bejelenteni. A magánszemélynek tehát (amennyiben nem éri el az egy főre eső havi jövedelem a minimálbért) elsőként az önkormányzat polgármesterét kell megkeresnie a hatósági bizonyítvány kiállítása céljából. Ennek birtokában lehet csak az APEH felé bejelentést tenni. A bejelentési kötelezettség teljesítésére a 07T1011. számú, míg a változások bejelentésére a 07T1021. számú nyomtatvány szolgál. A 07T1011-es nyomtatványt azonban akkor is be kell nyújtani, ha az érintett adóazonosító jellel még nem rendelkezik. A bejelentés alapján ugyanis az adóazonosító jelet is meg fogják állapítani.

Az adóhatóság feladata, hogy a bejelentés alapján előírja a fizetési kötelezettséget, illetve nyilvántartsa a befizetéseket. Ebből következik, hogy a magánszemélynek az egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatban nem kell bevallást tennie. Kizárólag a befizetést kell a bejelentést, illetve a későbbiekben a tárgyhót követő hó 12. napjáig teljesíteni. Amennyiben a járulékfizetés időtartama 30 napnál rövidebb, a bejelentkezési kötelezettséget ezen időszakra is teljesíteni kell, ekkor – értelemszerűen – a fizetendő járulék összege az egy hónapra fizetendő járulék harmincadrésze szorozva az időszakban szereplő napok számával. A fizetési kötelezettség teljesítését az adóhatóság az adóév utolsó napját követő 60 napon belül megvizsgálja és határozatban rendelkezik az esetleges tartozás megfizetéséről.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 21.

NGM: nem a szegénység, hanem az óvatosság miatt fogyaszt keveset a lakosság

Az elmúlt napokban látott napvilágot az Eurostat friss adatközlése, miszerint a magyar háztartások fogyasztása az uniós átlag 70 százalékát éri el. Az adatot többen helytelenül értelmezve, a közvéleményt tudatosan félrevezetve úgy állították be, hogy Magyarország az unió legszegényebb országa, ami teljességgel nonszensz és szándékos hazugság – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).