Az eltartott nem köteles járulékbevallást tenni


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az APEH tájékoztatót tett közzé a nem biztosított magánszemélyek egészségügyi szolgáltatási járulékával kapcsolatos eljárási kérdésekről.

A társadalombiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj) 2007. április 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a nagykorú eltartottak (a nappali tagozaton tanulók kivételével) 9 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése fejében válnak jogosulttá az egészségügyi ellátásokra. A járulékfizetés alapja a minimálbér, illetve a család egy főre jutó havi jövedelme, de legalább az öregségi nyugdíjminimum. A minimálbért el nem érő járulékfizetés előfeltétele, hogy a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítványt állítson ki az egy főre jutó havi jövedelemről.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art) értelmében a fenti fizetési kötelezettséget és annak megszűnését az adóhatóságnak az érintett 15 napon belül köteles bejelenteni. A magánszemélynek tehát (amennyiben nem éri el az egy főre eső havi jövedelem a minimálbért) elsőként az önkormányzat polgármesterét kell megkeresnie a hatósági bizonyítvány kiállítása céljából. Ennek birtokában lehet csak az APEH felé bejelentést tenni. A bejelentési kötelezettség teljesítésére a 07T1011. számú, míg a változások bejelentésére a 07T1021. számú nyomtatvány szolgál. A 07T1011-es nyomtatványt azonban akkor is be kell nyújtani, ha az érintett adóazonosító jellel még nem rendelkezik. A bejelentés alapján ugyanis az adóazonosító jelet is meg fogják állapítani.

Az adóhatóság feladata, hogy a bejelentés alapján előírja a fizetési kötelezettséget, illetve nyilvántartsa a befizetéseket. Ebből következik, hogy a magánszemélynek az egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatban nem kell bevallást tennie. Kizárólag a befizetést kell a bejelentést, illetve a későbbiekben a tárgyhót követő hó 12. napjáig teljesíteni. Amennyiben a járulékfizetés időtartama 30 napnál rövidebb, a bejelentkezési kötelezettséget ezen időszakra is teljesíteni kell, ekkor – értelemszerűen – a fizetendő járulék összege az egy hónapra fizetendő járulék harmincadrésze szorozva az időszakban szereplő napok számával. A fizetési kötelezettség teljesítését az adóhatóság az adóév utolsó napját követő 60 napon belül megvizsgálja és határozatban rendelkezik az esetleges tartozás megfizetéséről.Kapcsolódó cikkek

2022. december 7.

Adócsalás vádjában bűnösnek találták Donald Trump két cégét

Adócsalás, valamint üzleti adatok éveken át tartó meghamisítása vádjában bűnösnek talált egy New York-i esküdtszék kedden Donald Trump volt amerikai elnökhöz köthető két vállalatot. Donald Trump szerint a cége elleni eljárás politikailag motivált “boszorkányüldözés”.