Bt-k, kkt-k: közeleg a határidő!


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A betéti társaságok és közkereseti társaságok 2015. március 15-e után az új Polgári Törvénykönyv szerint kötelesek működni, az erről szóló társasági határozatot a cégbírósághoz is be kell nyújtani legkésőbb március 15-ig.


2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) olyan átmeneti szabályokat fogalmaz meg, amelyek egyértelművé teszik, hogy adott időpontban a régi vagy az új Ptk.-t kell-e alkalmazni.

Az új Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles dönteni az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és ezt a legfőbb szervi határozatot köteles a cégbírósághoz benyújtani. Ettől az időponttól kezdve a gazdálkodó az új Ptk. szerint működik. A Ptké. véghatáridőt is meghatároz az áttérésre, ha a létesítő okirat módosítására nem kerülne sor. Az áttérés határideje közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15., korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság esetén 2016. március 15. A társaságok létesítő okirata ezt követően nem tartalmazhat az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

A létesítő okiratot nem kell módosítani, ha a módosítás csak azért volna szükséges, mert a létesítő okirat – általános hivatkozásként – a Gt. rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincs szükség ezen kívül a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy a létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból kerül módosításra, a társaság köteles ezeket a változásokat is azon átvezetni.

A társasági határozat és változásbejegyzési kérelem benyújtása a cégbírósághoz illetékmentes, és közzétételi költségtérítést sem kell megfizetni, ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz.

Azon cégeket, amelyek az átállással kapcsolatos kötelezettségeknek határidőn túl tesznek eleget, a cégbíróság a bejelentési kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja.

Ptk. Mesterhármas – Családjog

Élettársi kapcsolat, mint szerződés; az élettársi kapcsolat családjogi hatásai; házastársi és élettársi tartás; rokontartás
Szülői felügyeleti jog szabályozása, gyakorlásának elvei; gyermek elhelyezése harmadik személynél; kapcsolattartás szabályozása
Házassági vagyonjogi rendszer

2015. március 24., Budapesti Ügyvédi Kamara

Részletek és jelentkezés >>

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Cégtörvény is módosításra került. A létesítő okirat első módosítása alkalmával a cégbíróságra egyúttal be kell jelenteni a társaság elektronikus kézbesítési címét is.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 23.

Energiahatékonysági beruházások adókedvezménye – még nem késő élni vele

Az energiahatékonysági beruházásokkal összefüggő adókedvezmények rendszere jelentősen átalakult tavaly év végén és ez nehéz helyzetbe hozza a cégeket. Egyúttal fontos hangsúlyozni, hogy a folyamatban lévő beruházások esetén még nem késő élni az adókedvezmény adta lehetőséggel – olvasható a Niveus Consulting Group közleméényében.

2024. február 23.

E-kereskedelem: a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó szabályok alkalmazása – forgatókönyvek (1. rész)

A vélelmezett értékesítők minősége szinte kimeríthetetlen tárházát jelenti a témával foglalkozó cikkeknek. A következőkben olyan konkrét forgatókönyvekkel fogunk foglalkozni, amelyek a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról szólnak. Ezek a forgatókönyvek sematikusan mutatják be, hogy a vélelmezett értékesítővé váló elektronikus felületekre az áfa, és adott esetben a vám tekintetében milyen feladatok hárulnak.