Céges kerékpárjuttatás adózása (II. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Társasági adó 2022. január 1-jétől a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) rendszerébe is kedvező szabályokat iktatott be a jogalkotó a céges kerékpár juttatásához kapcsolódóan.A vállalkozási tevékenység érdekében felmerültként elismert költségek közé bekerült ugyanis az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas, valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére bármely módon biztosított - kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb…

Társasági adó

2022. január 1-jétől a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) rendszerébe is kedvező szabályokat iktatott be a jogalkotó a céges kerékpár juttatásához kapcsolódóan.A vállalkozási tevékenység érdekében felmerültként elismert költségek közé bekerült ugyanis az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas, valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére bármely módon biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpár vásárlása, átadása, használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás (ideértve az azzal összefüggő, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is).

céges kerékpárAz szja-mentességre vonatkozó előírásokkal részben egyező, részben azoktól eltérő feltételekkel találkozhatunk ezen új rendelkezésben.

  1. A juttatásban részesülő kapcsolata a juttatóval

Míg a kifizető lényegében bárki számára biztosíthat szja-mentesen kerékpárhasználatot, a társasági adó rendszerében kizárólag akkor lesz elismert a költség, ráfordítás, ha a juttatásban részesülő a törvényben megjelölt körbe tartozik:

  • a juttatóval munkaviszonyban áll,
  • a juttató vezető tisztségviselője,
  • a juttató tevékenységében személyesen közreműködő tagja,
  • a juttatóval korábban munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas, vagy
  • az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója.
  1. A juttatás tárgya

A juttatás tárgyát a Tao tv. az Szja tv.-vel azonosan szabályozza: az új szabályozás itt is kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített kerékpár esetén alkalmazható.

  1. A juttatás formája

A Tao tv. értelmében a kerékpár „vásárlása, átadása, használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás” minősül elismert költségnek, ráfordításnak, a kedvező szabályozás tehát itt nem korlátozódik a használat biztosítására. Társasági adó szempontjából ezért akkor is elszámolható lesz a költség, ha a vállalkozás a megjelölt körbe tartozó magánszemély tulajdonába adja a kerékpárt. (Figyelni kell azonban arra, hogy ekkor a juttatás a magánszemély oldalán szja-kötelezettséget keletkeztet.)

  1. Az elismert költségek, ráfordítások köre

 Amennyiben a juttatás valamennyi törvényi feltételnek megfelel, akkor a kerékpárral kapcsolatos valamennyi költség elszámolható a társasági adóban, legyen az vételár, bérleti díj, karbantartási költség, biztosítási díj stb.

Ha valamely feltétel nem teljesül, akkor a költség nem minősül a törvény erejénél fogva a vállalkozási tevékenység érdekében felmerültnek. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vállalkozásnak meg kell vele növelnie az adóalapját. Amennyiben ugyanis alá tudja támasztani, hogy a kerékpár vásárlása, átadása, használata, fenntartása, üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás közvetlenül szolgálja a vállalkozási tevékenységet, akkor elszámolhatja azt.

Általános forgalmi adó

Az általános forgalmi adó rendszerébe nem kerültek be új szabályok 2022-től a kerékpárok juttatásához kapcsolódóan. Ha tehát egy cég kerékpárt szerez be vagy bérel azzal a céllal, hogy azt magánszemélyek használatába adja, akkor az áfa az általános szabályok szerint alakul.

Levonási jog

Az Áfa tv. adólevonásra vonatkozó előírásaiból (120-123. §) következően, amennyiben a vállalkozás azért szerez be vagy bérel kerékpárokat, hogy azokkal a munkavállalói munkába járjanak vagy a kerékpárt szabadidős célra használják, akkor az előzetesen felszámított áfa nem vonható le.

Ha a kerékpár használata a vállalkozás adóköteles gazdasági tevékenysége érdekében történik (például biciklis futárcégnél a futárok munkaeszköze), akkor – az egyéb jogszabályi feltételek teljesülése esetén – lehetőség van az áfa levonására.

A részben a vállalkozás adóköteles gazdasági tevékenységét, részben a magánszemély magáncéljait vagy éppen a vállalkozás adómentes tevékenységét szolgáló „vegyes” használatú kerékpárok esetén pedig az előzetesen felszámított áfa kizárólag az adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységnek betudható arányban vonható le.

Adófizetési kötelezettség

Ha a vállalkozás eredetileg levonási joggal beszerzett kerékpárt ad ingyenesen a magánszemély tulajdonába, akkor az átadás az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése értelmében termékértékesítésként kezelendő, és adókötelezettséget keletkeztet, függetlenül attól, hogy az átadás vállalkozásidegen célból történt-e.

Amennyiben viszont a vállalkozás a magánszemély használatába ad ingyenesen olyan kerékpárt, amelyet levonási joggal szerzett be, akkor – a vállalkozásból véglegesen történő kivonás esetén az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése, időleges kivonás esetén a 14. §-a alapján – az ingyenesség mellett vállalkozásidegen cél is szükséges ahhoz, hogy az adókötelezettség beálljon. Ha például a vállalkozás az eredetileg bérbeadásra beszerzett kerékpár használatát azért engedi át ingyenesen a munkavállalójának, hogy az munkába járjon vagy kiránduljon a járművel, akkor ez adóköteles szolgáltatásnyújtásként kezelendő az áfa rendszerében. Amennyiben viszont a bérbeadásra beszerzett kerékpárral a munkavállaló azért biciklizik körbe a városon, hogy reklámozza a cég szolgáltatásait, akkor nem beszélhetünk vállalkozásidegen célról, így áfakötelezettség sem merül fel, mint ahogy akkor sem, ha a leendő bérlő részére biztosít ingyenes próbalehetőséget a vállalkozás az üzletkötés reményében.

Jövőbeni változások

Megjegyzendő, hogy a jövőben a kerékpárokhoz kapcsolódó áfa terén is várható változás, azonban nem a juttatáshoz kapcsolódó adózás, hanem az adómérték tekintetében.

Az Európai Unió Tanácsa ugyanis 2021. végén sajtóközleményt tett közzé, miszerint megállapodásra jutott a hozzáadottértékadó-mértékekre (héamértékekre) vonatkozó uniós szabályok aktualizálására irányuló javaslatról. A módosítástervezet értelmében az EU lehetőséget kíván adni a tagállamoknak arra, hogy a kedvezményes héamértékek környezetbarát árukra és szolgáltatásokra való alkalmazásával is hozzájáruljanak a klímasemleges és zöld gazdasághoz, és ezzel egyidejűleg felkészüljenek a környezetkárosító árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, jelenleg létező kedvezményes héamértékek fokozatos kivezetésére. Ennek keretében a tervek szerint kedvezményes adómérték lesz alkalmazható egyebek közt a kerékpár – többek között elektromos kerékpár – értékesítésére, valamint az ilyen kerékpárok kölcsönzésére és javítására.


Kapcsolódó cikkek

2022. március 28.

Céges kerékpárjuttatás adózása (I. rész) 

2022-től kedvező adózási szabályok vonatkoznak a céges kerékpár juttatására a személyi jövedelemadó és a társasági adó terén. Cikkünkben összefoglaljuk a kedvezményes juttatás feltételeit, valamint kitérünk a kerékpár biztosításának áfa-vonzatára is.