Csak felnőttképző intézmény képezheti tovább az adószakértőket


A könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők továbbképzését januártól már csak felnőttképzőnek minősített intézmény végezheti.

Idén januártól változott a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet. E szerint a továbbképzések szervezését és lebonyolítását az a szervezet végezheti, amely a felnőttképzési törvény értelmében felnőttképzőnek minősül. A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére 2020. december 31-én akkreditációval rendelkező szervezeteknek legkésőbb idén március 31-ig meg kell felelniük ezen követelménynek.

A továbbképzések szervezése és lebonyolítása során a továbbképzőnek meg kell adnia a szervezet felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba vételi számát.

A kreditpont-minősítési kérelmek adattartalma így részben változott, az új adatlapok itt érhetők el.

A képzéseket végző szervezeteknek január 30-ig rögzíteniük kell a tavaly év végi teljesítéseket.

Mivel az adós szakemberek továbbképzése 2020-ban változott, a résztvevők tájékoztatása érdekében továbbra is érdemes feltüntetni az alábbi szöveget a kreditpont-igazolás alján: „Figyelem! A 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart. A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie. Ugyanazon minősített továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.”

További részleteket a hatóság honlapjáról ismerhet meg.Kapcsolódó cikkek

2021. október 20.

Szja-példák: kérdések a családi kedvezményre

Hogyan érvényesíthető a családi kedvezmény abban a családban, ahol a szülők egy egyetemista gyereket és egy tartósan beteg gyereket nevelnek? Az Adó jogtáron összesen 64 számpélda érhető el a személyi jövedelemadóról szóló törvényhez.

2021. október 20.

A kata-alanyiság megszűnése (VI. rész)

A cikksorozat folytatásában azokról az esetekről lesz szó, amikor a kata-alanyiság a törvényben meghatározott feltételek bekövetkezése miatt szűnik meg.