Csomagküldők panaszkezelése


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

63/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 2008. március 31-ével módosította az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet szabályait.Több új előírást határoztak meg a csomagküldők kereskedőket illetően.

Az új, pontosított előírások értelmében – az automatából történő értékesítés, a közterületi értékesítés, a külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató által végzett kereskedelmi tevékenység, valamint a csomagküldő kereskedelem kivételével – nem kell a rendelet szabályait alkalmazni azon kereskedelmi tevékenységekre, amelyek végzéséhez a kereskedelmi törvény szerint nem szükséges üzletet nyitni. A kivételként említett esetekben azonban a jogszabály egyes előírásait figyelembe kell venni. Elvi éllel rögzítette a kormány azt is, hogy a kereskedő – fő szabályként – csak jogerős határozattal, működési engedély birtokában és az abban foglaltak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja tevékenységét.

Több új szabályt határoztak meg a csomagküldők kereskedőket illetően is. A csomagküldők a március 31-étől mentesülnek az üzletnyitási, üzlet fenntartási kötelezettség alól. Módosulnak továbbá a panaszügyintézés szabályai is. A csomagküldő kereskedő köteles a termék ismertetőjében, illetve a termékről szóló tájékoztatóban feltüntetni a cégnevét (nevét), a székhelyét, a cégjegyzékszámát/vállalkozói igazolványának számát, az adószámát, ha üzlettel rendelkezik, az üzlet címét, ha elektronikus elérhetőséggel rendelkezik, az elektronikus levelezési címét, a telefonszámát, valamint az adatvédelmi nyilvántartási számát. Fontos tudnivaló, hogy a fenti elérhetőségekre beérkező vásárlói panaszt kötelező megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet a leírtakkal, úgy panaszával – annak jellege szerint – a jegyzőhöz és a fogyasztóvédelmi hatósághoz, a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testülethez, illetve élelmiszer-előállító és -feldolgozó tevékenységet végző kereskedelmi egységek esetében az MgSzH-hoz fordulhat. Az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát a kereskedő köteles az ellenőrzés során az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

Kreatív pályázatot hirdet az Adóhatóság

 Kreatív pályázatot hirdet 10-23 éves fiataloknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A Megosztod? című pályázatra adózási témájú alkotásokat várnak.

2023. szeptember 27.

Adóellenőrzés: adózói jogok és kötelezettségek (2. rész)

Az eljárás és az ellenőrzési határidő megindulását követően, egészen a vizsgálatok befejezéséig érvényesülniük kell mindazoknak a jogoknak és kötelezettségeknek, amelyekkel a jogszabályok az adózót és az adóhatóságot felhatalmazzák, illetve előírnak. Az adózói jogok és kötelezettségek az Air.-ban, míg az adóhatóság jogai és kötelezettségei az Adóig. vhr.-ben kerültek szabályozásra.