Egységes adójóváírás, kevesebb kedvezmény, értékalapú adózás


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Pénzügyminisztérium közzétette a jövő évi adómódosításokról szóló előterjesztését, illetve magának a törvényjavaslatnak a normaszövegét is. A kormányzati elfogadásra váró tervezetben olyan átalakítások szerepelnek, amelyek ösztönzik a foglalkoztatást, egyszerűsítik az adórendszert és javítják az ellenőrzés és szankciórendszer hatékonyságát is.

A személyi jövedelemadó kapcsán az alap és a kiegészítő adójóváírás összevonását tervezik. Az egységes mérték havi 18 százalék, legfeljebb azonban 11 340 forint lenne. Ennek következtében évi 1 millió forintot meghaladó bruttó keresetnél emelkedne az adójóváírás, azzal, hogy 2,1 millió forint helyett 2,762 millió forintos határig lenne érvényesíthető.

Az ingatlan-átruházásból származó jövedelemmel szemben 2008-tól a jelenleginél jóval szűkebb körben lehet majd kedvezményt érvényesíteni. A jelenlegi tervek szerint akkor nem kell majd adót fizetni, ha a magánszemély a jövedelmét két éven belül saját maga, közeli hozzátartozója, élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló (pl. ápolási) intézményben (az EU bármely tagállamában) biztosított férőhely megszerzésére fordítja. Ezen felül lakhatási célra történő felhasználás esetén csak méltányosságból lehet majd adómérsékelést, vagy elengedést kérni. A telek 4 éven belüli beépítéséhez kapcsolódó illetékmentesség pedig csak akkor jár majd a jövőben, ha a felépített lakóház hasznos alapterülete eléri a maximális beépíthetőség legalább 50 százalékát.

A társasági adó kapcsán is az egyszerűsítés, az adminisztráció csökkentése, illetve a kedvezmények, mentességek szűkítése a 2008-as cél. Az adómentes fejlesztési tartalék feltételei közül az adózás előtti nyereség 25 százalékos határát 50 százalékra emelhetik, amely jellemzően a kis- és középvállalkozások számára jelent többlet beruházási forrást. A társasági adóval azonosan a különadó tekintetében sem terheli majd feltöltési kötelezettség azokat a társas vállalkozásokat, amelyeknek az előző éves árbevétele az 50 millió forintot nem haladta meg.

Az ekho-val kapcsolatban azt javasolja a Pénzügyminisztérium, hogy pontosítsák a tervezetben a fizetendő adóra vonatkozó rendelkezéseket arra az esetre, amikor a magánszemély járulékköteles jövedelme eléri, vagy meghaladja a nyugdíjjárulék fizetésére vonatkozó felső határt. Célszerűnek tartanák ugyanakkor, hogy kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást bizonyos esetekben a magánszemély állapítsa meg, fizesse meg és vallja be negyedévente.

A helyi adókat érintően egyedül az építmény- és telekadóban terveznek változtatást, amely az értékalapú adózás 2009-es bevezetésében nyilvánulna meg. E két helyi adó azonban továbbra sem lenne kötelező a települési önkormányzatok számára. Az értékalapú adóztatással összhangban állapítanák meg a luxusadó értékhatárait, illetve korrekciós tényezőit is.

Még az idén sor kerül az új áfa-törvény elfogadására is. A tervezet sem az áfa kulcsok jelenlegi szerkezetét, sem az egyes tevékenységeket terhelő adómértékeket nem változtatja meg. Tartalmaz ugyanakkor számos, adócsalás visszaszorítását célzó intézkedést. Így az ún. fordított adózás alkalmazását kiterjeszti az ingatlan értékesítésre, a munkaerő-kölcsönzésre és -kirendelésre, továbbá dologi biztosíték adós személy általi vagy tárgyi eszköz, illetve 100 ezer forint forgalmi értéket meghaladó termék fizetésképtelenséget jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt álló adóalany általi értékesítésére. További lépésként a tervezet bevezeti az egyetemleges kötelezettséget az értékesítési láncban lévő adóalanyok között az adó megfizetéséért, tehát ha a láncértékesítés vagy közvetített szolgáltatás ˝továbbszámlázása˝ esetén a főkötelezett nem fizette meg az adót, azt az adóhatóság a lánc bármely tagján követelheti, feltéve, hogy a tagok egymással kapcsolt vállalkozások. Ezen túlmenően eleget tesz a gyakorlatban felmerült igényeknek, illetve kiküszöböli a jogalkalmazás során felmerült problémákat. Lehetővé teszi például a gyűjtőszámla kiállítását, illetve jelentősen egyszerűsíti a hatályos szabályozás szerint helyesbítő számlára vonatkozó szabályokat is.

A 2008-as adómódosításokkal kapcsolatos javaslat

Az új áfa-törvény tervezete


Kapcsolódó cikkek

2024. május 22.

Hamis termékekre csapott le a NAV

Hamis márkajelzésű cipőket, sportmezeket, adatkábeleket és fülhallgatókat foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei mintegy százmillió forint értékben egy bolgár kamionban Gyulánál.

2024. május 22.

Mit bizonyíthat a szakértő a bíróság előtt?

Az iparűzési adó alapjáról szóló perben szakértőt rendelt ki a hatóság; az eljárás során felmerült, mit is bizonyíthat a szakértő és mit nem. Érdekes jogesetet ismertetünk.