Érdemes devizás könyvelést és adózást választania egy cégnek?


A számviteli törvény lehetővé teszi vállalkozásoknak, hogy euróban vagy amerikai dollárban vezessék a könyvelésüket. Emellett bizonyos esetekben más devizát is választhatnak, ha a vállalkozás gazdasági környezetében a funkcionális pénznem az adott deviza.

Az elmúlt időszakban tapasztalható forint árfolyamváltozás markáns hatást gyakorol a társaságok működésére és eredményességére. Jelenleg a hazai cégek alig fél százaléka vezeti devizában könyvelését, pedig azoknál a vállalatoknál, amelyeknél a tranzakciók jelentős része nem forintalapú, vagy jelentős összegű deviza-tranzakciókat hajtanak végre, indokolt lehet a könyvelés vagy akár az adófizetés devizanemének megváltoztatása. A devizás TAO és HIPA adófizetéshez pedig december 1-ig már lépéseket is kell tennie a cégnek!

A számviteli törvény lehetővé teszi vállalkozásoknak, hogy euróban vagy amerikai dollárban vezessék a könyvelésüket. Emellett bizonyos esetekben más devizát is választhatnak, ha a vállalkozás gazdasági környezetében a funkcionális pénznem az adott deviza.

Bár a törvényi keret adott és a napjainkban tapasztalható jelentős árfolyamingadozás számos társaság eredményességére negatív hatással van, jelenleg a hazai cégek alig fél százaléka vezeti devizában könyvelését. Ennek a legalább 1 millió euró árbevételt elérő és legalább 50 százalékos exportaránnyal működő mintegy 1.700 vállalkozásnak a 80 százaléka euróban, míg 17 százaléka amerikai dollárban könyvel az Opten elemzése szerint. A devizás könyvvezetési toplistán feltűnik még a cseh korona, az angol font, a dél-korai won, a svájci frank, a kanadai dollár, a horvát kuna, illetve a dán korona is.

Mely vállalatoknak érdemes devizaalapú könyvelésre váltani?
A devizaátállás kapcsán – mely jelenthet forintról devizára, devizáról forintra, illetve devizáról más devizára történő áttérést is – azt érdemes mérlegelnie a vállalkozásnak, hogy eszköz-, illetve forrásoldalon milyen devizakitettséggel rendelkezik.

Az export-import cégeknek és a leányvállalatoknak jellemzően érdemes élnie a devizaalapú könyvelés lehetőségével. Utóbbiak esetében a külföldi anyavállalat sokszor elő is írja a leánycégnek, hogy a megfelelő devizában vezesse a könyvelést, ez ugyanis meggyorsítja, megkönnyíti a számviteli munkát.

Azok a vállalkozások, amelyek a funkcionális pénznemre tekintettel választják az áttérést, ennek megvalósítására csak az üzleti év végén, az üzleti év mérlegfordulónapjával van lehetőségük.

Mit érdemes megfontolni a cégeknek a devizás könyvelésre átállás előtt?

  • Mielőtt az áttérésről szóló döntés megszületne, ellenőrizni kell, hogy a használt könyvviteli rendszer alkalmas-e a devizában történő könyvvezetésre. Megfelel-e minden követelménynek a könyvviteli szoftver, képes-e a rendszer az áfabevallás adatait alátámasztó nyilvántartást forintban vezetni, valamint a pénzügyi teljesítések és az időszaki (hó végi) vagy év végi átértékelések árfolyamkülönbözeteit helyesen számolja-e el?
  • Fontos azzal is tisztában lenni, hogy a választott devizanem legalább három évre szól, legkorábban ennek a periódusnak a leteltével lehet devizanemet módosítani.
  • Az euróban, vagy dollárban vezetett könyveléssel sem lehet kiküszöbölni teljesen az árfolyamváltozások hatását. A forint alapú szállítói számlákat (például a közműszámlák),valamint a munkabérekkel kapcsolatos adó és járulékfizetési, bevallási kötelezettségeket is forintban kell meghatározni, függetlenül attól, hogy azok könyvelése devizában történik. Ennek megfelelően a forintban kiállított számlák értékét át kell váltani a választott devizára.
  • Ezen kívül lehetnek a vállalatnak olyan hosszúlejáratú kötelezettségei, vagy követelései a devizaváltás előtti időszakból, amelyek még forintban vannak nyilvántartva, ezeknél is felmerül az átváltás kérdése.

Arról, hogy milyen árfolyamon és mikor érdemes átállni arról az rsm blogjának cikkében olvashatnak további részleteket.

Forrás: rsm.hu/blog


Kapcsolódó cikkek

2023. június 1.

Áfa a digitális korban – az Európai Bizottság új adócsomagja

Új javaslatcsomagot tett közzé 2022 decemberében az Európai Bizottság az általános forgalmi adóztatást illetően, amely nem csak az uniós tagállamok fő bevételi forrása, de egyben az EU költségvetésének legfontosabb finanszírozási forrását is jelenti. A hatásvizsgálatokon pozitív véleményt kapott javaslatok az áfarendszerben több olyan módosítást tartalmaznak, amelyeket nemcsak ismerni kell, de amelyek komoly szakmai-gyakorlati felkészülést, és informatikai fejlesztéseket is igényelnek mind adózói, mind adóhatósági oldalon. Az Áfa-kalauz cikkének célja a módosítási javaslatok indokainak és célkitűzéseinek bemutatása, valamint a tervezet lényegi rendelkezéseinek összefoglalása.

2023. május 31.

Végelszámolással megszűnő cég tulajdonát képező ingatlan értékesítése

Egy belföldi áfaalany társaság végelszámolással kíván megszűnni. A tulajdonát képezi egy olyan ingatlan, amelyet 1997-ben áfával terhelten szerzett be, a beszerzést terhelő áfát levonásba helyezte. Az ingatlant a beszerzés időpontjában még raktárként tartották nyilván, azonban 2013-ban lakásként jegyezték be és jelenleg is lakásként tartják nyilván. A társaság az ingatlant a beszerzése óta megszakítás nélkül gazdasági tevékenysége érdekében hasznosította, viszont az ingatlan értékesítésére vonatkozóan nem választott adókötelezettséget. A társaságnak milyen módon merülhet fel áfakötelezettsége abban az esetben, ha az ingatlant a végelszámolást megelőzően az egyik tulajdonosa és egyben ügyvezetője részére értékesíti, vagy ha az ingatlan tulajdonjogát a végelszámolási eljárás végén a társaság magánszemély tulajdonosai szerzik meg?