Év végi cafeteria a 2019-es változások árnyékában


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A nyáron elfogadott és kihirdetett 2018. évi XLI. törvény megváltoztat 2019-től jó néhány cafeteria-elemet. Sajnos ezeknek megfelelően 2019-től jó néhány juttatás adómentessége, vagy éppen a kedvezményes adózása megszűnik. Sok vállalkozásnál kérdésként merül fel, hogy egy-egy juttatást miképp lehetne mégis átmenteni 2019-re. Tippeket adunk.

A jelenlegi ismeretek és a már kihirdetett módosítás alapján 2019-től nem lesz béren kívüli juttatás az évi 100.000,- Ft keretösszegű pénzösszeg juttatás. Amennyiben ezt a juttatást 2019-es év során biztosítjuk, úgy az nettó jogviszonyos jövedelemként viselkedik. Mivel ezt a juttatást a munkáltatók jellemzően a munkabérrel együtt fizetik ki a tárgyhónapot követően, ezért érdemes arra figyelni, hogy a december hónapra vonatkozó pénzösszeg juttatást lehetőség szerint ne a decemberi munkabér januárban történő kifizetésével együtt fizessük ki a munkavállalóknak, hanem ezt még a december hónap során kapják meg a dolgozók. A pénzösszeg juttatás adóterhelését ugyanis arra a hónapra kell meghatározni, amelyik hónapban a juttatást a munkavállaló (készpénzben vagy átutalással) megkapja. 

Az Szja tv. 71. §-ában meghatározott béren kívüli juttatások tekintetében a jelenlegi ismeretek alapján megmarad az évi 450.000,- Ft keretösszeg (ha a munkáltató költségvetési szerv, akkor pedig az évi 200.000,- Ft keretösszeg). Munkáltatók által adható béren kívüli juttatásként 2019-től lényegében csak a SZÉP kártya juttatás marad meg évi 450.000,- Ft keretösszegben.

Megmarad továbbá a nem munkáltató által adható eddig is meglévő két juttatási elem:

  • az egyik a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;
  • illetve a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezet alapszabályában foglaltaknak megfelelően az adóévben nem pénzben juttatott – egyébként adóköteles – jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 50%-át meg nem haladó rész.

A béren kívüli juttatások 2019-es adóztatásában csupán apróbb finomítás várható. Mivel megszűnik az (14%-os mértékű) egészségügyi hozzájárulás és helyette a 19,5% mértékű szociális hozzájárulási adót kell majd fizetni, ezért (hogy az adóterhelés jelentősen ne változzon) megszűnik az 1,18-as adóalap-kiegészítés. A béren kívüli juttatások után így csupán 15% szja és 19,5% szocho kötelezettség keletkezik majd, amely így összességében 34,5%-os adóterhelést jelent (szemben a jelenlegi 34,22 %-kal).

Sok munkáltató a 2018-as év során azonban még biztosít a munkavállalók részre az Szja tv. 70. §-ában megfogalmazott egyes meghatározott juttatásokat is. Ezek között sok olyan juttatás van, ami konkrétan nincs nevesítve [mint pl. a jelenleg hatályos Szja tv. 89. § (6) bekezdése szerinti 2016. december 31-én hatályos béren kívüli juttatások], mégis egyes meghatározott juttatásként lehet biztosítani. 2019-től viszont ezeket a „nevesítetlen” juttatásokat már nem lehet egyes meghatározott juttatásként biztosítani, csupán nettó jogviszonyos jövedelemként. Így lényegében a jövő évtől már nem éri meg az alábbi juttatásokat adni:

  • a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás;
  • Erzsébet-utalvány;
  • munkahelyi étkezde;
  • iskolakezdési támogatás;
  • helyi utazási bérlet;
  • önkéntes biztosító pénztárba fizetett munkáltatói tagdíj hozzájárulás.

Ezeket a juttatásokat a munkáltatók a 2018-as év során még 40,71%-os adóterhelés (juttatás 1,18-as adóalap-kiegészítéssel növelt része után 15% szja és 19,5% eho) mellett biztosíthatják, jövőre viszont már csak nettó jogviszonyos jövedelemként kb. 81,95%-os adóterhelés (munkavállalótól levont és a munkáltató által fizetendő közterhek) mellett lenne adható. Mivel sok munkáltató szeretne még a 2019-es évre vonatkozóan is néhány – jelenleg még kedvező adózású – elemet adni a munkavállalói számára, némi odafigyeléssel és tervezéssel 1–2 elem tekintetében akár ez meg is tehető.

Mit tegyen a munkáltató, ha azt szeretné, hogy a munkavállalói még a 2019-es évben is a munkáltató által biztosított, kedvezményes adózás alá tartozó helyi utazási bérlettel utazzon? A helyi utazási bérlet tekintetében lehetőség van éves bérlet vásárlására. Amennyiben a munkáltató még a 2018-as év során – mondjuk december hónapban – megvásárolja a 2019-es évre érvényes helyi utazásra jogosító utazási bérletet, és ezt még 2018. december 31-ig oda is adja a munkavállalónak, akkor ez a juttatás még a 2018-as szabályok szerint 40,71%-os adóterheléssel fog adózni. A 2019-es éves bérlet után a decemberi 1808-as bevallásban így még a teljes éves bérlet árának a 40,71%-ának megfelelő adóterheléssel számolhatunk. Ha viszont ezt a 2019-es bérletet csak a 2019-es évben fogjuk átadni akár éves, akár havi bérletek formájában, akkor már 81,95%-os adóterheléssel kell számolnunk. Látható tehát, hogy a jövő évi adóterhelés felét is meg lehet spórolni, amennyiben még idén átadjuk ezt a juttatást. Az egyetlen kockázat csupán az, ha a juttatásban még 2018-as évben részesülő munkavállaló 2019. év közben felmond, mert akkor ennek a juttatásnak a fennmaradó részét nem igazán lehet visszakövetelni a munkavállalótól.

Mivel az önkéntes biztosító pénztárba (egészség, önsegélyező, nyugdíj) befizetett munkáltatóitagdíj-átvállalás 2019-től már nem lesz egyes meghatározott juttatás, ezért érdemes még az idei évben kihasználni az ebbe történő befizetések lehetőségét. Mivel 2017-től már nincs havi értékhatárhoz kötve, ezért csupán a munkáltató által biztosított keretösszeg szabhat határt, hogy legkésőbb még az idén, mekkora összegben utaljon át tagdíjátvállalást a munkáltató a munkavállaló önkéntes pénztári számlájára, idén még 40,71%-os adóterhelés mellett.

Még egy lehetőség adott, amennyiben a munkáltató szeretne hozzájárulni a munkavállalójának a jövő évi fogyasztásra kész étel és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlásához. Mivel 2017-től akár az Erzsébet-utalvány, akár bármilyen egyéb, az előbbi célokra fordítható nevesített utalvány felső korlát nélkül adható 40,71% adóterhelés mellett, így érdemes még idén átadni olyan utalványokat (vagy feltölteni az elektronikus utalványt), amelyek elköltésére a munkavállalónak 2019-ben is lehetősége van. Sajnos itt is él az a kockázat, hogy amennyiben a juttatásban még 2018-as évben részesülő munkavállaló 2019. év közben felmond, akkor ennek a juttatásnak a fennmaradó részét nem igazán lehet visszakövetelni.

Jó néhány adómentes juttatás is eltűnik a palettáról 2019. január 1-jétől. Az egyik ilyen közkedvelt, de 2019-től adómentesnek nem minősülő juttatás a munkáltatói lakáshitel-törlesztési támogatás. Ezt a juttatást a jelenleg kihirdetett jogszabályi rendelkezések alapján a jövő évtől csak jogviszonyos jövedelemként 81,95%-os adóterhelés mellett lehet majd adni. Azonban ha azt szeretnénk, hogy a munkavállalónk a jövőre nézve is mentesüljön a pénzintézettől, vagy munkáltatótól felvett lakáshitel törlesztése alól, akkor a rendelkezésre álló keretösszegen (lakás bekerülési értékének 30%-a, de 5 év alatt max. 5 millió Ft) belül még a 2018-as év során hozzájárulhatunk a hitel akár teljes visszafizetéséhez is. Csupán arra kell odafigyelni, hogy a törlesztéshez hasonló szabályok alapján járjunk el a hitel futamidő vége előtti visszafizetéséhez adott munkáltatói támogatásnál, tehát az átutalás még az idén megtörténjen.

Végül, de nem utolsó sorban, a jelenleg kihirdetett jogszabályi rendelkezések alapján a jövő évtől csak jogviszonyos jövedelemként 81,95%-os adóterhelés mellett lehet majd adni a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, vagy ezekre vonatkozó utalványt, és az évi max. 50.000,- Ft összegű kultúra utalványt (vagy belépőjegyet, bérletet) is. A sporteseményre szóló belépőjegy bérlet esetén megtehetjük, hogy még az idén beszerez a munkáltató ezek megvásárlására jogosító utalványt és azt még az idén, december hónap során átadja a munkavállalóknak, akik azt értelemszerűen már csak a 2019-es év során tudják felhasználni. Ugyanez érvényes a kultúra utalvány tekintetében is, viszont itt, ha már a 2018-as évben kihasználtuk a rendelkezésre álló évi 50.000,- Ft/fő keretet, akkor ezt már csak egyes meghatározott juttatásként adhatjuk a munkavállalók részére az idei évben 40,71%-os adóterhelés mellett.

Friss hír: egy benyújtott módosító indítvány alapján a sporteseményre szóló belépőjegy vagy bérlet és a kultúra utalvány tekintetében elképzelhető, hogy megmarad az adómentesség 2019-ben is.

A fentiek alapján látható, hogy a jövő évi cafeteria-tervezés a már ismert szabályok alapján komoly nehézségekbe fog ütközni, ezért érdemes már most elkezdeni foglalkozni ezzel akár úgy is, hogy az idei évről áthúzódó, az előbbiekben is említett juttatásokkal bővítve tervezzük a 2019-es Cafeteria juttatásokat. Természetesen mindezeket még felülírhatja a 2018. novemberében elfogadásra és vélelmezhetően kihirdetésre kerülő 2019-re vonatkozó adótörvény-módosítás.

A cikk szerzője S. Csizmazia György okleveles adószakértő és okleveles könyvvizsgáló (az SK AUDIT Kft. tulajdonos ügyvezetője), a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója.


Kapcsolódó cikkek

2018. november 8.

A cafeteriarendszer várható átalakítása 2019-től

A kormány által 2018. október 19-én előterjesztett őszi adócsomag a nyári változásoknál kevésbé radikálisabban, de a korábban már kitaposott úton konzekvensen halad tovább abban a tekintetben, hogy tovább szűkíti a bérnél kedvezőbb adózás mellett adható juttatások körét. Az itt vázolt tendencia nyomán a béren kívüli juttatások körében jövő évtől a SZÉP -kártya hegemóniája körvonalazódik.
2018. október 11.

A magyar dolgozók 88 százaléka kap valamilyen cafeteria elemet

A magyar vállalkozásoknál a dolgozók 88 százaléka részesül legalább egy fajta béren kívüli juttatásból 2018-ban, a megkérdezett munkaadók legnagyobb része, több mint 55 százaléka a leggyakrabban adott cafeteria elemnek a helyi bérlet vagy más utazási támogatást, illetve az Erzsébet-utalványt nevezte – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete (MKIK GVI).
2018. november 5.

BDO: maradhatnak a legnépszerűbb cafeteria elemek

A SZÉP-kártya mellett jövőre várhatóan a már bérhez hasonlóan adózó Erzsébet-utalvány, valamint a lakáscélú és utazási támogatások lesznek a leggyakrabban választott cafeteria juttatások, így a munkáltatók által kínált legnépszerűbb cafeteria elemek jövőre is elérhetők maradhatnak – közölte a BDO Magyarország.
2018. szeptember 25.

Nincs még minden veszve – Cafeteria 2019

Az évközi változások jelentősen megnyirbálják a cafeteriarendszer lehetőségeit 2019 januárjától. Egyfelől a vállalatok érdeke áttekinteni, hogy a közterhekkel együtt milyen cafeteriastruktúrát érdemes kialakítani jövőre, másrészt mi az, ami valóban fontos a munkavállalók számára és ezeket a lehetőségeket hogyan tudja a társaság a cafeteriában, vagy ezen kívül biztosítani.
2018. október 17.

Bankszövetség: a lakástakarék helyett új konstrukció kell

A Magyar Bankszövetség arra kéri a kormányt, hogy a most megszüntetett lakástakarék, mint takarékossági forma helyett, szakmai egyeztetés alapján olyan új konstrukció közös kialakítása váljon lehetővé, amelyben az állami támogatás hosszú távon működhessen – közölte a bankszövetség.
2018. augusztus 29.

Juttatások az év végén – érdemes figyelni

A 2019-re elfogadott adótörvény csomag jelentős emelkedést hoz sok népszerű juttatás közterheiben. Ezért különösen fontos lesz az év végi juttatások időzítése. Jelentős plusz költséget eredményezhet, ha egy adómentes juttatás pár nap késés vagy egy dokumentációs hiba miatt jövedelemként adózik majd.
2018. október 31.

Őszi adócsomag tervezet – áfa, szja, TB és vámszabály változások

Az őszi adócsomagban helyet kapó módosítások közül az utalványokhoz, új lakáshoz, lízinghez kapcsolódó áfa, valamint a személyi jövedelemadó, TB, szociális hozzájárulási adó, KATA és vámszabályok lényegi pontjait veszi sorra az RSM blogbejegyzése.
2018. július 24.

Ez marad a cafeteriából jövőre

Bár az őszi parlamenti ülésszakon még alakulhat a személyi jövedelemadóról szóló törvény, a frissen elfogadott csomaggal az alábbi – alapvetően új – keretek között tervezhetik a munkáltatók a 2019-es juttatásokat.