Finomságok az adócsomagban


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Számos apró, de jelentékeny részt emel ki a friss adócsomagból hírlevelében a Deloitte. Elsőként a tb-járulékról és a szochóról lesz szó.


Utalvány

Az adótörvények módosításáról szóló javaslat az utalványok egyes meghatározott juttatásként történő minősítésének feltételeit további feltétellel egészíti ki: az utalvány akkor minősülhet egyes meghatározott juttatásnak – a korábbi feltételek mellett –, ha az nem visszaváltható.

Üzletpolitikai célú juttatások

A javaslat értelmében a nyilvánosan meghirdetett kampány keretében árengedmény, vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, valamint áruminta magánszemélyek széles körének történő juttatására a jövőben nemcsak kifizetőnek minősülő – azaz magyar – társaságnak, hanem külföldi társaságnak is adómentesen lesz lehetősége.

2013. december 5: Adónap

ART, SZJA, ÁFA, JÁRULÉKOK, TAO – Mindent megtudhat a 2014-től hatályos adó- és járulékváltozásokról!

Időpont: 2013. december 5.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Program:

 • 09.00-10.00     Az adózás rendjéről szóló törvény változásai      
 • 10.15-11.45     Személyi jövedelemadó változásai          
 • 13.00-14.00     Járulékok változásai                  
 • 14.00-15.30     Általános forgalmi adó változásai          
 • 15.45-16.45     Társasági adó változásai  

Előadók:

 • Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs ügyvéd, adószakértő, c. egyetemi tanár ELTE jogi kar
 • Dr. Németh Nóra tanácsos, NAV
 • Dr. Kovács Ferenc adószakértő
 • Sike Olga főosztályvezető-helyettes, NAV
 • Széll Zoltánné szakmai főtanácsadó, NAV

További információk és jelentkezés itt

Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program

A javaslat értelmében az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programok hatósági nyilvántartásba vétele megszűnik. A kedvező adózáshoz szükséges feltételek nagy része változatlan marad, többek között a programban részt vevő munkavállalók legfeljebb 25 százaléka lehet vezető tisztségviselő, akik a megszerezhető értékpapírok együttes névértékének maximum 50 százalékát kitevő együttes névértékű értékpapírt szerezhetnek. További feltételként a jogalkotó kikötni tervezi, hogy a jogosultak körét meghatározó ismérv és az elismert program keretében juttatásra vonatkozó jogosultság nem kapcsolódhat a munkavállaló, vezető tisztségviselő egyéni teljesítményéhez.

Kamatkedvezmény, adómentes juttatás

Szélesedik az olyan kamatkedvezmények köre, amelyeket jövedelemként nem szükséges figyelembe venni. A tervezet szerint ugyanis amennyiben a pénzügyi intézmény nem számol fel kamatot független félnek üzletszerűen nyújtott hitel, kölcsön vonatkozásában, amely kapcsán az adós fizetőképességének helyreállítását, megőrzését célzó intézkedések kerültek végrehajtásra, akkor ezen fel nem számított kamat összegét nem szükséges jövedelemként figyelembe venni.

Továbbá adómentes juttatásnak minősül a javaslat alapján a pénzügyi intézmények által kölcsön nyújtásából származó követelés elengedése, amennyiben az elengedés független felek között a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak szerint történik és a pénzügyi intézmény azonos helyzetben lévő ügyfelei egyenlő elbánásban részesülnek.

Tartós befektetési számla

A javaslat alapján a tartós befektetési számlán elhelyezett értékpapírok átalakítása (kicserélése) esetén, amennyiben az új értékpapír vagy az értékpapírért kapott pénzeszköz 15 napon belül elhelyezésre kerül a tartós befektetési számlán, a lekötési időszak nem szakad meg. Következésképpen, személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség sem keletkezik. Korábban a magánszemély részéről szükséges volt egy nyilatkozat megtétele arról, hogy az átalakított, kicserélt értékpapír vonatkozásában szerzett új értékpapírt vagy pénzeszközt a tartós befektetési számláján kívánja elhelyezni.

Biztosítások

A javaslat módosításokat tartalmaz a kockázati biztosítás fogalma és a kockázati biztosítás adómentes díja, valamint a teljes életre szóló életbiztosításokkal összefüggésben. A további, biztosításokat érintő jogalkalmazást segítő pontosítások mellett az Eho törvény kiegészítése bizonyos biztosítások (pl. az eszközalap/díjtartalék 80 százalékos arányban értékpapírt tartalmaz) esetében a 6% százalékos egészségügyi hozzájárulás alól mentességet biztosít.

Munkajogi kérdés válasz csomagTOP 100 munkajogi kérdés és válasz e-könyv, azok az érdekes kérdések, amik az új Mt. hatálybalépése óta érkeztek, valamint szakértői válaszok.Munkajogi kérdés-válasz szolgáltatás3 db kérdezési lehetőséggel, ha még maradt kérdése tegye fel szakértőinknek, akik 5 munkanapon belül megválaszolják.

Hallgatói munkaszerződés

A javaslat alapján a biztosítás nem terjedne ki arra a hallgatóra, akit a hallgatói munkaszerződés alapján a képzés részeként, vagy képzési program keretében megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatnak. Következésképpen, az e hallgatók részére jutatott jövedelem vonatkozásában egyéni járulékfizetési és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség nem keletkezne.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

A javaslat szerint az adóhatóság 2014. január 1-jétől hivatalból törölné az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget amennyiben hivatalos úton értesül a kötelezettség megszűnéséről. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség javaslatban foglalt havi összege 2014-ben havi 6 810 forint (napi összege 227 forint).

A jövedelem átszámítása

A javaslat célja egyszerűsíteni a külföldi pénznemben megszerzett jövedelem forintra történő átszámításának szabályait az alábbi módon: amennyiben a jövedelem adóját

 • havonta kell megállapítani, a jövedelemszerzés hónapját megelőző hónap 15. napján,
 • negyedévente kell megállapítani, a jövedelemszerzés negyedévének utolsó hónapjának 15. napján,
 • évente kell megállapítani, az adóév december 15. napján

érvényes árfolyamot lenne szükséges alkalmazni.

Az egyéni vállalkozó és a járulékfizetésre kötelezett magánszemély által külföldi pénznemben megszerzett bevétel átszámítására a jövedelemszerzés hónapját megelőző hónap 15. napján érvényes árfolyamot kell majd alkalmazni.

Munkáltatót terhelő adminisztráció

Amennyiben egy külföldi vállalat (pl. a társaság anyavállalata) a magyar társaság munkavállalói részére a munkaviszonyra tekintettel jövedelmet juttat (pl. értékpapír alapú juttatás), a magyar munkáltatónak a javaslat értelmében kötelezettsége kifizetőként eljárni az ilyen jövedelem vonatkozásában, feltéve, hogy a juttatás adóterheinek elszámolásához a szükséges információkkal rendelkezik. (Jelenleg ez csupán lehetőség a magyar társaság számára.) 

Harmadik ország állampolgár magánszemélyek biztosítási helyzete

A javaslat alapján a harmadik országbeli magánszemélyek két évet nem meghaladó magyarországi munkavégzése továbbra is mentes lenne mind az egyéni járulékfizetési kötelezettség alól, mind a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól. A két évet meghaladó munkavégzés esetében az egyéni járulékfizetési kötelezettség alól továbbra is biztosított lenne a mentesség, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

 • a munkavégzés két éven túli meghosszabbítása a kirendelés kezdetekor előre nem látható ok miatt következik be,
 • továbbá ez a körülmény a magyarországi munkavégzés kezdetét követő egy év után merül fel,
 • a munkavégzés két éven túlra történő hosszabbítását a magánszemély az adóhatóság részére 8 napon belül bejelenti.

A javaslat azonban a szociális hozzájárulási adó fizetésének kötelezettsége alól nem mentesíti a magánszemélyt, azaz amennyiben a magánszemély magyarországi munkavégzése a két évet meghaladja, a munkavégzés kezdetétől (visszamenőleg) szükséges a szociális hozzájárulási adó megfizetése.

A 2013. január 1-jét megelőző kiküldetések esetében is további könnyítés, hogy a kétéves mentes időtartamot 2013. január 1-jétől szükséges számítani és a biztosítási kötelezettség legkorábban 2015. január 1-jével jön létre. Így legkorábban ettől az időponttól lenne szükséges az egyéni járulék és a szociális hozzájárulási adó megfizetése.

Labour Law Summit

Sok Közép-Kelet Európai országban lépett hatályba új munkajogi kódex, valamint jelentős változásokon mentek keresztül a jogrendszerek. Tudjon meg többet a nemzetközi munkajogi helyzetről!

Neves előadók érkeznek és résztvevők várhatóak Németországból, Ausztriából, az angolszász országokból, Csehországból, Szlovákiából, Romániából, Horvátországból és a Balti-államokból.

Már lehet jelentkezni!


Kapcsolódó cikkek

2024. április 15.

Izer Norbert: egyszerűsödnek az adózói adminisztrációs terhek

Uniós szinten is példaértékű változásokat hajtott végre az adóadminisztráció csökkentése terén Magyarország az elmúlt években, ezt folytatta a kormányzat az Eseményalapú Adatszolgáltatási Platform (EMAP) projekttel, amelynek célja a vállalkozások foglalkoztatással összefüggő adminisztrációs terheinek csökkentése – mondta Izer Norbert.

2024. április 15.

Árfolyam az áfában (X. rész)

A cikksorozat soron következő része az előlegfizetéshez és a fordított adózáshoz kapcsolódó egyes kérdéseket tárgyalja.

2024. április 12.

Niveus: milliókat nyerhetnek bizonyos cégek még néhány hétig

A 2024-es adótörvény módosítások egy egyszeri amnesztiát biztosítanak a társaságok számára, lehetővé téve a korábban be nem jelentett részesedések utólagos bejelentését. Így azok is mentesülhetnek a társasági adó (TAO) megfizetése alól, akik korábban nem jelentették be a NAV felé a más társaságokban szerzett tulajdonrészüket és azt most pótolják. Az utólagos bejelentésre május 31-ig van lehetőség-foglalja össze a Niveus Consulting Group.