Hogyan csökkentsük a társasági adót? – II.


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A 2014-es év zárási munkálatai során célszerű végignézni, kinél milyen kedvezmény vehető figyelembe. Konkrét tippeket adunk.


Sorozatunk első részében arról írtunk, kiket érint a társaságiadó-fizetési kötelezettség, milyen módjai vannak a társasági adó csökkentésének, és hogyan működik a társaságiadó-fizetés rendszere.

Alább újabb tao-csökkentési lehetőségeket ajánlunk olvasóink figyelemébe.

Adomány nyújtása. Csökkenti az adózás előtti eredményt a közhasznú szervezetnek a közhasznú tevékenysége támogatására – bármely formában: pénz, eszköz, szolgáltatás – nyújtott adomány összegének 20 százaléka, illetve tartós adományozási szerződés esetén az adomány összegének 40 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. Az adomány összege – az előzőek szerinti csökkentő tétel mellett – elismert költség az adóalapnál, azaz nem kell azzal megnövelni az adózás előtti eredményt, ha az adományozó rendelkezik az adományban részesülő szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással.

Tárgyévben már megvalósított beruházások. A kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye (KKV beruházási kedvezmény) egy nagyon jó lehetőség a társasági adó alap csökkentésére, és tapasztalataim szerint nem minden vállalkozás ismeri. Bizonyos beruházások beszerzési (beruházási) értéke 100%-ban csökkenti a társasági adó alapot, ami azt jelenti, hogy a gyakorlatban kétszer érvényesíthetjük a beruházási költségeket az adóalapban. Hogyan történik mindez? Amikor egy társaság vásárol egy új gépsort, akkor a vásárlás évében a gépsor teljes nettó beruházási értéke csökkenti az adóalapot, illetve minden évben az esedékes amortizáció is csökkenti az adóalapot. Ez a lehetőség az olyan vállalkozások számára adott, akik az adóév utolsó napján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak [KKV] minősülnek, és a kedvezmény érvényesítésének adóéve egészében valamennyi tagja csak magánszemély volt. A kedvezmény (csökkentő tétel összege) nem haladhatja meg az adóévi pozitív adózás előtti eredményt, és legfeljebb 30 millió forint lehet.

A vezető tisztségviselő felelőssége

A kézikönyv bemutatja a legfontosabb polgári jogi szabályokat, a polgári jogi felelősség alapjait és a jogágakon átívelve, közérthetően összefoglalja a téma által érintett különböző területek szabályozását is. 

További információ és megrendelés >>

KKV beruházási kedvezmény tekintetében kedvezményre jogosít:

– a korábban még használatba nem vett ingatlan adóévi beruházási értéke, kivéve az üzemkörön kívüli ingatlant,

– a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó – a tevékenységet közvetlenül szolgáló – tárgyi eszközök adóévi beruházási értéke,

– az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke,

– az immateriális javak között az adóévben állományba vett új szellemi termék, szoftvertermékek felhasználási joga bekerülési értéke,

– a bérbe vevő által a bérbe vett ingatlanon végzett és aktivált beruházás, felújítás értéke.

Kiemelendő, hogy azok a tárgyi eszközök, amelyek nem műszaki gépek, berendezések, hanem például irodai eszközök, nem tartoznak a kedvezmény hatálya alá. Ha a beruházást, a szellemi terméket az adózó az adóévet követő negyedik adóév végéig – nem elháríthatatlan külső ok miatt – nem helyezi üzembe, illetve nem veszi használatba, vagy az üzembe helyezett tárgyi eszközt, a szellemi terméket az adóévet követő negyedik adóév végéig az adózó a forgóeszközök közé átsorolja, apportálja, eladja, térítés nélkül átadja stb., akkor a kedvezmény kétszeresének megfelelő összeggel kell megnövelni a társasági adó alapot, amikor ez az esemény bekövetkezik. Szintén a „kétszeres összegű” növelő tétel alkalmazása vonatkozik arra az esetre, ha az adózó – az adóévet követő négy adóéven belül – jogutód nélkül megszűnik.

Látvány-csapatsportok támogatása. Az adózót a látvány-csapatsportok – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong – valamelyikében működő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezet, vagy látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány támogatása esetén adókedvezmény illeti meg. A támogatás történhet visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott pénzösszeg átutalásával, térítés nélkül átadott eszköz, ingyenes szolgáltatás formájában a törvényben meghatározott jogcímeken. Az adózó a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóévében és ezt követően még hat évig a társasági adóból adókedvezményt vehet igénybe (egyrészt elszámolja költségként a juttatást, másrészt levonhatja a fizetendő társasági adóból). Fontos, hogy nem lehet az adózónak köztartozása akkor, amikor benyújtja az igazolás kiállítására vonatkozó kérelmét. A támogatási összeget a megfelelő határidőben át kell utalni és az Adóhatóság felé is be kell nyújtani egy bejelentést. Az új szabályok alapján már nem érhető el túl magas adóelőny, mert a támogatás 10 vagy 19 % társasági adókulccsal számított értékének legalább 75 százalékát szponzori szerződés keretében a sport további fejlesztésére kell fordítani.

Filmgyártó cégek támogatása. Ha filmgyártással foglalkozó cégeket támogat egy vállalkozás, akkor egyrészt a támogatás összege elszámolható költségként jelentkezik, másrészt a támogatás teljes összege levonható a fizetendő adóból. Fontos emellett, hogy a támogató az általa egy filmprodukciónak juttatott vagy a Magyar Nemzeti Filmalap letéti számlájára utalt alap támogatási összegen felül a támogatási összeg rá vonatkozó adókulccsal (10 vagy 19%) szorzott összegének legalább 75%-át kiegészítő támogatásként köteles befizetni. Az adókedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha adózó a kiegészítő támogatást a támogatás nyújtásának évében megfizette. (Az adókedvezmény érvényesítésének ideje 6 év, a támogató ezt döntése szerint használhatja fel.) Gyakorlatilag 2,5 vagy 4,75 egységnyi megtakarítás érhető el ezzel a támogatási formával is (10 illetve 19 százalékos társasági adó kulcs esetében).

Számlakiállítás és elektronikus számlázás a gyakorlatban –

Második, átdolgozott kiadás

A szerzők a számla és egyéb bizonylatok kiállításának, valamint az elektronikus számlázásnak az alapvető szabályait foglalják össze.

További információ és megrendelés >>

Előadó-művészeti szervezetek támogatása. Csak a Film- és Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek támogathatóak, és jogosultnak kell lenniük a támogatás befogadására, melynek maximuma az adott évi jegybevételének 80%-a.

Beruházási hitellel rendelkező vállalkozások adókedvezménye. A hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó napján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak (KKV) minősülő adózó a megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel) kamata után adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény mértéke

a) a 2000. december 31. – 2013. december 31. között megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 40 százaléka,

b) a 2013. december 31-ét követően megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 60 százaléka,

de adóévenként nem lehet több 6 millió forintnál.

Az adókedvezmény abban az adóévben vehető igénybe, amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz az adózó nyilvántartásában szerepel; utoljára abban az adóévben, amelyben a hitelt az eredeti szerződés szerint vissza kell fizetnie. Az adókedvezmény igénybevételével megvalósított beruházást a hitelszerződés megkötésének évét követő 4 éven belül üzembe kell helyezni, kivéve, ha az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következtében maradt el, illetve a tárgyi eszköz az üzembe helyezésének adóévében és az azt követő 3 évben nem idegeníthető el. Bármely feltétel nem teljesülése esetén az adózónak az igénybe vett adókedvezményt késedelemi pótlékkal növelten vissza kell fizetnie.

Forrás: A társasági adó alapvető szabályai 

A szerző, Lakatos Zsuzsa transzferár- és adószakértő, a Tax Revolutions Kft. ügyvezetője.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 23.

Energiahatékonysági beruházások adókedvezménye – még nem késő élni vele

Az energiahatékonysági beruházásokkal összefüggő adókedvezmények rendszere jelentősen átalakult tavaly év végén és ez nehéz helyzetbe hozza a cégeket. Egyúttal fontos hangsúlyozni, hogy a folyamatban lévő beruházások esetén még nem késő élni az adókedvezmény adta lehetőséggel – olvasható a Niveus Consulting Group közleméényében.

2024. február 23.

E-kereskedelem: a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó szabályok alkalmazása – forgatókönyvek (1. rész)

A vélelmezett értékesítők minősége szinte kimeríthetetlen tárházát jelenti a témával foglalkozó cikkeknek. A következőkben olyan konkrét forgatókönyvekkel fogunk foglalkozni, amelyek a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról szólnak. Ezek a forgatókönyvek sematikusan mutatják be, hogy a vélelmezett értékesítővé váló elektronikus felületekre az áfa, és adott esetben a vám tekintetében milyen feladatok hárulnak.