Így adóznak nálunk a külföldiek


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A külföldi kiküldöttek adó kötelezettségét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezései határozzák meg. Az adóegyezmények előírásai elsőbbséget élveznek az szja törvénnyel szemben. Az alábbi cikkben ismertetjük a részleteket.


Mikor adózik a külföldi kiküldött Magyarországon?

Az szja törvény szerint a munkaviszonyból származó jövedelem Magyarországon adóköteles, ha munkát belföldön végzik, függetlenül attól, hogy a magánszemély belföldi vagy külföldi illetőségű. Az adóegyezmények ezt a szabályt felülírhatják.  Fontos kérdés, hogy mikor kötelező adóegyezményt alkalmazni.  

Az adóegyezmények személyi hatálya azokra a magánszemélyekre terjed ki, akik az egyik, vagy mindkét szerződő államban belföldi illetőségűek a helyi adózási szabályok alapján, azaz korlátlanul adókötelesek.

Előfordulhat „kettős illetőség”, amely az adóegyezmény alkalmazásánál nem kezelhető. A belföldi illetőség helye csak az egyik szerződő állam lehet, ezért ha mindkét szerződő állam belföldi illetőségűnek tekintené a magánszemélyt, akkor az illetőség helyét az adóegyezményben előírt módon, a következők szerint kell meghatározni.  

 • A magánszemély abban az államban belföldi illetőségű, ahol állandó lakóhelye van.
 • Amennyiben mindkét államban van állandó lakóhelye, akkor abban az államban számít belföldi illetőségűnek, ahol a létérdekeinek központja van (, amely állammal személyes és gazdasági kapcsolatai szorosabbak)
 • Ha egyik államban sincs állandó lakóhelye, és azt sem lehet meghatározni, hogy melyik államban van a létérdekeinek központja, akkor ott belföldi illetőségű, ahol szokásos tartózkodási helye van (ahol legalább 183 napig tartózkodik)
 • Ha mindkét államban van, vagy egyikben sincs szokásos tartózkodási helye, akkor abban a szerződő államban belföldi illetőségű, amelynek állampolgára.
 • Amennyiben kettős állampolgár, vagy egyik szerződő államnak sem állampolgára, a két állam illetékes hatóságai kölcsönös egyetértéssel döntenek.  

Az adóegyezmények külön rendelkeznek arról, hogy a munkaviszonyból származó jövedelmek melyik államban adóznak. A fő szabály szerint az adóztatás joga azé az államé, ahol a magánszemély az adóegyezmény szerint belföldi illetőségű, kivéve, ha a munkát a másik államban (Magyarországon). Az adóegyezmény kivételes szabálya értelmében a külföldi kiküldött mentesülhet a magyar adózás alól, ha a következő három feltétel együttesen teljesül:

 1. a munkavállaló – az adott adóegyezménytől függően az adóévben, vagy egy összefüggő tizenkét hónapos időtartamon belül nem tartózkodik 183 napnál hosszabb ideig Magyarországon, és
 2. a díjazást olyan munkáltató fizeti, vagy olyan munkáltató nevében fizetik, aki nem belföldi illetőségű Magyarországon,
 3. és a díjazás költségét nem a munkáltatónak a Magyarországon lévő telephelye viseli.

A 2 feltételnek a rövid távú kiküldetéseknél van jelentősége. Korábban – a nemzetközi gyakorlattal összhangban – a külföldi illetőségű kiküldött munkavállaló jövedelme akkor is adóköteles volt Magyarországon, ha 183 napnál rövidebb ideig tartózkodott belföldön, de a munkaviszonnyal kapcsolatos díjazásának költségét a külföldi jogi munkáltató átterhelte a magyar foglalkoztatóra.

Az értelmezés megváltozott. A 2012. november 1-jétől kezdődő kiküldetéseknél az adóhatóság a gazdasági munkáltató szerinti megközelítést alkalmazza az OECD Modellegyezmény új kommentárja alapján. Erről a NAV honlapján 2012. október 31-én tájékoztató jelent meg.

A lényeg az, hogy munkaviszonyban történő foglalkoztatásnál a gazdasági munkáltató nem feltétlenül azonos kiküldő (jogi) munkáltatóval. Komplex értékelés alapján lehet eldönteni, hogy ki a gazdasági munkáltató. 

Először az ún. integrációs tesztet kell elvégezni, amelynek során azt kell megvizsgálni, hogy a kiküldött tevékenysége szervesen integrálódik-e annak a fogadó vállalkozás tevékenységébe, amelynél a munkát végzi.

Ez alatt a munkafolyamatokba, munkaszervezetbe integrálódás. értendő.   Annak nincs jelentősége, hogy a magánszemély illeszkedik-e a fogadó társaság munkavállalói hierarchiájába és annak sem, hogy ki hasznosítja a munkavállaló munkájának eredményét Ha a fogadó vállalkozás viseli a munkavállaló munkájának eredményével járó felelősséget vagy kockázatot, akkor úgy kell tekinteni, hogy a munkavállaló integrálódott a fogadó vállalkozás szervezetébe.  Ilyen esetben további átfogó vizsgálatra van szükség, amelynek során a következő tényezőket kell együttesen (fontossági sorrend felállítása nélkül) mérlegelni:

 • ki jogosult utasítani a munkavállalót a munkavégzés módjára vonatkozóan,
 • ki jogosult ellenőrizni és ki köteles viselni a felelősséget a munkavégzés helyéért;
 • a kiküldött munkavállaló juttatását a külföldi munkáltató közvetlenül  áthárítja-e a belföldi foglalkoztatóra,
 • ki bocsátja a munkavállaló rendelkezésére a munkavégzéshez szükséges eszközöket, anyagokat,
 • ki határozhatja meg a munkát végző munkavállalók számát és képzettségét,
 • ki jogosult a munkát végző munkavállalót kiválasztani és ki mondhatja fel az munkavállalóval e célból kötött szerződést;
 • ki alkalmazhat munkajogi szankciókat a munkavállalóval szemben;
 • ki határozza meg a szabadságolás és a munkavégzés rendjét.  

Amennyiben a vizsgálat eredményeként a fogadó vállalkozás minősül gazdasági munkáltatónak, akkor az adó alól mentesség fentiekben bemutatott 2. feltétele nem teljesül.

Magyarország valamennyi hatályos adóegyezmény alkalmazásánál követi a gazdasági munkáltatóra vonatkozó megközelítést. Az új szabályokra tekintettel a külföldi kiküldöttek rövid távú foglalkoztatását megelőzően javasolt körültekintően megvizsgálni, hogy az új szempontok alapján a kiküldöttek gazdasági munkáltatójának minősülhetnek vagy nem.  Célszerű a küldő és a fogadó vállalkozás közötti szolgáltatási szerződésben megállapodni azokban a kérdésekben, amelyek alapul szolgálhatnak a gazdasági munkáltató státusz meghatározásánál.

Összefoglalva az előzőeket a Magyarországon kiküldetés keretében foglalkoztatott külföldi munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelme a következő esetekben adóköteles belföldön.

 • Adóegyezmény nem alkalmazható. (akár belföldi, akár külföldi illetőségű az szja törvény szerint)
 • Adóegyezmény alkalmazásában a magánszemély Magyarországon belföldi illetőségű. (Több éves kiküldetésnél ez. valószínű.)
 • Az adóegyezmény alapján külföldi illetőségű Magyarországon, de 183 napnál hosszabb ideig tartózkodik belföldön az adóévben vagy egy 12 hónapos időszakban.
 • Az adóegyezmény alkalmazásában külföldi illetőségűnek számít a kiküldött munkavállaló, de a belföldi tartózkodása nem haladja meg a 183 napot és a belföldi foglalkoztató gazdasági munkáltatónak minősül. A gazdasági munkáltatót csak rövid távú és kizárólag munkaviszonyon alapuló kiküldetésnél kell meghatározni.      

Hogyan adóznak a külföldi kiküldöttek?

Ha a külföldi kiküldött Magyarországon adózik, az adókötelezettségét az szja törvény rendelkezései szerint kell megállapítani. Néhány körülményre indokolt külön felhívni a figyelmet.

A kiküldöttek általában a munkabéren felül egyéb olyan juttatásokban is részesülnek, amelyek a kiküldetéssel vannak összefüggésben, illetve az ezzel kapcsolatos külön kiadásokat kompenzálják. Jellemzően juttatások: lakásbérlet, gyermekek oktatási költségének, rendszeres magáncélú hazautazás költségének megtérítése. Az utóbbiak mindig adókötelesek. Az igazolt lakhatási költségek megtérítése adómentes, függetlenül attól, hogy a külföldi munkáltató, vagy a belföldi foglalkoztató juttatja. A lakhatási költség a lakásbérleti díjon kívül magában foglalja azokat a rezsiköltségeket is, amelyek elengedhetetlenek a lakás használatához (például fűtés, villany, gáz) 

Ha a külföldi kiküldött EGT állam állampolgára, a családi támogatásokról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény értelmében jogosult családi pótlékra, feltéve, hogy teljesülnek a törvényi feltételek. A családi kedvezményt érvényesítheti akkor is, ha a családi pótlékot nem igényli.

Munkaügyi és tb-nyilvántartás, adatszolgáltatás 2014

Bizonytalan az új szabályok alkalmazásában? Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak Farkasné Gondos Krisztina OEP osztályvezetőnek, dr. Kártyás Gábor munkajogásznak és dr. Kovács Ferenc adószakértőnek – jöjjön el 2014. március 20-án szakmai konferenciánkra

Ízelítő a tematikából:

 • A bejelentési szabályok módosulásai
 • A bevallások változásai, különös tekintettel a járulékbevallásokra
 • Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség
 • A munkaidő-nyilvántartás törvényi követelményei
 • A szabadság és egyéb távollétek kezelése a nyilvántartásban

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és jelentkezés itt

Ha a fogadó társaság gazdasági munkáltatónak minősül, ebből nem következik az, hogy az szja törvény szerint is munkáltatónak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy béren felüli juttatásokat kedvezményes adózással a kiküldöttnek nem kaphat.   

A kiküldöttek külföldről kapott jövedelem után a magánszemélynek kell adóelőleget fizetni negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12. napjáig és az adóköteles jövedelmekről adóbevallást kell benyújtani. 
 


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 21.

Hamis mosószert terjesztő céget buktatott le a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti pénzügyi nyomozói egy több ezer tonna mosószerrel „ügyeskedő” elkövető felelősségre vonását kezdték meg iparjogvédelmi jogok megsértése miatt, és egy börtön elől bujkáló nőt is megtaláltak.

2023. szeptember 21.

NAV: érkeznek az adószámla-értesítők

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) október végéig megküldi az adószámla-értesítőket magánszemély és egyéni vállalkozó ügyfeleinek, az adószámla-egyenlegéről csak az kap értesítést, akinek ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van, illetve 2022-re késedelmi pótléka keletkezett – közölte az adóhatóság csütörtökön.