Így kérhetünk pénztárgép-üzembehelyezési kódot


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A pénztárgépek üzembehelyezéséhez egy 16 jegyű kódot kell igényelnie minden üzemeltetőnek. Ehhez nyújt kitöltési és technikai segítséget a NAV.


A Pénztárgép rendelet alapján az üzemeltetők új pénztárgép üzembe helyezését, illetve a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjét megelőzően köteles ezt a tényt az állami adóhatósághoz bejelenteni. Erre a célra „a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez – PTGREG” jelű nyomtatványt rendszeresítették.

Az adatlap és kitöltési útmutatója a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról, a Nyomtatványkitöltő programok menüpont alól a nyomtatvány nevének kiválasztásával, vagy közvetlenül az alábbi linkre kattintva érhető el.

Ahogy arra a nyomtatvány hosszú neve is utal, valamennyi online pénztárgép üzembe helyezéséhez (ide értve az adóügyi ellenőrző egység cseréjét is) rendelkezni kell a NAV által kiadott 16 karakter hosszú regisztrációs kóddal. A kód lehet támogatást nem tartalmazó üzembe helyezési kód, illetve a Támogatási rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő esetben – a PTGREG nyomtatvány megfelelő kitöltése mellett – támogatás igénylésére jogosító egyedi kód (amely ebben az esetben üzembe helyezési kód is).

RODIN adózási-számviteli szakmai rendezvények

Támogatási igényléséhez a főlapon túl a hiánytalan és hibátlan TAM-01 lap mellett a TAM-02-es lapot kell kitölteni, eltérő üzemeltetési helyenként külön-külön lapon feltüntetve a cserélendő pénztárgépek AP számait, illetve egyedi mentesítéssel rendelkező adózók vonatkozásában a felmentési határozat számát. A PTGREG-01-es lap kizárólag a támogatási tartalommal nem rendelkező üzembe helyezési kód igénylésére szolgál.

A nyomtatványt az elektronikus bevallásra kötelezett üzemeltetőknek elektronikus úton kell benyújtaniuk, egyéb esetben az adatlap papír alapon is benyújtható.

A Pénztárgép rendelet 45/A. § (3) bekezdése, valamint a Támogatási rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az állami adóhatóság a kérelem elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a bejelentő elektronikus tárhelyére, a bejelentés postai úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton megküldi az üzemeltető részére – pénztárgépenként – az új pénztárgép üzembe helyezéséhez, valamint a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjéhez szükséges üzembe helyezési kódot, illetve a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot. Ez utóbbi egyben a pénztárgép üzembe helyezési kódja is).

Amennyiben az üzemeltető a Támogatási rendeletben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a támogatás elbírálásához szükséges valamely nyilatkozatot nem teszi meg, úgy a kérelmet – 8 napon belül – elutasítják. A kérelem elutasítása esetén az állami adóhatóság kizárólag a Pénztárgép rendelet 45/A. § szerinti – támogatásra nem jogosító – üzembe helyezési kódot küldi meg az üzemeltető részére.

Az üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot/üzembe helyezési kódot a pénztárgép beszerzésekor (támogatás igénybevételéhez 2013. december 31-ig!) nyomtatott formában át kell adnia az eladónak, illetve adóügyi ellenőrző egység cseréje esetén a cserét végző műszerésznek. Az eladó a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvényességét a NAV honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére a pénztárgépet az állami adóhatóság által közölt támogatás összegével csökkentett vételáron értékesíti a fent megjelölt határidőig, melyet követően megtörténik a pénztárgép üzembe helyezése. A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód 2013. december 31-ét követően – kizárólag üzembe helyezési kódként – felhasználható, azonban ettől az időponttól üzembe helyezett pénztárgépek vonatkozásában támogatás már nem vehető igénybe.

Mérlegképes Kreditkártya

Szerezze meg Ön is kötelező kreditpontjait Kiadónk minőségi képzésein! További részletekért kattintson ide!

Rodin mérlegképes kreditpontos rendezvények – további részletek itt.

A Complex Kiadó kreditpontot érő kiadványai

Fentiekre tekintettel az elektronikus tárhelyére történő megérkezést követően a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot/üzembe helyezési kódot célszerű lementeni az ügyfélkapuhoz biztosított „Tartós tárhelyére”, illetve 1 példányban kinyomtatni, figyelemmel arra, hogy az elektronikus tárhelyre kapott dokumentumok megőrzése határidőhöz kötött. A támogatás igénylésére jogosító egyedi kódról/üzembe helyezési kódról – annak elvesztése esetén – kizárólag papír alapú másolat igényelhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain keresztül.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 15.

Egy percig se vegyük be, hogy a tranzakciós illeték emelése nem érinti az ügyfeleket

A hétfői kormányinfón Gulyás Gergely miniszter bejelentette, hogy a kormány megemeli a pénzügyi tranzakciós illetéket. Az állami elvonás mértéke 2024. augusztus 1-től a nem készpénzes tranzakcióknál 0,45 százalékra, de maximum 20 ezer forintra emelkedik (eddig 0,3 százalék és maximum 10 ezer forint volt), míg a készpénzt érintő tranzakciók esetében a korábbi 0,6-ról 0,9 százalékra nő.

2024. július 15.

A fejlesztési tartalék kezelése a társasági adóban

Az adózó – döntése szerint – a jövőbeni beruházásaira fejlesztési tartalékot képezhet. A fejlesztési tartalék a következő évek beruházásaira számvitelileg elkülönített forrás, amelyet lekötött tartalékként addig kell kimutatni az éves beszámolóban, ameddig az adózó a beruházást meg nem valósítja. A fejlesztési tartalék népszerű vállalatfinanszírozási eszköz, amelyhez a társasági adóban adózás előtti eredményt csökkentő tétel kapcsolódik. Az Adó szaklap írása a fejlesztési tartalékhoz kapcsolódó társaságiadó- és számviteli szabályokat ismerteti, illetve röviden kitér az egyéni vállalkozók fejlesztési tartalékképzési szabályaira is.