Kisokos az szja-bevallásról – II. rész


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Sorozatunkban alapkérdésekre válaszolunk, amelyek nem is feltétlenül egyszerűek. Hogyan kell papír alapon és elektronikusan szja-t bevallani? Mi a teendő, ha bevallásunk hibás? Mire kell figyelni a bevallás aláírásánál? Hogyan lehet részletekben szja-tartozást fizetni? Mit jelent, amikor az adóhatóság önellenőrzés elvégzésére hív?


Sorozatunk első részét, amelyben megírtuk, kinek kell szja-bevallást benyújtania, mit kell még tennie annak, aki munkáltatói adómegállapítást választott, hogy működik az egyszerűsített bevallás, itt olvashatja.

A névre szóló személyi jövedelemadó bevalláshoz szükséges csomagokat a NAV 2013. január 31-éig postázta. Aki nem kapott csomagot, az adóhatóság ügyfélszolgálatán kérheti a nyomtatványt és az ingyenes válaszborítékot. A nyomtatvány-lapok és a kitöltési útmutató a NAV honlapjáról is letölthetőek. Ennek előnye, hogy csak a szükséges lapokat kell kinyomtatni, sőt a kitöltő program segítségével elkészített bevallás esetén választható a „papírtakarékos” (csak a kitöltött sorokat tartalmazó) nyomtatási lehetőség is.

A bevallást két példányban kell elkészíteni. Az aláírt egyik példányt személyesen ügyfélszolgálati irodában is be lehet nyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. Az egységcsomagban található borítékban postára adott bevallásért 2013. május 21-éig nem kell postaköltséget fizetni (boríték külön is kérhető az ügyfélszolgálatokon). A bevallás másik példányát, valamint minden, a 2012. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot (ezeket a bevalláshoz nem kell csatolni) 2018. december 31-éig kell megőrizni.

A papír alapon benyújtott bevallások érvényességének fontos feltétele az aláírás, amely nem csak a főlapon szükséges, hanem mindegyik olyan kitöltött lapon, amelyiken a magánszemély, vagy törvényes képviselője, meghatalmazottja aláírásának előnyomtatott helyét tartalmazza a nyomtatvány.

Választható az elektronikus úton történő benyújtás is, ehhez a magánszemélynek regisztráltatnia kell magát. Az ügyfélkapus regisztráció bármely okmányirodában vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél (a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett Központi Okmányirodában, vagy az Ügyfélközpontban), valamint az állami adóhatóságnál is történhet.

Aki a bevallását előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani, mert a benyújtáshoz a saját hibáján kívül nem állnak rendelkezésére az elkészítéshez szükséges iratok, igazolások, a késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot az állami adóhatóság a bevallás benyújtásának évében november 20-áig nem szab ki.

Az adóbevallás alapján a levont (befizetett) adóelőlegből, nyugdíjjárulékból járó visszatérítést a bevallás beérkezésétől – feltéve, hogy az hibátlan – számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza az állami adóhatóság.

Mi a teendő, ha a bevallás hibás?

A számítási hibák elkerülhetőek a NAV honlapjáról letölthető nyomtatványkitöltő program alkalmazásával, ugyanis a program ellenőrzi a számítások helyességét, kizárja a logikai vagy számítási hibákat. Egyébként a benyújtott bevallásban észlelt kisebb hibákat – ha azok a magánszemély közreműködése nélkül javíthatóak – az állami adóhatóság kijavítja, és erről értesítést küld.

Az adó megállapításához való jog elévülési idején belül az adózó is kezdeményezheti az adóbevallás kijavítását, ha olyan hibát vesz észre, amely az adó vagy az adóalap összegét nem érinti. Egyéb esetben önellenőrzés szükséges. A javításhoz, vagy önellenőrzés esetén célszerű a NAV ügyfélszolgálatán segítséget kérni, de semmi esetre sem szabad újra beadni a bevallást, mert az adóhatóság csak az elsőként beadottat tekinti érvényesnek.

Új szabály 2013-tól, hogy az állami adóhatóság önellenőrzés elvégzésére hívhatja fel a vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemélyt abban az esetben, ha a bevallásának adatai és az adóhatóság rendelkezésére álló adatok között eltérést tapasztal, és ez az eltérés az adózó terhére mutatkozik. Az önellenőrzésre a felhívás közlésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, és ez alatt az állami adóhatóság az ellenőrzést nem kezdi meg. Az önellenőrzés nem kötelező, elmulasztása miatt mulasztási bírság nem szabható ki, de a határidő lejártát követően az adóhiány következményeit viselni kell.

Mérlegképes Kreditkártya

Szerezze meg Ön is kötelező kreditpontjait Kiadónk minőségi képzésein! További részletekért kattintson ide!

Szakmai rendezvények:

Az adótartozás részletekben is megfizethető

Az adóbevallás szerint megállapított adó- (eho stb.) tartozást legkésőbb 2013. május 21-éig kell megfizetni. Az előírt időpontig meg nem fizetett tartozás után az esedékesség napjától a tartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell felszámítani, amelynek mértéke naptári naponként a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része a tartozás összege után számítva.

Készpénz-átutalási megbízással történő befizetéshez a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, az adóigazolvány felmutatásával kérhető csekk. A tartozás megfizetésére lehetőség van a magánszemély saját lakossági folyószámlájáról történő utalásra, vagy az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatainál a bankkártyával történő teljesítésre is. Átutalás esetén feltétlenül szükséges az adóazonosító jel feltüntetése is a közlemény rovatban.

Megjelent! Az adózás nagy kézikönyve 2013 bővebb információk itt

A vállalkozási tevékenységet nem folytató és általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemélynek lehetősége van arra is, hogy a 150 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét a bevallás benyújtására előírt határidő esedékességétől számított legfeljebb hat hónapon keresztül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben fizethesse meg. Erről az adóbevallásban lehet nyilatkozni (ez később már nem pótolható), és ilyenkor csak abban az esetben küld értesítést az adóhatóság, ha a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg az adózó. Késve beküldött bevallás esetén a kedvezmény nem vehető igénybe.

Az első részlet megfizetésének határideje 2013. május 21-e, a további a részletek befizetésének határideje pedig 2013. május 21., június 20., július 22., augusztus 21., szeptember 20., október 21. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást, járulékot, ekho-t, ekho különadót, különadót nem kell megfizetni, illetve azt az állami adóhatóság nem téríti vissza.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 19.

A vélelmezett értékesítőkre vonatkozó szabályok alkalmazása – forgatókönyvek (8. rész)

A vélelmezett értékesítők minősége szinte kimeríthetetlen tárházát jelenti a témával foglalkozó cikkeknek. A következőkben olyan konkrét forgatókönyvekkel fogunk foglalkozni, amelyek a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazására vonatkoznak. Ezek a forgatókönyvek sematikusan mutatják be, hogy a vélelmezett értékesítővé váló elektronikus felületekre az áfa, és adott esetben a vám tekintetében milyen feladatok hárulnak.

2024. április 18.

A személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékát felajánlók milliárdokról dönthetnek

Legtöbben személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékát gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják, a támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, a felajánlók évről évre milliárdok sorsáról dönthetnek – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az közleményben.

2024. április 18.

A közhatalmi tevékenység és az áfa

Az általános forgalmi adó elveit és rendszerét vizsgálva, mindig meg kell állapítani, hogy az ügyletben résztvevő felek adóalanynak minősülnek-e, illetve tevékenységük gazdasági tevékenységnek minősül-e, ugyanis, csak ebben az esetben merülhet fel áfafizetési kötelezettség.