Koronavírus: a brit adóhatóság laza, az osztrák kemény Koronavírus

A brit és az új-zélandi adóhatóság kifejezetten rugalmasan és enyhén bánik az adózókkal a járványhelyzetre való tekintettel. Az EU-tagállamok adóhatóságai sokkal szigorúbbak, különösen Németországban és Ausztriában nincs pardon a mulasztóknak.

Minden kormányzat igyekszik adózói segítségére sietni a világméretű járvány idején egyfelől, hogy megmentse adófizetőit illetve ezen keresztül biztosítsa jelenlegi-majdani adóbevételeit, valamint ezen keresztül elősegítse munkaképes korú népességének munkához jutását. A magyar kormányzat is hozott ilyen területen intézkedéseket, most azonban nem ezekről lesz szó, hanem megnézzük, más országok kormányzatai/adóhatóságai hogyan próbálnak könnyíteni a gazdálkodók életén.

A cikk megírásának pillanatáig a német nyelvterület országai nem kényeztették el adózóiikat, Ausztriában a büntetések csak nagyon igazolható esetben engedhetők el, de például az uniós ügyletekről szóló összesítő jelentés is csak nagyon igazolható indokkal nyújtható be később. Németországban sincsenek különös intézkedések: minden bevallást és fizetést időben kell teljesíteni, azonban ha valamely adózó működését a vírus súlyosan érinti és a fizetési kötelezettségét csak késedelmesen tudja teljesíteni, akkor idén év végéig az adóhatóság lemond a késedelmes fizetés miatti büntetésekről. Svájcban pedig még ennyi sincs, a személyes ügyintézést kerüljék az adózók, amennyiben telefonon keresztül nem tudják az ügyüket elintézni, akkor email-en keresztül lépjenek kapcsolatba az adózók az adóhatósággal.

A BENELUX-régióban Luxemburg elég hasonlóan közelít a helyzethez, mint a svájci adóhatóság, itt is arra kérik az adózókat, hogy elektronikusan lépjenek kapcsolatba a hatósággal adóügyeikben. Belgiumban az adózók írásban kérelmezhetik, ha bajba kerültek a vírus hatásai miatt, akkor a késedelmes fizetéseik miatt ne szabjanak ki rájuk plusz-büntetést és kamatot. Olyan körülményeket kell igazolniuk az adózóknak, mint hogy leesett a forgalmuk, jelentősen visszaestek megrendeléseik/foglalásaik.

Hollandiában is írásbeli kérelemre kaphatnak könnyítést az adózók, méghozzá elég komolynak tekinthető kedvezményeket. Ilyen például, hogy nem kell olyan adókat fizetniük, mint az áfa, személyi jövedelem adó, társasági adó, egyebek. A kérelemben itt is azt kell igazolniuk az adózóknak, hogy a vírus milyen kihívásokat teremtett a cég működésében. Amennyiben az igazolt körülmények elégségesek, akkor az adóhatóság felhagy a felsorolt adók beszedésével. Azon adózók, amelyek nagyon súlyos pénzügyi helyzetbe kerültek, kérhetik az áfa visszatérítését a beszerzéseik után.

Átlépve a La Manche csatornán már láthatunk egy kis ízelőt, hogy milyen lehet a Brexit utáni világ az adózók számára, ha az átmeneti időszak véget ér. A kormányzat azt ígéri, hogy sokkal kevesebb adminisztrációs teherrel kell számolniuk a náluk működő gazdálkodóknak. Ezek alapján rábízom a tisztelt olvasóra, hogy értékelje az Egyesült Királyság könnyítéseit. Az Egyesült Királyság adózói minden kérelem vagy bejelentés nélkül automatikusan jogosultak arra, hogy a 2020 március 20 és június 20 közötti áfa fizetési kötelezettségüknek ne tegyenek eleget, ellenben az adóhatóság továbbra is teljesíti a visszaigénylési kérelmeket ebben az időszakban is. A könnyítés a MOSS típusú kötelezettségre nem terjed ki. Amennyiben az adózó él az automatikus könnyítéssel, akkor 2021 március végéig van lehetősége halasztani az ebben  a három hónapban esedékes adóinak a megfizetését. Az ír gyakorlat is jobban hasonlít a kontinentális gyakorlatra, itt is kérelemre lehet kedvezményt kapni, amelyet elektronikusan kell az adóhatósághoz eljuttatni. Automatikus kedvezmény, hogy felfüggesztették a behajtásokat, a kései fizetés miatti kamatokat nem számítják fel a magyar terminológiában kis- és közepes méretű vállalkozások számára.

Végül kicsit messzire tekintve a világ másik végén, pl Ausztráliában még nem jelentettek be különösebb könnyítéseket, nem úgy mint Új-Zélandon. Új-Zélandon, akik bajba kerülnek, nem kell azonnal felvenniük a kapcsolatot az adóhatósággal, csak akkor, amikor már túl vannak a ’tűzoltáson’. Minden késedelmes fizetés miatt büntetést (kamat, bírság) utólag jóvá lesz írva. Akik egyedi megállapodást szeretnének kötni az elkövetkezendő időszak fizetéseire, arra is van lehetőség, ezt elektronikusan kell kérniük az adóhatóság online felületén keresztül.

A szerző, Molnár Péter független adótanácsadó.


Kapcsolódó cikkek:


2021-től nő a súlyosan fogyatékosok személyi kedvezménye
2020. november 30.

Jövőre nő a súlyosan fogyatékos személyek személyi kedvezménye az adózásnál. A súlyos egészségi problémával élő, fogyatékos emberek részére nagy segítséget jelentenek azok a kedvezmények, amelyek kiadásaikat csökkenthetik. A kedvezmények egy része független az esetleges keresőtevékenységtől, más részük a munkajövedelemhez kötődik. Ismertetjük az szja-törvény legújabb módosítáását.

Az apostolok pénzügyei – 3.2. rész
2020. november 27.

Jézus tanítványai és követői, az apostolok közül talán Máté kiválasztása a legérdekesebb. Máté polgári foglalkozása adószedő volt, és ilyen módon bűnös ember, mégis ez a bűnös ember Jézus követőjévé vált. Péter apostol, a kőszikla, többször is bizonyságot tett emberi gyengeségekről, Jézus mégis őt választotta a keresztény egyház alapítójává. Az Újtestamentum egyik története a Jézus és Péter apostol utáni templomadó megfizetéséről szól.