Meghatalmazotti számlakibocsátás, önszámlázás (V. rész)


Az online számlaadat-szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan mind a meghatalmazónak, mind a meghatalmazottnak vannak teendői.

Releváns jogszabályok:

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

A sorozat korábbi részeit itt találja.

Online számlaadat-szolgáltatás

Az Áfa tv. 10. sz. mellékletének előírásai értelmében 2021. január 4. óta szinte minden olyan ügyletről adatot kell szolgáltatni a NAV felé, amelyről a magyar szabályok szerint kell számlát kibocsátani, csak az egyablakos rendszeren keresztül elszámolt, másik EU-tagállamban teljesített ügyletek képeznek kivételt.

Adatszolgáltatás a meghatalmazott által

A számlázóprogramok adatszolgáltatására vonatkozó  technikai követelményeket a Számlarendelet 13/A. §-a tartalmazza. Ez előírja, hogy a számlázóprogramnak a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4-5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML-formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére.

Meghatalmazotti számlázás esetén a meghatalmazó marad az online számlaadat-szolgáltatás kötelezettje. E kötelezettség jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítéséért a meghatalmazó és a meghatalmazott egyetemlegesen felelős.

Technikailag meghatalmazotti számlázás esetén is a számlát kiállító számlázóprogramnak kell az adatszolgáltatást teljesítenie, manuális beavatkozás nélkül.

Az Áfa tv. 10. számú mellékletének 6-7. pontja alapján az adatszolgáltatást a NAV által erre a célra biztosított elektronikus felületen kell teljesíteni. Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítására szolgáló adatok igénylését követően használható. Az azonosító adatokat az adóalany vagy annak az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) szerinti állandó meghatalmazottja igényli. Az adatszolgáltatást az adóalany nevében a meghatalmazott is teljesítheti. Ilyenkor az adatszolgáltatás az adóalany nevében tett jognyilatkozatnak minősül, tehát a meghatalmazott a meghatalmazó nevében teljesíti azt.

A NAV honlapján „A számlakibocsátók számlaadat-szolgáltatásának 2021. január 4-től hatályos szabályai” címmel közzétett tájékoztató szerint a meghatalmazott általi adatszolgáltatás feltétele, hogy a meghatalmazott az adóalany (elsődleges vagy másodlagos, illetve technikai) felhasználójaként a NAV Online Számla rendszerben jogosultsággal rendelkezzen.

Az online számlaadat-szolgáltatáshoz szükséges regisztrációt tehát meghatalmazotti számlázás esetén is az adatszolgáltatásra kötelezettjének kell elvégeznie, majd a technikai felhasználó azonosító adatait és kódjait át kell adnia a meghatalmazott részére. A meghatalmazott ezeket a kódokat hozzárendeli a számlakibocsátás kötelezettjéhez és a számlázásra kijelölt elkülönített sorszámtartományához. Amennyiben egy meghatalmazott például több ügyfél helyett bocsát ki számlát, mindegyik ügyfélnek regisztrálnia kell a NAV rendszerében, és át kell adnia a meghatalmazottnak a technikai felhasználó azonosító adatait, amelyeket aztán a meghatalmazott rögzít a saját számlázóprogramjába. Ez az adatszolgáltatás hitelességének biztosítása szempontjából alapvető jelentőségű: ha az értékesítőnek létrehoznia a technikai felhasználót a meghatalmazott részére, hanem a meghatalmazott maga tehetné meg, bárki létrehozhatna a NAV felé jelentett fiktív számlákat a versenytársa, haragosa stb.  nevében.

A felek közötti megállapodásban célszerű rögzíteni, hogy a regisztrációért és a technikai felhasználó azonosító adatainak átadásáért a meghatalmazót, míg a jogszabályi követelményeknek megfelelő adatszolgáltatást végző számlázóprogram használatáért a meghatalmazottat terheli felelősség.

A meghatalmazó választhat, hogy a meghatalmazotti számlázáshoz a már alkalmazott technikai felhasználó adatát adja át, vagy új technikai felhasználót hoz létre. Önszámlázás esetén új technikai felhasználó létrehozásakor lehetőség van arra, hogy a meghatalmazó hozzárendelje a technikai felhasználóhoz a meghatalmazott adószámát (összerendelés), ami azt biztosítja, hogy erről a technikai felhasználóról csak a meghatalmazott adószámára kiállított számlákról történjen adatszolgáltatás.

A NAV Online Számla rendszerben a technikai felhasználóhoz az alábbi jogosultságok rendelhetőek:

  • Számlák kezelése: Ez a jogosultság elengedhetetlen a számlaadat-szolgáltatás teljesítéséhez, ezért ezt mindenképpen szükséges biztosítani annak a technikai felhasználónak, amelyről a meghatalmazott teljesíteni fogja az adatszolgáltatást.
  • Számlák lekérdezése: Ez a jogosultság az adózó összes technikai felhasználója által beküldött számlák lekérdezésére lehetőséget biztosít. Meghatalmazott részére nem szükséges megadni, de ha a meghatalmazó valamilyen okból indokoltnak látja, megadhatja.
  • Saját számlák lekérdezése: Ezen jogosultság megadása esetén az adott technikai felhasználóval beküldött számlaadatok kérdezhetőek le. Ezt a jogosultságnak nem szükséges, de célszerű lehet megadni annak a technikai felhasználónak, amelyről a meghatalmazott teljesíteni fogja az adatszolgáltatást. A „Számlák lekérdezése” és a „Saját számlák lekérdezése” közül csak az egyik választható, egyszerre mindkettő nem.

A technikai felhasználónak az önszámlázásra meghatalmazott adószámával való összerendelése során az Online Számla Felhasználói kézikönyv 16.4.4 pontjában („Technikai felhasználó összerendelése vevőadószámokkal”) leírtak szerint kell eljárni. Az „Összerendelés” funkció az önszámlázásra létrehozott technikai felhasználók interfészes számlabeküldő tevékenységének korlátozására ad lehetőséget: ha a konkrét esetben a technikai felhasználót összerendelték legalább egy adószámmal, akkor az érintett felhasználó számlaadat-szolgáltatásai során az adott technikai felhasználó csak a listában szereplő vevőkre teljesíthet adatszolgáltatást

Ha a meghatalmazotti számlázás, önszámlázás kézi számla kibocsátásával történik, manuális rögzítéssel kell adatot szolgáltatni a NAV elektronikus felületén.

A NAV Online Számla rendszerében lehetőség van a vállalkozás kimenő és bejövő számláinak, valamint az adatszolgáltatásoknak a lekérdezésére. A meghatalmazó a lekérdezési felületeken keresztül ellenőrizni tudja, hogy a meghatalmazott megfelelően teljesíti-e a nevében kiállított számlákról az adatszolgáltatást, ha pedig problémát észlel, azt jelezni tudja a meghatalmazott felé.


Kapcsolódó cikkek

2024. március 1.

A vélelmezett értékesítőkre vonatkozó szabályok alkalmazása – forgatókönyvek (2. rész)

A vélelmezett értékesítők minősége szinte kimeríthetetlen tárházát jelenti a témával foglalkozó cikkeknek. A következőkben olyan konkrét forgatókönyvekkel foglalkozunk, amelyek a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról szólnak. Ezek a forgatókönyvek sematikusan mutatják be, hogy a vélelmezett értékesítővé váló elektronikus felületekre az áfa, és adott esetben a vám tekintetében milyen feladatok hárulnak.

2024. február 29.

Adóamnesztia a részesedés korábbi megszerzése bejelentésének pótlására

A 2024-es adótörvény módosításai egy egyszeri amnesztiát biztosítanak társaságok számára, lehetővé téve a korábban be nem jelentett részesedések utólagos bejelentését és az ezzel járó társasági adófizetési kötelezettség alóli mentesülést 2024. május 31-ig. A rendelkezés részleteit dr. Szarvák Jenő, a HÍD Consulting adó üzletágának vezetője foglalja össze.

2024. február 28.

A magyar adórendszer modernizációja: az eÁFA-bevallás

Az eÁFA-rendszer 2024-es magyarországi bevezetése új korszakot nyitott az adóbevallások terén. Ez az innovatív, digitális megoldás jelentős változást hozott az ÁFA-bevallás folyamatában, amely megkönnyítheti a vállalkozások és könyvelők munkáját. S bár az új lehetőségek használata még önkéntes, várható, hogy hamarosan felváltja a hagyományos ÁNYK nyomtatványokat. Ennek ismeretében pedig minden vállalkozásnál érdemes elkezdeni a felkészülést az eÁFA-„konform” ügyviteli folyamatok és nyilvántartások kialakítására.