Mikor kell számlázni? (x)

Szerző: Ado Online
Dátum: 2015. április 3.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A folyamatos ügyletek havi számlázásának szabályai elég bonyolultak; a Kiskönyvtár az áfáról sorozat új része példákkal illusztrálva ismerteti a tavaly nyáron elfogadott szabályokat. Alább két tanulságos példát közlünk az ügylet teljesítési időpontjának megjelöléséről.


1. Tegyük föl, hogy a Fecske Kft. folyamatos jellegű, havi rendszerességgel elszámolt adó-tanácsadási szolgáltatást nyújt az Afrika Kft.-nek. Az elszámolási időszak mindig naptári hó első napjától a naptári hó utolsó napjáig tart. A felek által megállapodottak szerint a havidíjat tárgyhó 15-éig kell kifizetni. A 2015. november havi szolgáltatás tehát november 1–30. közötti időszakra vonatkozik, amelynek díját november 15-éig kell rendezni. Kérdéses ez esetben az ügylet teljesítési időpontja.

A legelső körülmény, amit vizsgálni szükséges, hogy a fizetési határidő az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, vagy követi. Ebben a példában a fizetési esedékesség (ti. november 15.) az elszámolási időszak utolsó napját (ti. november 30.) megelőzi. Ha a Fecske Kft. a számlát november 30-a előtt állítja ki, akkor az ügylet teljesítési időpontja az adott számla kiállításának napja lesz (lásd fent az I. pont). Abban az esetben azonban, ha valamely hiba, egyéb körülmény folytán a Fecske Kft. a számlát csak az elszámolási időszakot követően állítja ki, akkor a teljesítés időpontja a fizikai időszak utolsó napja lesz.

Tehát, ha a Fecske Kft. a 2015. november havi adótanácsadási szolgáltatásról a számlát 2015. november 10-én állítja ki, akkor az ügylet számlán feltüntetendő teljesítési időpontja 2015. november 10-e lesz. Abban az esetben, ha a Fecske Kft. a számlát (például tévedésből) ugyan a fizetési határidőt követően, de még a fizikai időszak utolsó napját megelőzően – például november 20-án – bocsátja ki, akkor az ügylet teljesítési időpontja szintén a számla kibocsátásának napja, ami jelen esetben 2015. november 20-át jelent.

Viszont abban az esetben, ha a Fecske Kft. a november havi adótanácsadási szolgáltatásról (például tévedésből) majd csak a fizikai időszak utolsó napját követően – például 2015. december 5-én – bocsát ki számlát, akkor az ügylet teljesítési időpontja a fizikai időszak utolsó napja, azaz példánk szerint 2015. november 30-a lesz.

Új szolgáltatásokkal bővült az Adó Online:
  • díjmentes cikk és szaklap értesítő
  • kérdés-válasz szolgáltatásunk kényelmesebb használata
  • egyedi szaklap ajánlatok

2. Tételezzük föl, hogy a Loro Kft. havi elszámolású, folyamatos jellegű adótanácsadási szolgáltatást teljesít az Amerika Kft. felé. Az elszámolási időszak mindig a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig tart. Tegyük föl, hogy a megállapodás értelmében egy adott fizikai időszakra vonatkozóan a havi díj fizetési esedékessége tárgyhót követő hó 15. Vizsgáljuk meg, hogy hogyan alakul a 2015. november havi időszak számlázása. Ennél az esetnél is az első tisztázandó kérdés, hogy a fizetési határidő a fizikai időszak utolsó napját megelőzi vagy követi. Ebben a példában a fizetési határidő a fizikai időszak utolsó napját követi. Ez pedig azt jelenti, hogy az ügylet teljesítési időpontja a fizetési határidő, de nem később, mint a fizikai időszak utolsó napját követő hó 30. napja. Ennek megfelelően, miután meghatároztuk, hogy ebben a példában a fizetési határidő a fizikai időszakot követi, a következő tisztázandó körülmény, hogy ez a fizetési határidő a fizikai időszak utolsó napjához képest 30 napon belül van, vagy sem. Amennyiben a válasz igen, akkor az ügylet teljesítési időpontja a fizetési határidő lesz. Abban az esetben azonban, ha a fizetési határidő a fizikai időszak utolsó napját követő 30. napon túlra esik, akkor a teljesítés időpontja a fizikai időszak utolsó napját követő 30. nap. Jelen példában a felek megállapodása értelmében a fizetési határidő a tárgyhót követő hó 15. napja, ami a fizikai időszak utolsó (ti. a tárgyhó utolsó) napjához képest 30 napon belül van, így a teljesítés időpontja a fizetési esedékesség lesz, a példa szerinti 2015. november havi adótanácsadási szolgáltatás (számlán is szerepeltetendő) teljesítési időpontja tehát 2015. december 15., így a Loro Kft. a számlát 2015. december 15-i teljesítéssel állítja ki Amerika Kft.

Amennyiben a példán annyiban módosítunk, hogy a havi adótanácsadások díja a tárgyhót követő 60 napon belül esedékes, akkor az ügylet teljesítési időpontja a fizikai időszak utolsó napját követő 30. nap lesz. Tehát, ha a Loro Kft. által teljesített 2015. november havi, folyamatos jellegű adó-tanácsadási szolgáltatás fizetési esedékessége a fizikai időszak utolsó napját követő 60 nap (azaz a példa szerinti esetben 2016. január 29.), akkor – mivel az ilyen esetekben a teljesítés napja nem lehet későbbi, mint a fizikai időszak utolsó napját követő 30. nap – (mivel 2016. január 29-e a fizikai időszak utolsó napjához képesti 30 napon túl van), a teljesítés időpontja 2015. december 30-a lesz (ti. a fizikai időszak utolsó napjától számított 30. nap), így Loro Kft.-nek a számlát 2015. december 30-ával mint teljesítési időponttal kell kiállítani Amerika Kft. felé.

A Számlakiállítás és elektronikus számlázás a gyakorlatban című könyvet itt rendelheti meg.


Kapcsolódó cikkek:


Az apostolok pénzügyei – 3.2. rész
2020. november 27.

Jézus tanítványai és követői, az apostolok közül talán Máté kiválasztása a legérdekesebb. Máté polgári foglalkozása adószedő volt, és ilyen módon bűnös ember, mégis ez a bűnös ember Jézus követőjévé vált. Péter apostol, a kőszikla, többször is bizonyságot tett emberi gyengeségekről, Jézus mégis őt választotta a keresztény egyház alapítójává. Az Újtestamentum egyik története a Jézus és Péter apostol utáni templomadó megfizetéséről szól.

Mi vár ránk 2021-ben az adózás területén?
2020. november 26.

Írásunkban a 2020-as nyári és a még kihirdetésre váró őszi adócsomagok alapján gyűjtöttük össze dióhéjban a legfontosabb jövő évi adóváltozásokat. Tekintse át velünk az új szabályokat és készüljön fel Ön is!