Mikor kell számlázni? (x)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A folyamatos ügyletek havi számlázásának szabályai elég bonyolultak; a Kiskönyvtár az áfáról sorozat új része példákkal illusztrálva ismerteti a tavaly nyáron elfogadott szabályokat. Alább két tanulságos példát közlünk az ügylet teljesítési időpontjának megjelöléséről.


1. Tegyük föl, hogy a Fecske Kft. folyamatos jellegű, havi rendszerességgel elszámolt adó-tanácsadási szolgáltatást nyújt az Afrika Kft.-nek. Az elszámolási időszak mindig naptári hó első napjától a naptári hó utolsó napjáig tart. A felek által megállapodottak szerint a havidíjat tárgyhó 15-éig kell kifizetni. A 2015. november havi szolgáltatás tehát november 1–30. közötti időszakra vonatkozik, amelynek díját november 15-éig kell rendezni. Kérdéses ez esetben az ügylet teljesítési időpontja.

A legelső körülmény, amit vizsgálni szükséges, hogy a fizetési határidő az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, vagy követi. Ebben a példában a fizetési esedékesség (ti. november 15.) az elszámolási időszak utolsó napját (ti. november 30.) megelőzi. Ha a Fecske Kft. a számlát november 30-a előtt állítja ki, akkor az ügylet teljesítési időpontja az adott számla kiállításának napja lesz (lásd fent az I. pont). Abban az esetben azonban, ha valamely hiba, egyéb körülmény folytán a Fecske Kft. a számlát csak az elszámolási időszakot követően állítja ki, akkor a teljesítés időpontja a fizikai időszak utolsó napja lesz.

Tehát, ha a Fecske Kft. a 2015. november havi adótanácsadási szolgáltatásról a számlát 2015. november 10-én állítja ki, akkor az ügylet számlán feltüntetendő teljesítési időpontja 2015. november 10-e lesz. Abban az esetben, ha a Fecske Kft. a számlát (például tévedésből) ugyan a fizetési határidőt követően, de még a fizikai időszak utolsó napját megelőzően – például november 20-án – bocsátja ki, akkor az ügylet teljesítési időpontja szintén a számla kibocsátásának napja, ami jelen esetben 2015. november 20-át jelent.

Viszont abban az esetben, ha a Fecske Kft. a november havi adótanácsadási szolgáltatásról (például tévedésből) majd csak a fizikai időszak utolsó napját követően – például 2015. december 5-én – bocsát ki számlát, akkor az ügylet teljesítési időpontja a fizikai időszak utolsó napja, azaz példánk szerint 2015. november 30-a lesz.

Új szolgáltatásokkal bővült az Adó Online:
  • díjmentes cikk és szaklap értesítő
  • kérdés-válasz szolgáltatásunk kényelmesebb használata
  • egyedi szaklap ajánlatok

2. Tételezzük föl, hogy a Loro Kft. havi elszámolású, folyamatos jellegű adótanácsadási szolgáltatást teljesít az Amerika Kft. felé. Az elszámolási időszak mindig a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig tart. Tegyük föl, hogy a megállapodás értelmében egy adott fizikai időszakra vonatkozóan a havi díj fizetési esedékessége tárgyhót követő hó 15. Vizsgáljuk meg, hogy hogyan alakul a 2015. november havi időszak számlázása. Ennél az esetnél is az első tisztázandó kérdés, hogy a fizetési határidő a fizikai időszak utolsó napját megelőzi vagy követi. Ebben a példában a fizetési határidő a fizikai időszak utolsó napját követi. Ez pedig azt jelenti, hogy az ügylet teljesítési időpontja a fizetési határidő, de nem később, mint a fizikai időszak utolsó napját követő hó 30. napja. Ennek megfelelően, miután meghatároztuk, hogy ebben a példában a fizetési határidő a fizikai időszakot követi, a következő tisztázandó körülmény, hogy ez a fizetési határidő a fizikai időszak utolsó napjához képest 30 napon belül van, vagy sem. Amennyiben a válasz igen, akkor az ügylet teljesítési időpontja a fizetési határidő lesz. Abban az esetben azonban, ha a fizetési határidő a fizikai időszak utolsó napját követő 30. napon túlra esik, akkor a teljesítés időpontja a fizikai időszak utolsó napját követő 30. nap. Jelen példában a felek megállapodása értelmében a fizetési határidő a tárgyhót követő hó 15. napja, ami a fizikai időszak utolsó (ti. a tárgyhó utolsó) napjához képest 30 napon belül van, így a teljesítés időpontja a fizetési esedékesség lesz, a példa szerinti 2015. november havi adótanácsadási szolgáltatás (számlán is szerepeltetendő) teljesítési időpontja tehát 2015. december 15., így a Loro Kft. a számlát 2015. december 15-i teljesítéssel állítja ki Amerika Kft.

Amennyiben a példán annyiban módosítunk, hogy a havi adótanácsadások díja a tárgyhót követő 60 napon belül esedékes, akkor az ügylet teljesítési időpontja a fizikai időszak utolsó napját követő 30. nap lesz. Tehát, ha a Loro Kft. által teljesített 2015. november havi, folyamatos jellegű adó-tanácsadási szolgáltatás fizetési esedékessége a fizikai időszak utolsó napját követő 60 nap (azaz a példa szerinti esetben 2016. január 29.), akkor – mivel az ilyen esetekben a teljesítés napja nem lehet későbbi, mint a fizikai időszak utolsó napját követő 30. nap – (mivel 2016. január 29-e a fizikai időszak utolsó napjához képesti 30 napon túl van), a teljesítés időpontja 2015. december 30-a lesz (ti. a fizikai időszak utolsó napjától számított 30. nap), így Loro Kft.-nek a számlát 2015. december 30-ával mint teljesítési időponttal kell kiállítani Amerika Kft. felé.

A Számlakiállítás és elektronikus számlázás a gyakorlatban című könyvet itt rendelheti meg.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 21.

Árfolyam az áfában (II. rész)

Az Áfa tv. az euróban megadott értékhatárok forintosítására bizonyos esetekben fix árfolyam alkalmazását írja elő, más esetekben évenként változik az alkalmazandó árfolyam.