Mikor lehet az oktatás áfamentes? Turisták által kedvelt helyeket látogat a NAV | NAV-Figyelő 22. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az oktatás, képzés jogszabály alapján szervezettnek minősül, ha magát az oktatást, képzést jogszabály határozza meg. Az egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatások áfamentesek, azonban mégis mely képzések sorolhatók ebbe a körbe? Az eligazodást segíti a NAV-Figyelő eheti száma az Accace szakértőjének tollából:

Egyéb oktatást érintő adózási kérdés kiegészítése

2023/6. számmal újabb Adózási kérdést tett közzé közösen a NAV és a Pénzügyminisztérium, amely a korábbi, 2020/7. Adózási kérdést hivatott kiegészíteni.

A kiegészített közlemény az egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatások áfamentességének feltételeiről szól.

Az Áfa törvény egyéb oktatás fogalmát meghatározó 85. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a felnőttképzésről szóló törvényben (a továbbiakban: Fktv.) meghatározott bejelentés birtokában és jogszabály alapján szervezett oktatás vagy képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett vizsga is az egyéb oktatások körébe tartozik.

Az Fktv. 2021. július 1-jétől a jogszabály alapján szervezett képzés fogalmát az alábbiak szerint határozza meg:

„2. § E törvény alkalmazásában:

5a. jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés: jogszabály által valamely tevékenység folytatásának, munkakör betöltésének, illetve magasabb fizetési besorolás alkalmazásának feltételéül meghatározott olyan oktatás és képzés, amelynek legalább célját, tartalmát és megszervezésének általános feltételeit, továbbá az oktatás, képzés eredményes elvégzésének igazolási módját vagy ahhoz kapcsolódóan szervezett vizsga letételére vonatkozó követelményt jogszabály vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában közjogi szervezetszabályozó eszköz határozza meg, ide nem értve a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó intézmény alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe tartozó, valamint a szakképzettségre, szakképesítésre felkészítő oktatást és képzést.”

Kérdésként merül fel, hogy 2021. július 1-jétől változott-e a jogszabályban meghatározott, és ebből következően az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés i) vagy j) pontja szerinti feltétellel adómentesnek minősülő oktatások köre.

A korábbi, 2020/7. számú Adózási kérdésben kifejtett jogértelmezés továbbra is irányadó, az adómentesnek minősülő oktatások áfabeli megítélése az Fktv. említett módosításának és az Áfa tv. 85. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjának összefüggése következtében nem változik.

Azaz, az oktatás, képzés jogszabály alapján szervezettnek minősül, ha magát az oktatást, képzést jogszabály határozza meg. Ennek nem feltétele azonban, hogy a jogszabály az oktatás, képzés szabályait teljes körűen meghatározza, csupán az, hogy az oktatást, képzést magát definiálja. Mindez részleteiben a következőket jelenti a közös közlemény szerint.

Az Fktv. szerint a jogszabály alapján szervezett oktatásnak, képzésnek a következő feltételeknek kell együttesen megfelelniük, azaz a képzést, oktatást szabályozó jogszabálynak az alábbi elemeket szükséges tartalmaznia (ez esetben teljesül, hogy az oktatást, képzést jogszabály határozza meg):

 1. az oktatás, képzés – jogszabály által – tevékenység folytatásának, munkakör betöltésének illetve magasabb fizetési besorolás alkalmazásának feltétele,
 2. az oktatás, képzés
  1. célja,
  2. tartalma,
  3. megszervezésének általános feltételei,
  4. eredményes elvégzésének igazolási módja vagy ahhoz kapcsolódóan szervezett vizsga letételére vonatkozó követelmény.

A képzés célja kapcsán kiemeli a közlemény, hogy nem szükséges azt külön rendelkezésben rögzítenie a jogszabálynak, elegendő, ha annak egészéből az levezethető. A képzés tartalma kapcsán sem elvárás a tételes rögzítés, azonban az igen, hogy a jogszabály legalább utaljon arra, hogy a szervezőnek milyen jellemzőkkel bíró ismeretanyagot kell biztosítania, illetve ennek közzétételére vagy hozzáférésére milyen módon kerül sor.

Az oktatás-, képzésszervezés általános feltételei lehetnek például:

 • az oktatás, képzés megszervezésére jogosultak körének, a képzésre való jelentkezésnek és a képzésen való részvétel jogosultsági feltételeinek,
 • az oktatás, képzés személyi és/vagy tárgyi feltételeinek, helyszínének, megvalósítási módjának és időpontjának,
 • az oktatás, képzés alapját képező ismeretanyaggal kapcsolatos jellemzők (pl. képzési program jóváhagyásának szükségessége),
 • a képzési program elemeinek,
 • a képzési szerződés tartalmának,
 • az oktatás, képzés elméleti és gyakorlati óraszámának,
 • a képzés ellenőrzéséhez kapcsolódó rendelkezések meghatározása.

A közlemény kiemeli, hogy a fenti felsorolás csupán példálózó jellegű, nem szükséges mindegyik feltételt a jogszabálynak tartalmaznia ahhoz, hogy az Fktv. szerinti fogalom érvényesüljön, illetve adott esetben a feltételek lehetnek akár bővebbek is.

Adótraffipax

Országszerte fokozottan ellenőrzik a kezelőszemélyzet nélküli automatákat a NAV munkatársai június 1-jétől. A revizorok azokat az automatákat vizsgálják, ahol az üzemeltető bejelentette a szüneteltetést vagy a tevékenység megszüntetését, illetve nem tett eleget az üzembehelyezéssel kapcsolatos kötelezettségeinek, tehát nem jelentette be az automatát, nem kért, vagy nem helyezte ki a regisztrációs számot.

A pontos részleteket, azaz hogy mikor hol kell készülni NAV ellenőrzésre a teljes cikkben találja IDE kattintva. A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 19.

Varga Mihály: Magyarország élen jár a gazdaságfehérítésben az uniós országok között

Az Európai Unión belül Magyarország hajtotta végre az egyik legnagyobb gazdaságfehérítést 2010 óta: az áfarés mértéke 22 százalékról 4,4 százalékra, a GDP-arányos adóelvonás mértéke pedig 40 százalékról 35 százalékra csökkent – jelentette ki Varga Mihály az Adóigazgatások Európai Szervezete (IOTA) éves közgyűlésének szerdai nyitó napján Budapesten.