Minőségi szemlélet a közszférában


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A köztisztviselői és a közalkalmazotti törvény módosításai szeptemberben, egyes rendelkezései azonban csak 2008-2009-ben lépnek hatályba. Az új szabályozás bevezeti a teljesítmény mérését a közszférában, a felsővezetők kinevezése pedig határozott időre, hat évre fog szólni.
Köztisztviselők

A közszolgálatban dolgozókkal szemben nagyobb teljesítménykövetelményeket határoznak meg és rugalmasabbá válnak alkalmazásuk szabályai. Emellett a jelenleginél nagyobb elismerést biztosítanak a színvonalas teljesítménynek, és ösztönzik a fiatal, felkészült szakemberek pályára kerülését. Ennek érdekében a köztisztviselői törvényben bővítik a pályázati kötelezettséget, bevezetik a versenyalapú kiválasztást (általános alkalmazási feltétel lesz a versenyvizsga), kötelező próbaidőt írnak elő, a felmentési szabályokat harmonizálják a foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvényekkel, és kiterjesztik a tartalékállományt.

A teljesítmény- és versenyelv érvényesítése érdekében fokozatosan bevezetik a versenyvizsgát. Első lépésként a központi közigazgatásban a vezetői kinevezésnél, megbízásnál teszik kötelezővé. Általánosan kötelező lesz a próbaidő kikötése, amelynek minimuma 3 hónap, maximuma pedig 6 hónap.

A vezetői jogállás teljesítményelvű módosítása erősítheti az eredményes működésért való felelősségüket. Ezért a jövőben a közigazgatásban a szervezet első számú vezetője csak határozott idejű kinevezést kaphat, amelyhez kapcsolódóan meghatározzák tevékenységének teljesítménykövetelményeit is. A központi közigazgatásban adott főosztályvezetői megbízások is 6 éves időtartamra szólnak majd.

A módosításokat a 2007. évi LXXXIII. törvény tartalmazza.

Közalkalmazottak

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező lesz a pályáztatás, és kinevezéskor legalább 3 hónap próbaidőt kell kikötni. A próbaidő maximuma 4 hónap lehet. Az eddigi lehetőségből kötelezettséggé válik a gyakornoki idő és felsőfokú végzettséget igénylő munkaköröknél a gyakornoki vizsga kikötése. Külön miniszteri rendelet fogja meghatározni azokat a magasabb vezető állásokat, ahol a nem közalkalmazotti jogviszony, hanem a Munka Törvénykönyve vezetőkre irányadó különös szabályai szerinti munkaviszony létesítendő a pozíció betöltésére. Ezekben státuszokban ugyanis – az indokolás kiemeli a kórházigazgatói, egyetemi gazdasági vezetői megbízatást – sokszor a versenyszféra elvárásai és követelményei jelennek meg.

A módosításokat a 2007. évi C. törvény tartalmazza.


Kapcsolódó cikkek

2023. február 3.

IFRS és a nyereségadók

A pénzügyi kimutatásait az IFRS előírásai alapján összeállító társaságoknak az IAS 12 standard előírásait kell alkalmazni valamennyi nyereség jellegű adó esetében. Az adóhatásokkal szembeni tárgyidőszaki és jövőbeni elszámolásra az IFRS a magyar szabályoktól eltérő, speciális szabályokat alkalmaz függetlenül attól, hogy külföldi, vagy belföldi adókról van szó! Az RSM Hungary szakértőjének cikke.