NAV-figyelő, 26. hét: július 1-től 17,5 %-ra csökken a szocho

Kertész Gábor
Szerző: Kertész Gábor
Dátum: 2019. július 1.
Címkék: , , , , , ,
Rovat:
A szocho mértékének változása miatt módosul az Szja tv., az Ekho tv. és a Katv. is. Elismert harmadik állam lett Törökország, továbbá értesítésre számíthatnak a mulasztó „komások”.

1. Július 31-ig jelenthetik be szankciómentesen az adózók a kezelőszemélyzet nélkül automataberendezéseiket

2019 április 13-tól hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az automataberendezést üzemeltető adózó köteles a NAV-hoz elektronikus úton bejelenteni az automataberendezés üzemeltetésével kapcsolatos egyes eseményeket és adatokat. Ilyen automataberendezések lehetnek például az parkolóautomaták, az önkiszolgáló autómosó automaták és a könyvautomaták is.

A bejelentés teljesítésére a NAV az AVTOMATA elnevezésű adatlapot rendszeresítette. A NAV közleményének további részleteit itt olvashatja.

2. Fennáll a viszonosság Törökországgal

Már a Török Köztársaság is az elismert harmadik államok körébe tartozik az Áfa tv. 244. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásában. Ennek értelmében a Török Köztársaságban letelepedett, illetve ott lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező áfa-alanyok részére is megnyílt a lehetőség a különös szabályok szerinti áfa-visszatérítésre belföldön, azonban kizárólag az Áfa tv. 8/A. számú melléklet 5. pontjában megjelölt ügyletkör vonatkozásában.

Az Áfa tv. XVIII. fejezete szerinti adó-visszatérítés a Török Köztársaságban letelepedett adóalanyok vonatkozásában nem korlátlan, vagyis őket – az Áfa tv. 8/A. számú melléklet 5. pontjában meghatározottak figyelembe vételével –  kizárólag a termékfuvarozási vagy személyszállítási szolgáltatás nyújtása érdekében beszerzett üzemanyag, igénybevett úthasználati szolgáltatás, a gépjármű működtetéséhez, üzemben tartásához beszerzett termék vagy igénybevett szolgáltatás, valamint a kiállításon, vásáron kiállítóként való megjelenés érdekében beszerzett termék, igénybevett szolgáltatás tekintetében illeti meg, feltéve, hogy az említett beszerzések (ügyletek) teljesítési időpontja 2019. május 22. napjára vagy azt követő időpontra esik.

A Török Köztársaságban letelepedett adóalanyok – a más, elismert harmadik államban letelepedett adóalanyokhoz hasonlóan – belföldi adó-visszatéríttetési kérelmeiket az IAFAK jelű nyomtatványon nyújthatják be a NAV-hoz.

A fentiekkel párhuzamosan a Török Köztársaság is vállalta, hogy biztosítja a Magyarországon letelepedett, illetve itt lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező áfaalanyok részére a rájuk Törökországban áthárított áfa visszatérítését, szintén a fentiekben részletezett ügyletek vonatkozásában. A NAV tájékoztatójának teljes szövege itt olvasható.

3 Előzetes értesítés a mulasztó „komásoknak”

A NAV minden hónap utolsó napján fennálló állapot szerint vizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) történő szereplés feltételeit, melynek eredménye alapján a tárgyhónapot követő hónap 10-ig frissíti adatbázisát.

A NAV előzetes értesítést küld azoknak, akik jelenleg szerepelnek az adatbázisban, de a hónap utolsó hetében végzett előzetes vizsgálat szerint valamit elmulasztottak. A kiküldött értesítés lehetőséget ad arra, hogy még időben intézkedhessenek és pótolják a mulasztást, elkerülve ezzel a KOMÁ-ból történő kizárást. A KOMA-ban szereplők előzetes értesítéséről további részleteket itt talál.

A NAV-figyelőben olvashat a hétfőtől hatályos szochó-csökkentés részleteiről, a NAV frissülő feketelistáiról, és arról. Hogy hol kattog az adótraffipax.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek:


Arányosítás az áfa rendszerében IV.
2019. november 19.

Az arányosítás önmagában sem könnyű téma, de a tárgyi eszközök arányosítása még egy fokkal komolyabb kihívás. Azért sem könnyű megközelíteni ezt a témát, mert más az Áfa tv. szerinti tárgyi eszköz fogalom és más a Számviteli törvény szerinti tárgyi eszköz fogalom. Tekintve, hogy gyakorló szakemberek is nap, mint nap használják mind a két törvényt ezért nagyon fontos, hogy lássuk miben más, miben tér el a két fogalom egymástól.