NAV-Figyelő 3. hét: Nyilatkozhatnak KKV-k a HIPA előleg-kedvezményről


Újabb Információs füzetekkel bővült a 2022. évi Információs füzetek köre is.

HIPA adóelőleg kedvezmény

A HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítésére irányuló nyilatkozatot csak azok tölthetik ki, akik számos egyéb követelmény mellett 2021. évben mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősültek, vagy 2022. évben várhatóan mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek.

Az adózóknak egyidejűleg – a Htv. szerinti telephelyükkel kapcsolatos – bejelentést is meg kell tenniük a NAV által közzétett változásbejelentő lap segítségével vagy online bejelentés formájában. Ha ezidáig erre nem került sor.

Újabb Információs füzetekkel bővült a 2022. évi Információs füzetek köre:

A szociális hozzájárulási adó – 2022

Az adó mértéke 13 %. A béren kívüli juttatás, az egyes meghatározott juttatás és a kamatkedvezményből származó jövedelem esetében az adó mértéke a juttatások adóalapként meghatározott összegének 13 %-a.

Adófizetési felső határ

A törvény a természetes személy adófizetési kötelezettségének felső határt szab

  • a vállalkozásból kivont jövedelem,
  • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,
  • az osztalék,
  • a vállalkozói osztalékalap,
  • az árfolyamnyereségből származó jövedelem, és
  • az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó személy (külföldi illetőségű előadóművész) e tevékenységből származó jövedelme esetén.

Azok Magyarországon adóztatható része után az adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy

  • összevont adóalapba tartozó jövedelmei és
  • a törvényben nevesített fenti tőkejövedelmei, valamint
  • az Szja tv. 1/B. §-a hatálya alá tartozó alá tartozó személy jövedelmének összege

a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét, vagyis 2022. évben a 4 800 000 Ft-ot.

Adókedvezmények

A kifizető a természetes személy munkaviszonyára, közfoglalkoztatási jogviszonyára tekintettel adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmények közül a kifizetőt ugyanazzal a természetes személlyel fennálló jogviszonyára tekintettel csak egy adókedvezmény illeti meg.

Új adókedvezmény 2022-től: A szakirányú oktatás és a duális képzés után érvényesíthető adókedvezmény. A megszűnt szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódó kedvezmény mostantól a szociális hozzájárulási adóból vonható le.

A szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles személy (például a KIVA adóalany) a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezményét adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti.

A NAV-figyelőben emellett olvashatnak még az egészségügyi szolgáltatási járulékról, a rehabilitációs hozzájárulásról, az egyszerűsített foglalkoztatás online is bejelenthetőségéről és az adótraffipax, valamint az üzemanyagárakat is megtalálhatják benne.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2022. május 23.

Az ingatlanok bérbeadásának legfontosabb szabályai (4. rész)

A bérbeadás jellegétől függően két nagy csoportot különböztetünk meg: a folyamatos bérbeadást és az eseti bérbeadást. Utóbbi esetben az Áfa tv. 55. §-a alapján az esemény időpontja lesz a teljesítés időpontja. Sokkal összetettebb a helyzet, ha a folyamatos bérbeadás esetét vizsgáljuk.

2022. május 20.

800 éves az Aranybulla – Megszületik a kiváltságlevél (4. rész)

Sok minden ismert az Aranybulláról, de nem kevés a bizonytalanság sem a kibocsátásával, hatásaival, utóéletével, megítélésével kapcsolatban. A kiváltságlevél szövege fennmaradt, de az talán kevésbé ismert, hogy mit jelentettek az egyes rendelkezések. Az értelmezést fordítási hibák is nehezítették.