NAV-figyelő 4. hét: megjelent a HIPA-kedvezményhez kapcsolódó nyilatkozat


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Változnak a szakképzési hozzájárulás szabályai, és már nem vonatkozik a járulékfizetési alsó hatás a cseden lévőkre.

Változtak a szakképzési hozzájárulás szabályai

Még szinte életbe sem léptek az új szabályok, máris változott a szakképzési hozzájárulás alanyainak köre és a hozzájárulás alapja.

A veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzési hozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló 22/2021. (I. 28.) Kormányrendelet alapján szakképzési hozzájárulásra kötelezett:

 • a polgári perrendtartásról szóló törvény (Pp.) szerinti gazdálkodó szervezet az egyéni vállalkozó kivételével,
 • az Szja törvény szerinti egyéni vállalkozó és
 • a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy,

ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld.

Pp. szerint gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

Szélesedett tehát a kötelezettek köre, amire érdemes figyelemmel lenni.

A szakképzési hozzájárulás alapjának változása:

Az Szkt. 106. § (1) bekezdése szerint „A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.”

Ettől eltérően 2021. január 1-jétől nem képezi a szakképzési hozzájárulás alapját:

 • a Szocho tv 1. § (4) bekezdése szerinti béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
 • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §]Szja tv. szerint adóalapként meghatározott összege,
 • kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §], valamint
 • a Szocho  tv. 1.  § (5)  bekezdésében meghatározott jövedelem, azaz
 • a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]
 • a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
 • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
 • az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
 • az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
 • az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme.

Már nem vonatkozik a járulékfizetési alsó határ a CSED-en lévőkre

A társadalombiztosítási járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka után meg kell fizetni akkor is, ha a munkaviszonyban álló biztosított járulékalapot képező jövedelme ennél kevesebb. Ez a járulékfizetési alsó határ.

Ez a szabály nem vonatkozik azokra a munkaviszonyban álló foglalkoztatottakra, akik

 • csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülnek,
 • köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulnak.

A CSED-ben részesülő munkavállaló esetében a mentesítési szabály 2020. július 1-jétől alkalmazható, a munkáltató önellenőrzéssel módosíthatja a járulékfizetési alsó határra vonatkozó havi adó- és járulékbevallását (’08-as).

Nyilatkozat a HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) lehetővé teszi az arra jogosult vállalkozások számára, hogy 1 % mértékű helyi iparűzési adót fizessenek a 2021. évi adóévben.

A kedvezmény érvényesítéséhez 2021. február 25. napjáig szükséges egy nyilatkozat benyújtása, amely nyilatkozat kizárólag a NAV-on keresztül, elektronikus úton, a NAV által által rendszeresített 21NYHIPA elektronikus nyomtatványon teljesíthető.

Nyilatkozni az alábbi feltételeknek való együttes megfelelésről kell:

 • a Rendelet 1. §-a szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
 • jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Korm. rendelet 1. §-a szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összegét;
 • december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak (a továbbiakban: nehéz helyzetű vállalkozás) vagy nehéz helyzetű vállalkozásnak minősül, de nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt és esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn;
 • nincs olyan, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti telephelye, melyet legkésőbb e nyilatkozat benyújtásáig nem jelentett be az állami adó- és vámhatósághoz.

Vagyis a jogosultság további feltételeként kerül kiemelésre, hogy amennyiben ezidáig az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja alapján nem tette meg, most jelentse be a telephelyének címét a NAV-hoz.

A bejelentő szintén kizárólag a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A NAV-figyelőben a fentieken túl olvashat arról, mi az érvényes TAJ-szám feltétele, miként adóznak az online rendezvények, és hol kattog az adótraffipax.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2023. június 2.

Az adóemelés célja nem az állam adóbevételeinek növelése a szaktárca szerint

Az intézkedések célja nem az állam adóbevételeinek növelése, hanem az állampapír-kereslet fokozása, az állampolgárok pénzügyi tudatosságának megerősítése. Meg kell védeni a családokat, ösztönözni és segíteni kell, hogy a háztartások megtakarításai megőrizzék reálértéküket – írta pénteken a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM)a Magyar Bankszövetség csütörtökön  megjelent sajtóközleményére reagálva, amelyben többek között a „versenysemleges szabályozást” kérte számon.

2023. június 2.

Kiemelten ellenőrzi az automatákat a NAV

A NAV a korábbi ellenőrzések tapasztalatai alapján 2023. június 1-től fokozottan ellenőrzi a kezelőszemélyzet nélküli automata berendezéseket.

2023. június 1.

Maradnak és változnak a különadók 2024-ben

A bankok állampapír-vásárlással csökkenthetik extraprofit-adójukat, a nagy kiskereskedelmi láncok terhelése tovább nő – szerda éjszaka megjelent kormányrendeleteket ismertetett a Portfolio.