NAV-Figyelő, 46. hét: üzemanyagárak, e-platformot üzemeltetők adatszolgáltatása és e-ÁFA


Az adóhatóság ismételten arról tájékoztat, hogy 2024-ben elindítja az elektronikus áfarendszert, az eÁFA-t az áfabevallások elektronikus összeállításának és benyújtásának támogatására. A rendszer újdonságairól és az e-platformot üzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettségeiről is olvashatnak az Accace Hungary eheti NAV Figyelőjében.

A digitális platformüzemeltetők eddigi és új kötelezettségei

A NAV közleményéből arról tájékoztatja az adózókat, hogy 2023. január 1-jétől már a következő kötelezettség terheli a digitális platformüzemeltetőket:

 • bejelentési,
 • változás-bejelentési,
 • átvilágítási,
 • nyilvántartási és
 • adatszolgáltatási.

A fenti kötelezettségek minden olyan szervezetet érintenek, akik olyan platformokat üzemeltetnek, amelyek szerződés alapján (akárcsak részben) értékesítők rendelkezésére bocsátanak. A közlemény segít eligazodni a fogalmakban is – a fenti kötelezettségekkel összefüggésben platform minden, a felhasználók számára hozzáférhető szoftver (honlapok és azok részei is) és alkalmazás (beleértve a mobilalkalmazásokat), amely a felhasználók számára lehetővé teszi az értékesítő és a felhasználó közötti kapcsolat felvételét egy érintett tevékenység felhasználó számára történő közvetlen vagy közvetett elvégzéséhez.

Idetartozik a tevékenység ellenértékének beszedésére és kifizetésére irányuló bármilyen megoldás is.

A NAV kiemeli, hogy nem platform az olyan szoftver, amely bármilyen további közreműködés nélkül csak:

 • az érintett tevékenységgel kapcsolatos kifizetések kezelését,
 • az érintett tevékenység felhasználók általi megjelenítését vagy hirdetését,
 • a felhasználók valamelyik platformra irányítását vagy áthelyezését

teszi lehetővé.

Platformon értékesítőnek az a személy (magánszemély és szervezet) számít, amely/aki az adatszolgáltatási időszakban regisztrált a platformon, és ott a az érintett tevékenységet végzi.

Jelentendő tevékenységek a következők:

 • ingatlan bérbeadása (lakó- és üzleti ingatlanok egyaránt, valamint minden egyéb ingatlan és parkolóhely)
 • személyi szolgáltatás
 • áruk értékesítése
 • közlekedési eszköz bérbeadása

A jogszabály, ezáltal pedig a NAV is, a bejelentésre és adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők 3 típusát különbözteti meg:

 • 1-es típus: Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező üzemeltető
 • 2es típus: EU-ban adóügyi illetőséggel nem rendelkező üzemeltető, aki vagy Magyarországon bejegyzett, vagy üzletvezetésének helye itt található, vagy állandó telephellyel rendelkezik Magyarországon
 • 3as típus: Külföldi üzemeltető, aki az EU-ban illetőséggel, bejegyzéssel, telephellyel nem rendelkezik, de lehetővé teszi valamely érintett tevékenységnek egy jelentendő értékesítő általi végzését vagy az EU területén található ingatlan bérbeadását, és az adatszolgáltatás teljesítésére Magyarországot választotta.

A 2-es típusú platformüzemeltető adatszolgáltatását választása szerint más EU-tagállamban is teljesítheti, azonban ilyenkor is be kell jelentkeznie Magyarországon az adóhatóságnál.

Az egyszeri bejelentkezés határideje 2023. február 15. volt, ezt követően pedig az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetői minőség keletkezését követő 15 nap.

Az új kötelezettségek:

Az adatszolgáltatáshoz szükséges átvilágítási eljárásokat az adatszolgáltatási időszak december 31-ig kell elvégezni.

Az olyan értékesítőkre vonatkozó átvilágítási eljárásokat, amelyek 2023. január 1-jén vagy az adott szervezet adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetővé válásakor már regisztráltak a platformon, az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőre vonatkozó második adatszolgáltatási időszak december 31-ig kell elvégezni.

Az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőnek az átvilágítással és adatszolgáltatással összefüggő intézkedéseiről és az ezek alapjául szolgáló információról nyilvántartást kell vezetnie.

Az ezzel kapcsolatos dokumentációt az adatszolgáltatási kötelezettség határidejétől számított 10 évig kell megőrizni.

Az első adatszolgáltatás határideje 2024. január 31., amely a 2023-as adatszolgáltatási időszakra vonatkozik.

Az adatszolgáltatást az időszakon belül negyedéves bontásban kell teljesíteni.

A NAV közleménye alapján az adatszolgáltatás menete a következő lesz. 2024. január 1-jétől, a magyar adószámos, 1-es és 2-es típusú platformüzemeltetők az adatszolgáltatáshoz a DPI jelű nyomtatványt kell, hogy használják, melynek kötelező részét képezi az ahhoz csatolandó XML-melléklet. A kitöltési útmutató tartalmazza a DPI XML-séma elemeinek leírását is.

Ha a platformüzemeltetőnek nem keletkezett adatszolgáltatási kötelezettsége egy adott időszak vonatkozásában, ezt szintén be kell jelentenie a DPI jelű nyomtatványon.

A nem magyar adószámos, 3-as típusú platformüzemeltetők is a DPI XML-sémán szolgáltathatnak adatot, akkor, ha sikeresen regisztráltak a DAC7 Regisztrációs portálon, és részükre a NAV egyedi azonosító számot adott.

Ha a platformüzemeltető elmulasztja bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségét, vagy késedelmesen, hibásan, valótlan tartalommal vagy hiányosan teljesíti, az adóhatóság 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

Az e-ÁFA – közeledik a rendszer élesítése

Az adóhatóság ismételten arról tájékoztat, hogy 2024-ben elindítja az elektronikus áfarendszert, az eÁFA-t az áfabevallások elektronikus összeállításának és benyújtásának támogatására. 

Az újdonság a rendszerben az, hogy az adózók számára ezen a felületen lehetőség nyílik az. adóhatósági adatok (mint: érkezett és kiállított számlák, vámeljárások adatai) lekérdezésére, valamint, az áfaanalitika elkészítése, illetve adóhatósági adatokra alapozott validációja mellett, a bevallási kötelezettség egyszerű teljesítésére.

A rendszer lényeges elemei az adókódok, valamint az ezek használatával összeállított, és a bevallások alapját képező áfaanalitika. Ez a jogalkotói és hatósági szemléletváltás teremti meg az alapjait annak, hogy hosszabb távon az áfabevallási kötelezettség ne bevallásinyomtatvány-alapú legyen, hanem – kihasználva a rohamos technológiai fejlődés lehetőségeit – fókuszáljon a hatékonyabb adatfeldolgozásra, és a folyamatba épített hibaellenőrzésre.

„A fejlesztéssel szembeni elvárások szerint az eÁfa előnye lesz egyrészt a bizonylati szintű adatok automatikus, sztenderd adókódolása, amely az egyes tételeknek a meghatározott bevallási sorral történő összerendezését szolgálja, másrészt – és ez talán hangsúlyosabb szerepet tölt be – a bevallás benyújtását megelőző ellenőrzés, amely az Általános Nyomtatványkitöltő Alkalmazáshoz képest kiterjedtebb validációt eredményez, felhívva a figyelmet akár a NAV kockázatelemzése során keresett eltérésekre is.” – olvasható a NAV közleményében

Az elkészített analitikát tehát a rendszer különböző vizsgálatoknak veti alá, amelyekből a helyes teljesítést segítő figyelmeztető (WARNING) üzenetek, és természetesen a hibákat (ERROR) jelző üzenetek készülnek, hasonlóan a már megszokott és bevált online számla rendszerhez.

A validációt követően a rendszer állítja majd össze a bevallás tervezetét, amely jóváhagyással, a felületen keresztül benyújtható is lesz.

A digitalizált megoldás webes felületen és gép-gép kapcsolaton keresztül lesz elérhető a felhasználók számára.

A felületen a forrásadatok megfelelő szempontrendszer szerinti adókódolása és azok megmutatása mellett biztosított lesz az adatok szerkesztése, különböző adózói döntések meghozatala, és a NAV-nál rendelkezésre nem álló adatok bevitele is, amelyek eredményeként előáll a bevallási tervezet.

A felhasználók manuális teendőinek csökkentésére az eÁfa lehetőséget biztosít a felhasználói szabályok kialakítására is, amely alapján egy-egy adózói döntést a szabálynak megfelelő forrásadatokon tömegesen képes végrehajtani a rendszer.

A gép-gép kapcsolaton (M2M) keresztüli elérésnél az adózók a bevallás elkészítéséhez hasznosítható adatokat az adózók saját ügyviteli rendszereikbe tudják importálni, és azokat a bevallás alapját képező nyilvántartás elkészítéséhez felhasználni. A

Mivel a gép-gép kapcsolat során ügyféli oldalon az ügyviteli rendszernek is alkalmasnak kell lennie az eÁfa M2M rendszer sajátosságainak kezelésére, a NAV az ehhez készített fejlesztői dokumentációt, a hasznos felhasználói javaslatok megismerésére a legismertebb fejlesztői platformon, a GitHub felületén mindenki számára hozzáférhetővé tette. Elérési útvonal: https://github.com/nav-gov-hu/eVAT/

NAV-Figyelő eheti számában szó esik még a decemberi elszámolható üzemanyagáralról, szerepel benne az egész éves üzemanyagelszámolótábla, valamint értesülhetnek az adó-trafipax helyszínekről is- A teljes cikk itt olvasható.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2023. december 8.

Drónokkal csempészett cigarettát foglalt le a NAV

Drónokkal csempészett cigarettát foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kölcsén – közölte a vámhivatal pénteken.

2023. december 8.

Vagyonfelosztás a tagok között kényszertörlési eljárásban

A kényszertörlési eljárás során sarkalatos pont, hogy az érintett céggel szemben követelés bejelentésére sor kerül-e, illetve a társaságnak van-e fellelhető vagyona. Most adójogi szempontból vizsgáljuk a lehetőségeket.