Növekvő transzferár terhek és kockázatok 2023-ban – 3. rész


A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott elszámoló árak vizsgálatával kapcsolatban számos új szabályozás lépett életbe a 2022. év folyamán. A háromrészes cikksorozat keretében ezen új szabályok és iránymutatások főbb elemeit mutatjuk be. Most a transzferár adatszolgáltatás további követelményeivel, a gazdasági elemzésre vonatkozó adatszolgáltatással, valamint az egyéb részletszabályokkal fogunk foglalkozni.

Az első részben az új transzferár szabályozás alapján kiszabható mulasztási bírságok és adóbírságok megnövekedett kockázatát mutattuk be, míg a második részben a társasági adóbevallásban megjelenő új adatszolgáltatási kötelezettség általános részeit ismertettük. Cikksorozatunk utolsó fejezetében, a transzferár adatszolgáltatás további követelményeivel, a gazdasági elemzésre vonatkozó adatszolgáltatással, valamint az egyéb részletszabályokkal fogunk foglalkozni.

Az adatszolgáltatás specifikus részei (a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 8/A § (4), (5), (6) és (7) bekezdései) az alábbi követelményeket támasztja az adózók részére:

  1. Az alkalmazott jövedelmezőségi mutató megnevezése

Ebben a pontban, amennyiben a viszonteladási árak módszere, a költség és jövedelem módszer vagy az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer segítségével állapította meg az adózó a szokásos piaci árakat, úgy meg kell jelölni az alkalmazott jövedelmezőségi mutatót is (pl. bevétel / költség arányos üzemi szintű jövedelmezőség, bruttó jövedelmezőség, Berry ráta).

  1. Százalékos szolgáltatási díj megnevezése

Amennyiben az összehasonlító árak módszerét alkalmazzuk, és százalékos szolgáltatási díjban állapodtunk meg a kapcsolt partnerünkkel, úgy az adatszolgáltatásban be kell mutatni a szóban forgó szolgáltatási díj alapját is (értékesítés nettó árbevétele, értékesítés bruttó árbevétele, üzemi (üzleti) tevékenység eredménye vagy egyéb alap), ezzel is megkönnyítve az adóhatóság számára a hasonló típusú ügyletek összehasonlítását, elemzését.

  1. Kamatláb meghatározása

Finanszírozáshoz kapcsolódó ügyletek, kölcsönök esetében adatot kell szolgáltatni az alkalmazott referenciakamatról, vagy a fix kamatláb alkalmazásáról, itt szintén az volt a jogalkotó célja, hogy könnyebb legyen a hasonló ügyleteket statisztikai módszerekkel elemezni.

  1. Alkalmazott számviteli sztenderd

Az adatszolgáltatásban meg kell határozni a tesztelt fél kapcsán alkalmazott számviteli sztenderdet is (magyar GAAP, IFRS, US GAAP, egyéb számviteli szabályok alkalmazása), annak érdekében, hogy a különböző számviteli elszámolási módokból fakadó eltérésekkel számolni tudjon az adóhatóság.

  1. Szokásos piaci árképzés

Ebben a pontban az elvégzett összehasonlító elemzés, adatbázis kutatás alapján meghatározott szokásos piaci árképzést kell bemutatni (Jövedelmezőségi mutató / tartomány, Százalékos jogdíj, jutalék, szolgáltatási díj / tartomány, Kamatfelár, fix kamatláb értéke / tartománya, Egységár / tartomány).

  1. Alkalmazott árképzés

Az előző ponttal párba állítva adatot kell szolgáltatni az érintett kapcsolt ügyletben alkalmazott árképzésről (Jövedelmezőségi mutató, Százalékos jogdíj, jutalék, szolgáltatási díj, Kamatfelár, fix kamatláb értéke, Egységár). Itt emeljük ki, hogy a jövedelmezőségi mutató kapcsán az NGM-rendelet a ténylegesen elért mutató bemutatását írja elő, így az a korábban esetlegesen alkalmazott gyakorlat, amely során a tervezett jövedelmezőségi mutatót mutatta be az adózó a gazdasági elemzésében, már szembemegy a jogszabállyal.

Összességében elmondható, hogy az adatszolgáltatás a Helyi dokumentum birtokában kitölthető, a jogalkotó nem írt elő teljesen új típusú adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget, azonban a jogszabályban található részletszabályokat javasolt többször átolvasni a hibás kitöltések elkerülése érdekében.

A továbbiakban pedig néhány új részletszabályt mutatunk be.

Először is kiemeljük az egyik legfontosabb további változást, miszerint a transzferár dokumentáció készítés alóli mentesülés értékhatára a korábbi 50 millió Ft-ról 100 millió Ft-ra növekedett, ezzel is ellensúlyozva az adózók adatszolgáltatás miatt megnövekedett adminisztrációs terheit.

Megjegyezzük azt is, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 18. § (11) bekezdése alapján, amennyiben az adózó által alkalmazott ellenérték a szokásos piaci tartományon belül helyezkedik el, akkor az új szabályozás szerint már nincs lehetősége az adózónak a transzferárakra visszavezethető adóalap módosítást végrehajtani az ügylettel kapcsolatban.

Végezetül az összevonási szabályok kapcsán emeljük ki azt a 2023-as adóévtől alkalmazandó új szabályozást, miszerint nem vonható össze a beszerzés a beszerzett anyagokból gyártott termékek értékesítésével, továbbá a ráfordításokat érintő ügylet az elsősorban bevételeket érintő ügylettel. Számos adózó készítette mindezidáig úgy a Helyi dokumentumát, hogy a főtevékenységhez kapcsolódó valamennyi (bejövő / kimenő) kapcsolt tranzakcióját összevontan, egy cégszintű eredményességre irányuló adatbázis kutatás segítségével vizsgálta meg, ezeket a módszertanokat a 2023-as évtől kezdődően át kell dolgozni.

Látható tehát, hogy számos ponton változott a jogszabályozás a korábbi évekhez képest, így mindenképpen érdemes a transzferár dokumentáció / adatszolgáltatás összeállítása előtt alaposan áttanulmányozni az új követelményeket vagy tanácsadó segítségét igénybe venni a dokumentumok elkészítése kapcsán.

A cikk szerzője Szabó Rudolf, a Niveus Consulting Group transzferár tanácsadási üzletágának szenior menedzsere.
transzferárazás 2023


Kapcsolódó cikkek

2023. május 18.

Növekvő transzferár terhek és kockázatok 2023-ban – 2. rész

A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott elszámoló árak vizsgálatával kapcsolatban számos új szabályozás lépett életbe a 2022. év folyamán. A háromrészes cikksorozat keretében ezen új szabályok és iránymutatások főbb elemeit mutatjuk be.
2023. május 10.

Növekvő transzferár terhek és kockázatok 2023-ban – 1. rész

A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott elszámoló árak vizsgálatával kapcsolatban számos új szabályozás lépett életbe a 2022. év folyamán. A háromrészes cikksorozat keretében ezen új szabályok és iránymutatások főbb elemeit mutatjuk be.