Pénztárgép használata változó üzemeltetési helyen


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egy belföldi áfaalany társaság szemészeti szolgáltatást nyújt a páciensei részére egy orvossal és egy asszisztenssel. A vizsgálatokat öt különböző településen lévő rendelőkben végzik, olyan módon, hogy egy napon mindig csak egy helyen dolgoznak. A fenti településeket, illetve a rendelőket a társaság a telephelyként jelentette be. Jogosult-e a társaság arra, hogy mind az öt helyen ugyanazt a pénztárgépet használja, amelyet az alkalmazottai a hordozható orvosi eszközökkel együtt minden nap magukkal visznek? A pénztárgép üzemeltetési helyét változó üzemeltetési helyként kell bejelenteni? Szükséges-e a pénztárgépnek GPS-szel rendelkeznie? Az Adó szaklap cikke.

Általánosságban elmondható, hogy változónak minősül a pénztárgép üzemeltetési helye abban az esetben, ha az adóalany ugyanazt a pénztárgépet több üzemeltetési helyen is használja. Például az adóalany egyik telephelyén délelőtt, a másik telephelyén délután végez termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást olyan módon, hogy a két telephelyen felváltva használja a pénztárgépet. Változó a pénztárgép üzemeltetési helye akkor is, ha az adóalany csak hétvégén végez pénztárgép-használatra köteles tevékenységet olyan módon, hogy szombaton az egyik, vasárnap pedig a másik helyen üzemelteti a pénztárgépét. Azonban nem tekinthető változónak a pénztárgép üzemeltetési helye akkor, ha az adóalany szezonálisan folytatja tevékenységét és annak helye időszakonként eltér egymástól.

Az adóalany köteles a nyitva tartás teljes időtartama alatt biztosítani a pénztárgép használatának feltételeit mindazokon a pénzátvételi helyeken, ahol pénztárgép-használatra köteles tevékenységet végez. Ebből következően abban az esetben, ha átfedés van a két vagy több üzemeltetési hely nyitva tartása között, akkor ugyanazon pénztárgép több üzemeltetési helyen, illetve telephelyen történő használata nem megengedett.

Amennyiben a társaság a pénztárgépet a kérdéses módon kívánja üzemeltetni, úgy a pénztárgép változó üzemeltetési helyű pénztárgépnek minősül, amelynek üzembe helyezését és üzemeltetési helyeit a társaságnak az alábbiak szerint kell bejelentenie az állami adó- és vámhatóságnál.

Első lépésben a társaság köteles

  • a PTGREG adatlapon az adott pénztárgépre vonatkozóan változó üzemeltetési hely megjelölésével üzembe helyezési kódot igényelni; és
  • a PTGREG adatlap PTGREG-VALT lapján a pénztárgép maximálisan feltüntethető négy üzemeltetési helyeként az öt telephelye közül négy telephely címét megadni.

Második lépésben a társaság a pénztárgép üzembe helyezését követően köteles benyújtani a PTGTAXUZ adatlapot, amelynek VALT lapján, a (C) blokkban változó üzemeltetési hely megjelölésével a pénztárgép üzemeltetési helyeként fel kell tüntetnie az ötödik telephelyének a címét (emellett még további öt üzemeltetési helyet is megjelölhet).

Amíg a társaság a PTGTAXUZ adatlapon nem jelenti be a pénztárgép ötödik üzemeltetési helyét (vagy esetlegesen a további üzemeltetési helyeit), addig a pénztárgépet kizárólag a PTGREG adatlapon eredetileg megjelölt négy üzemeltetési helyen, illetve telephelyen jogosult használni.

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Pénztárgéprendelet) 3. számú melléklet G)/GD)/6. pontja kimondja, hogy a hordozható pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a GPS alapú helymeghatározásra és földrajzi helyzete adatainak a 4. számú mellékletben foglaltak szerinti továbbítására a NAV szerver részére.

A Pénztárgéprendelet 3. számú melléklet G)/GD)/1. pontja szerint hordozhatónak minősül az a pénztárgép, amely saját akkumulátorról is működtethető, és amelyet a forgalmazó hordozható pénztárgépként engedélyeztetett.

A Pénztárgéprendelet fenti előírásai alapján kizárólag azoknak a pénztárgépeknek kell alkalmasnak lenniük GPS alapú helymeghatározásra, amelyek hordozható pénztárgépeknek minősülnek. A Pénztárgéprendelet és más hatályos adójogszabály eltérő rendelkezése hiányában önmagában azon tény alapján, hogy egy adott pénztárgépnek az üzemeltetési helye változó, a pénztárgép esetében nem merül fel a GPS alapú helymeghatározás követelménye, feltéve, hogy nem minősül hordozható pénztárgépnek.

A fentiekre tekintettel a kérdéses esetben a társaság által üzemeltetni kívánt pénztárgépnek kizárólag akkor kell rendelkeznie GPS-szel, ha a Pénztárgéprendelet alkalmazásában hordozható pénztárgépnek tekinthető, függetlenül attól, hogy az üzemeltetési helye változó (2022. április 25.).

Hivatkozott jogszabályhelyek:

– Pénztárgéprendelet 3. számú melléklet G)/GD)/1. és 6. pont


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 25.

A Booking-botrány mélyére ás a Gazdasági Versenyhivatal

Még korántsem került pont a Booking-ügy végére. A Gazdasági Versenyhivatal augusztus 24-én indította el gyorsított ágazati vizsgálatát az online szálláshelyfoglalás és a szálláshely-szolgáltatás hazai piacán. A vizsgálati jelentéstervezet elkészítésének eredeti határideje 2023. szeptember 24-én járt volna le, de a hatóság ezt egy hónappal meghosszabbította, mivel a piaci folyamatok teljes feltárásához és értékeléséhez további időre van szükség.

2023. szeptember 22.

Matolcsy az inflációról: a kormány olajjal oltotta a tüzet

Egyetértve és együttműködve a jegybanki törekvésekkel a kormány az infláció letörését tekinti legfontosabb gazdaságpolitikai feladatának – jelentette ki a pénzügyminiszter csütörtökön, a 61. Közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján, Egerben. A jegybankelnök ugyanakkor úgy vélte: az „inflációs sokk” mélyén az ország gazdasági-pénzügyi függése rejlik, mely 2014 óta nőtt a meghatározó területeken.