Számlázás 2013-ban: néhány gyakorlati tudnivaló


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2013-tól kibővül a számla adattartalma, cikkünkben a partner adószámának feltüntetésére és a pénzforgalmi elszámolásra hívjuk fel a figyelmet.

A számlázásról szóló szabályokat az áfa-törvény, a számviteli törvény és a 24/1995. (XI. 22) PM rendelet szabályozza. 2013-tól több új adatot is fel kell tüntetni a számlán.

1. A partner adószámának feltüntetése

A számla adattartalma 2013-ban kibővült az alábbiakkal: a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószámát is fel kell tüntetni, ha belföldi fordított adózás alá esik az ügylet vagy közösségen belüli beszerzésről van szó (itt értelemszerűen a közösségi adószámot kell feltüntetni) és a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére áthárított áfa összege eléri a 2 millió forintot. További feltétel, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön letelepedett, vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye belföldön van.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?
Az úgynevezett általános forgalmi adóra regisztrált adóalanyoknak a fentieket nem kell figyelniük, illetve amíg a 2 millió forintot nem éri el az áthárított adó összege, nem kell elkérni a partner adószámát.

Kik azok az áfa regisztráltak?

Az áfa-törvény alapján adót kell fizetni:
a) adóalany által – ilyen minőségében – belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása,
b) terméknek az Európai Közösségen belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzése és
c) termék importja
után.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) értelmében adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az áfa regisztráltak ennek érdekében az adóköteles ügylet megkezdését megelőzően az állami adóhatóságnál az e célra szolgáló nyomtatványon (T201 bejelentő és változás bejelentő lap), írásban teljesítik bejelentkezési kötelezettségüket.

Áfa regisztrált az állami adóhatóságnál nyilvántartásba vett külföldi személy, aki/ami az Áfa tv. hatálya alá tartozó, belföldön adóköteles ügyletet végez, és a Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel, állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik (azaz nem telepedett le gazdasági céllal).

Többet szeretne tudni a 2013-as számlázási és áfa-szabályokról?

Jöjjön el 2013. január 15-i szakmai rendezvényünkre!

Néhány kiemelt téma:

 • Változás a közlekedési eszközök bérbeadásának áfa szabályaiban
 • Felek közötti időszakos elszámolás
 • Előleg
 • Egyes adómentes szolgáltatások körének módosítása
 • Adólevonási jog
 • Számlázás, elektronikus számla
 • Tételes áfa bevallás
 • Adó-visszatérítési kérelem
 • Pénzforgalmi áfa-elszámolás
 • Alanyi adómentesség

Ez a képzés a Könyvvizsgálói kamara tagjainak 2 kreditpontot ér

Előadók:

 • Sike Olga főosztályvezető-helyettes, NAV
 • Dr. Csátaljay Zsuzsanna adószakértő

Helyszín:
Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

További információk és jelentkezés itt

2. Pénzforgalmi elszámolás

2013-tól az alábbiakat is fel kell tüntetni a számlán:

 • a„pénzforgalmi elszámolás”, illetve az”önszámlázás” kifejezést
 • adómentesség esetén a jogszabályi vagy a hozzáadott érték rendszerről szóló irányelv megfelelő rendelkezéseit, vagy bármilyen más módon egyértelmű utalást az adómentes teljesítésre
 • különbözet szerinti szabályozásra vonatkozó hivatkozást

Mit is jelent a gyakorlatban a pénzforgalmi elszámolás?
A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalanynak a pénzforgalmi elszámolás időszakában az általa belföldön teljesített ügylet áthárított forgalmi adóját – egyes kivételekkel – az adót is tartalmazó ellenértéknek a jóváírásakor, kézhezvételekor kell fizetendő adóként megállapítania és befizetnie, azaz „egyszeres könyvvitelű” szemlélet a kettős könyvvitelű vállalkozásoknál. Figyelem! A bankszámla lekönyvelése ezeknél az adóalanyoknál nem maradhat az utolsó percre.

Másik nehezítés, ha a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany az ügyletről kibocsátott számláján nem tünteti fel a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést, úgy a számlán szerepeltetett termékértékesítésére, szolgáltatásnyújtására a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja. Azaz az ügyletet terhelő fizetendő adót az általános szabályok alapján kell megállapítania. A számla kibocsátó a bizonylatnak az előírásoktól eltérő módon való kiállítása miatt ezen felül még mulasztási bírsággal is sújtható.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany által a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést tartalmazó számlában áthárított adó tekintetében a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany levonási joga a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által fizetendő adó megállapításának időpontjában keletkezik. Tehát a pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynak a fizetendő adót az ellenérték kézhezvételének, jóváírásának időpontjában kell megállapítani, ezért a pénzforgalmi elszámolást nem választó, de pénzforgalmi elszámolású számlát befogadó vevő adólevonási joga is ebben az időpontban keletkezik.

Miért is aggályos ez a rendelkezés?
Egyrészről, mert az Európai Unió számos tagállamában ez a „természetes” általános forgalmi adózási mód – azaz nem választáshoz kötött, hanem jogszabályban meghatározott. Másrészről a „pénzforgalmi adózás” számlán való szerepeltetésének elmulasztása kétszeres „büntetést” von maga után: nem lehet az áfát a számla teljesítésekor fizetendő áfaként megfizetni, ráadásul még mulasztási bírságot is fizetni kell.

A cikk szerzője Kneitner Lea okleveles adószakértő, a Tilea Tanácsadó Kft. szakértője.


Kapcsolódó cikkek

2023. február 3.

IFRS és a nyereségadók

A pénzügyi kimutatásait az IFRS előírásai alapján összeállító társaságoknak az IAS 12 standard előírásait kell alkalmazni valamennyi nyereség jellegű adó esetében. Az adóhatásokkal szembeni tárgyidőszaki és jövőbeni elszámolásra az IFRS a magyar szabályoktól eltérő, speciális szabályokat alkalmaz függetlenül attól, hogy külföldi, vagy belföldi adókról van szó! Az RSM Hungary szakértőjének cikke.