Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások 2024


Cikkünk röviden bemutatja a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény (nyári adócsomag) és az egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIII. számú törvény (őszi adócsomag) magánszemélyeket és a kifizetőket, foglalkoztatókat érintő fontosabb módosításait.

Személyi jövedelemadó

Mezőgazdasági őstermelő termelési eszközének értékesítése

Az őstermelő által beszerzett új tárgyi eszköz értéke elszámolható az értékesített eszköz bevételével szemben.

Az alábbi kormányrendeleti szabályok törvényi szintre emelése történt meg a nyári adócsomagban:

  • 30 év alatti anyák kedvezménye,
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető többlet családi kedvezmény,
  • Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggésben szükséges módosítások bevezetése,
  • munkába járás címén adható költségtérítés mértékének emelése,
  • személygépjármű-vezető képzés tevékenysége kapcsán alkalmazható költséghányad módosítása.

Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem

A módosítás megerősíti azt az értelmezést, miszerint, ügyleti veszteség akkor is elszámolható, ha a magánszemélynek nem származott a tárgyévben kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből bevétele. A kriptoeszköz megszerzésére fordított kiadások meghatározásának felsorolása kiegészült azzal az esettel, amikor a magánszemély a kriptoeszközt magát jövedelemként szerezte meg (pl. ilyen formában osztalékot kapott). Ez esetben megszerzésre fordított kiadásként a kriptoeszközben megszerzett jövedelem vehető figyelembe.

A nemzetközi vízi és légi közlekedésben foglalkoztatott magánszemélyek adómentes napidíja

A nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatottakhoz hasonlóan a nemzetközi vízi és légi árufuvarozásban és személyszállításban foglalkoztatott, külföldön is munkát végző magánszemélyek is lehetőséget kapnak igazolás nélkül elszámolható költség elszámolására.

Borászati termék adómentessége

A reprezentációs és nem reprezentációs célú vendéglátás keretében, továbbá üzleti ajándékként vagy csekély értékű ajándékként történő juttatás céljából közvetlenül a borászati üzemengedélyestől, palackozott kiszerelésben vásárolt, oltalom alatt álló, eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termék juttatása adómentessé vált.

Csekély értékű ajándék juttatása

Csekély értékű ajándékot évente a korábbi egy alkalom helyett három alkalommal lehet adni egyes meghatározott juttatásként a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó összegben.

Béren kívüli juttatások, reprezentáció, üzleti ajándék negyedéves bevallása

A havi helyett negyedéves lett a bevallási és adófizetési kötelezettség a béren kívüli és egyes meghatározott juttatásként adózó juttatás után.

A nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset fogalmának beiktatása

Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (továbbiakban Szja tv.) a 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítését a tárgyévet megelőző év július hónapjára a teljes munkaidőben alkalmazásban állókra a KSH által közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset mértékéig teszi lehetővé, a 2019. évi CXXII. törvényben a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről (továbbiakban Tbj) pedig a külföldi kiküldetés esetén alkalmazandó minimum járulékalap meghatározása kötődik ehhez a fogalomhoz. Az Szja tv. és a Tbj. fogalmi rendszere kiegészült a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset fogalmával, ami a KSH által a Hivatalos Értesítőben közzétett, teljes munkaidőben alkalmazásban állókra tekintettel megállapított bruttó átlagkereset összege.

A magyar-amerikai kettős adózást kizáró egyezmény megszűnése miatt szükséges módosítások

  • Az Egyesült Államokban belföldi illetőséggel rendelkező személy által fizetett kamat, osztalék adókötelezettsége

Az Egyezmény megszűnésével az Egyesült Államok olyan állam, amellyel Magyarországnak nincs hatályos kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezménye, ezért az Szja törvény 2024 előtt hatályos szabálya alapján az Egyesült Államokban belföldi illetőséggel bíró személy által fizetett kamat, osztalék egyéb jövedelemnek minősülne. A módosítás alapján azonban az OECD tagállamban (így az USA-ban is) belföldi illetőséggel rendelkező személy által fizetett kamat, osztalék nem minősül egyéb jövedelemnek, hanem az említett tőkejövedelmek szabályai szerint adózik.

  • Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet fogalmának módosítása

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül az az ügylet is, amelyet bármely OECD-államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval, vagy befektetési szolgáltató közreműködésével kötöttek.

  • A magánszemélyek külföldi jövedelemadójára vonatkozó beszámítási szabály módosítása

A módosítás értelmében – hasonlóan az amerikai gyakorlathoz – nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg, amelynek kivetése és megfizetése olyan jövedelemre tekintettel történt, mely jövedelem esetében a jövedelemszerzés helye belföld.

A start-up vállalkozásokban való részesedés megszerzésének kedvezményezése

Meghatározott feltételek mellett köztehermentessé vált a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti induló vállalkozás munkavállalójaként, vezető tisztségviselőjeként az induló vállalkozásban szerzett részesedés/részesedésre vonatkozó jog.

A számsorsjáték nyereményének adómentessége

A hagyományos számsorsjátékok (pl.: lottó) a játékkedv növelése érdekében személyi jövedelemadó mentessé váltak.

Bizalmi vagyonkezelés

A bizalmi vagyonkezelési jogviszony kapcsán bevezetett bemeneti adóztatás helyett a módosítás kimeneti adóztatást vezet be azokban az esetekben, amikor a kezelt vagyon, magánalapítványi vagyon induló tőkéjének értéke terhére történik bevétel juttatása a kedvezményezett részére és a bevétel juttatását megelőző öt éven belüli – a kezelt vagyon, alapítványi vagyon juttatása érdekében – vagyonátadás történt és e vagyonjuttatáskor a juttatott vagyonelemeket felértékelték (ún. eszközérték növekmény keletkezett).

A hulladék átadását ösztönző juttatás adómentessége

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján egyes esetekben a hulladékbirtokosok a hulladék átadásának ösztönzése miatt különböző juttatásokban részesülhetnek (pl.: vásárlási kedvezményt biztosító utalvány, készpénz).

A módosítás alapján e juttatás adómentes, kivéve, ha a hulladék átadása gazdasági tevékenység [Szja tv. 3. § 46. pont] keretében történik.

A szochó, a járulékszabályozás, az egyszerűsített foglalkoztatás és az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás (háztartási munka) friss szabályairól a cikk folytatásában olvashat.

A cikk szerzője  Szatmári László, a PM Jövedelemadók és Járulékok Főosztályának vezetője,
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója.


Kapcsolódó cikkek