Új gazdaságvédelmi intézkedések a szigorítások miatt Koronavírus


A védelmi intézkedések szigorítása szükségessé tette a gazdaságba történő beavatkozást és új gazdaságvédelmi intézkedések meghozatalát. A kihirdetett rendelet rendelkezik a szocho, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség megfizetése alóli mentességről, bértámogatásról, internet támogatásról és a bérleti díj alóli mentességről.

További mentesülők a szocho, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alól

A 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet értelmében kiegészül a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alól mentesülők köre. Így 2021. év március hónap tekintetében nem kell teljesítenie a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségét a korábban meghatározottakon túl az alábbi főtevékenységet folytató egyéni vállalkozónak e jogállásukra tekintettel, és a társas vállalkozónak szintén e jogállásukra tekintettel:

– Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719),

– Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743),

– Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751),

– Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754),

– Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759),

– Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761),

– Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203),

– Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763),

– Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764),

– Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765),

– Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771),

– Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772),

– Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777),

– Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778),

– Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779),

– Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722),

– Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729),

– Egyéb foglalás (TEÁOR 7990),

– Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200 – kivéve a totózó és lottózó,

– Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521),

– Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523),

– Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524),

– Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525),

– Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529),

– Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602),

– M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609),

– Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601),

– Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629),

– Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553),

– M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559),

– Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560).

Az egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme tevékenységet végzőre nem terjednek ki a kedvezmények, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja. Ugyanez vonatkozik az egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése tevékenységet végzőre, ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi, illetve az egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése tevékenységet végzőre, ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

A most beiktatott tevékenységet folytató kifizetők a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alóli, a rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli és a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli kedvezményekre 2021. év március hónap tekintetében jogosultak.

Ezek a rendelkezések 2021. április 1-jével hatályukat vesztik.

Bértámogatás

Szintén a most beiktatott tevékenységet folytató kifizetők 2021. év március hónap tekintetében jogosultak a bértámogatásra. Az adófizetési kedvezményben megjelölt főtevékenységet végző munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, ha a munkaadó vállalja, hogy a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig felmondással vagy közös megegyezéssel a munkavállaló jogviszonyát nem szünteti meg, és a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti. A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be, aki nyolc munkanapon belül határozatban dönt.

Mentesülés a kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetése alól

Az a kisadózó vállalkozás, amely a fenti mentesített tevékenységet folytatja, 2021. március hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti tételes adó megfizetése alól. Ez alól az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét, és nem csökkenti a 12 milliós (vagy ha nem köteles a naptári év minden hónapjára az adót megfizetni, az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1 millió forint szorzata) értékhatárt.

E rendelkezést az a mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2021. február hónapjában már a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozott.

Ingyenes internet

Az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel a helyhez kötött ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás 2021. március hónap tekintetében egyszer 30 napra igénybe vehető. Az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényt – lehetőség szerint elektronikus úton – jelezni kell a szolgáltató felé.

Bérletidíj-fizetési mentesség

A bérbeadó a bérleti díj 2021. március hónapra eső részét nem követelheti a bérlőtől az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján, amely esetében a bérleti szerződés március 6-át megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő 2021. március 3. napján az alábbi tevékenységek valamelyikét folytatja

1. iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,

2. audio-, videoberendezés kiskereskedelem,

3. textil-kiskereskedelem,

4. villamos háztartási készülék kiskereskedelem,

5. bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem,

6. könyv-kiskereskedelem,

7. papíráru-kiskereskedelem,

8. zene-, videofelvétel kiskereskedelem,

9. sportszer-kiskereskedelem,

10. játék-kiskereskedelem,

11. ruházat kiskereskedelem,

12. lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,

13. óra-, ékszer-kiskereskedelem,

14. egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem,

15. használtcikk bolti kiskereskedelem,

16. videokazetta, lemez kölcsönzése,

17. egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,

18. egyéb foglalás,

19. szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,

20. szórakoztatóelektronikai cikk javítása,

21. lábbeli, egyéb bőráru javítása,

22. bútor, lakberendezési tárgy javítása,

23. óra-, ékszerjavítás,

24. egyéb személyi, háztartási cikk javítása,

25. fodrászat, szépségápolás,

26. m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás,

27. virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem,

28. oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás,

29. járművezetés oktatás,

30. m.n.s. egyéb oktatás,

31. oktatást kiegészítő tevékenység.

Ez a lehetőség nem terjed ki

– az egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem tevékenységet végzőre, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja,

– az egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése tevékenységet végzőre, ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi,

– az egyéb személyi, háztartási cikk javítása tevékenységet végzőre, ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

A kedvezményre jogosult helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a március 6-a előtt, márciusra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 16-ig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.Kapcsolódó cikkek

2021. szeptember 17.

Nem tisztességes bírságkedvezményért elvenni a jogorvoslati jogot

„Fogadd el még akkor is, ha nem érzed jogszerűnek, mert fele annyit fizetsz.” Ez akár egy NAV hirdetés szlogenje is lehetne. És talán nem is lenne különös mindez, ha nem arról lenne szó, hogy a NAV egy hatósági jogalkalmazó, és az ezeknek a szlogeneknek teret engedő jogszabály az adóigazgatási eljárás szabályrendszere.

2021. szeptember 17.

Dante-700 – Dante élete (1. rész)

Dante, a világirodalom egyik legnagyobb alakja 700 éve hunyt el. Főműve, az Isteni színjáték nehéz olvasmány, de ennek ellenére az értő irodalmárok a legmagasztosabb jelzőkkel illetik. Nem véletlenül, hiszen a nyugati kultúrára gyakorolt hatása egyedülálló, az irodalom, a zene, a képzőművészet, a filmművészet egyaránt sokat merített Dante nagyeposzából.