Visszajár a regisztrációs adó fele az Euro-2 motoros járművekre


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvényt legutóbb 2006. decemberében módosította az Országgyűlés. A módosítás eredményeként azonban az 1996-2000 között gyártott Euro-2-es motorral felszerelt benzines járművek regisztrációs adótételei 50 százalékkal magasabbak lettek a hasonló, de dízeles járművekénél. Mivel nem ez volt a jogalkotói szándék, a hibát most korrigálták.

A törvényalkotó szándékának megfelelő végrehajtás érdekében első lépésként a törvény mögöttes jogszabályaként használatos 6/1990. (IV .12 .) KöHÉM rendelet módosítása már megtörtént . A 2007. február 5-én kihirdetett GKM rendelet értelmében az
1996-2000 közötti gyártásra jellemző (Euro-2-es) gépkocsik teljes körét a 4.
környezetvédelmi osztályba sorolják .

A mostani törvénymódosítás eredményeként a regisztrációs adó fizetési kötelezettség megállapításakor a rendelet 2007 . február 5-én hatályos állapota szerinti környezetvédelmi besorolást kell figyelembe venni, s ezáltal az Euro-2-es személygépkocsik teljes körére a törvény mellékletének 1. részében található adótétel-táblázat harmadik oszlopát kell alkalmazni. A törvénymódosítás 2007. március 9-én lépett hatályba, de a február 5-étől indult és jogerősen el nem bírált ügyekben is már az új környezetvédelmi besorolás alapján lehet megállapítani az adót.

A 2007. február 5-étől indult és már jogerősen elbírált ügyekben pedig rendkívüli, illeték- és költségmentes jogorvoslattal élhetnek azok, akiknek az új környezetvédelmi besorolással kevesebb adót kellene fizetniük. A jogorvoslati kérelmet az elsőfokon eljárt vámhatósághoz kell benyújtani 2007. április 9-ig, a határidő jogvesztő. A kérelemben nyilatkozni kell, hogy nem hárították át másra az adófizetést. A kérelemhez csatolni kell:

  • a korábbi vámhatósági határozatot, valamint
  • azt a műszaki adatlapot, amely igazolja, hogy a gépkocsit a közlekedési hatóság a 4 . környezetvédelmi osztályba sorolta,
  • ha pedig már befizették az adót, akkor az arról szóló igazolást is.

A vámhatóság a korábbi határozatát visszavonja, és új határozatot hoz, amennyiben az adózó javára adókülönbözet mutatkozik.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 27.

NAV-Figyelő 21. hét: Változott a jegybanki alapkamat, adó-amnesztia, üzemanyagárak

A NAV útmutatót adott ki az utólagos részesedésbejelentéssel kapcsolatban, amelyben a leggyakrabban felmerülő kérdésekre kívánt válaszolni az adóamnesztia kapcsán. Továbbá változott a jegybanki alapkamat és az adóhatóság meghatározta a júniusi üzemanyagárakat is – derül ki a NAV-Figyelő eheti számából.

2024. május 27.

Év végi záráshoz, év eleji nyitáshoz kapcsolódó teendők a társasági adóban

A számviteli beszámoló és az annak adatain alapuló társaságiadó-bevallás elkészítése az egyik legfontosabb olyan feladat, amely egy üzleti év zárásához kapcsolódik. A társaságiadó-kötelezettség szempontjából az üzleti év utolsó napjának több szempontból is relevanciája van: gondoljunk csak azokra az adóalap-korrekciókra, amelyek olyan számviteli tételekhez kapcsolódnak, amelyeket év végén számol el egy gazdálkodó. Emellett az év vége egyben lehetőségeket is nyújt az adózás tervezéséhez, egy esetleges adózási-módváltás megfontolásához. Nem utolsósorban az év vége sok szempontból olyan határidőt is jelent, amelyre indokolt kiemelt figyelmet fordítani. A zárás mellett természetesen a nyitás során, a következő év kezdeti időszakában is számos feladat jelentkezhet, különösen a mérlegkészítés, illetve a társaságiadó-bevallás benyújtása határidejéig bezárólag. Ezek a feladatok adózótól függően rendkívül változatosak, így kimerítő listát lehetetlen adni. Az Adó szaklap írása azokat a jellemzően előforduló, megfontolásra érdemes szabályokat, teendőket emeli ki, amelyek az adózók széles rétegét érinthetik.

2024. május 24.

Az Európai Tanács új szabályokról állapodott meg a forrásadó-eljárásokra vonatkozóan

A Tanács megállapodásra jutott a kettős adóztatás alóli mentességre irányuló gyorsabb és biztonságosabb eljárásokról, amelyek hozzá fognak járulni a határokon átnyúló befektetések fellendítéséhez és az adóvisszaélések elleni küzdelemhez. Az úgynevezett FASTER-kezdeményezés célja, hogy a forrásadó-eljárásokat biztonságosabbá és hatékonyabbá tegye az EU-ban a határokon átnyúlóan működő befektetők, a nemzeti adóhatóságok és a pénzügyi közvetítők, például a […]