Bejegyzések felmondási tilalom címkével

Változtak az Mt. szabályai: munkaszerződés módosítás és a felmondási tilalmak
2023. január 10. Munkaügyek

Változtak az Mt. szabályai: munkaszerződés módosítás és a felmondási tilalmak

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvény alapján 2023. január 1-jétől módosulnak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) bizonyos szabályai is. A változtatás a munkavállaló kérelmére történő munkaszerződés módosítást és a felmondási tilalmak, valamint az ahhoz kapcsolódó indokolási kötelezettség rendelkezéseit is érinti.

2019. február 6. Munkaügyek

A gyermekvállaláshoz vezető út a munkajog tükrében

Míg a várandóssághoz kapcsolódó felmondási tilalom viszonylag közismert a munkáltatók körében, addig az emberi reprodukciós eljáráson való részvételhez kapcsolódó jogszabályi védelemmel kapcsolatban sokszor hiányosak a foglalkoztatók ismeretei. Pedig a törvény a mesterséges megtermékenyítésen vagy lombikbébi programban résztvevő munkavállalót is védi.

2018. augusztus 1. Munkaügyek

Az emberi reprodukciós eljárás, mint felmondási tilalom

Tilos a munkáltatói felmondás, amíg a nő emberi reprodukciós eljárásban vesz részt, de legfeljebb a kezelés kezdetétől számított hat hónapig. A védettségre csak az a munkavállaló hivatkozhat, aki e körülményről tájékoztatta a munkáltatóját. Egy közelmúltbeli eset arra világít rá, mennyire kell pontosnak lennie ennek a tájékoztatásnak és hogyan kell értelmezni a védettség időtartamát, ha az első sikertelen kezelést további beavatkozás követi. Az emberi reprodukciós eljárásban részt vevő női munkavállaló felmondási tilalma tehát egyrészt időben korlátozott, másrészt tájékoztatáshoz kötött. Ez utóbbi kapcsán hangsúlyozni kell, hogy ma már nincs határideje a tájékoztatásnak, az tehát lehet utólagos (a felmondás közlését követő) is. Az Alkotmánybíróság 17/2014. (V. 30.) határozata ugyanis alaptörvény-ellenesnek ítélte és megsemmisítette az Mt. azon korábbi rendelkezését, amely a várandós, illetve az emberi reprodukciós eljárásban résztvevő nő felmondási védelméhez feltételül szabta, hogy a nő állapotáról még a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta a munkáltatóját. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a munkavállaló ne lenne köteles a munkáltatót tájékoztatni a védettségéről, legkésőbb a felmondás közlésekor. Ez ugyanis – ahogy arra az Alkotmánybíróság is hivatkozik – következik az általános együttműködési és tájékoztatási kötelezettségből. E felmondási…